Katedra potravinářských biotechnologií
a kvality zemědělských produktů

Věda a výzkum

Projekty

QK1910174 (2019-2023): Smetana, P., Samková, E., Bartoš, P., Šoch, M.: Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase. NAZV – Země. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.

QK1910302 (2019-2022): Bárta, J., Bártová, V., Smetana, P., Kadlec, J.: Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy. NAZV – Země. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.

GAJU-028/2019/Z (2019-2021): Kváč, M., Čítek, J., Trávníček, J., Samková, E., Kubec, R., Dadáková, E., Rutkayová, J. et al. Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dokončené projekty

NAZV (poskytovatel MZe ČR)

QJ1610324 (2016-2018): Smetana, P., Bárta, J., Bártová, V., Mráz, J., Pešek, M., Kadlec, J.: Antiox – 2016, Studium tradičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin. NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích. Publikace_QJ1610324 2016 2019

QJ1510336 (2015-2018): Samková, E., Hasoňová, L., Smetana, P., Špička, J., Trávníček, J., Čítek, J., Hanusová, L.: FAMAS – 2014, Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku. NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích. Publikace_QJ1510336_2015_2018

QJ1510339 (2015-2018): Čítek, J., Hanusová, L., Samková, E., Hasoňová, L., Špička, J., Trávníček, J.: TechKval, Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR. NAZV Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“, poskytovatel MZe ČR. Příjemce koordinátor: Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.

QH 81210 (2008-2012): Hanuš, O., Špička, J. et al. (Samková, E.): CLA, Analýza možností zvýšení hladiny zdraví prospěšných mastných kyselin v syrovém mléce prostřednictvím cílených chovatelských postupů. Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012. Příjemce koordinátor: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

MŠMT (poskytovatel MŠMT ČR)

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0128 (2011-2014): Smetana, P., Hrabě, J., Skořepa, L.: Koordinace akademické sféry a provázání poznatků vědy do praxe. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.4. Partnerství a sítě. Příjemce: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.

Projekt CZ.1.07/2.4.00/17.0026 (2012-2014): Hasoňová, L., Konečný, R. et al. Vytvoření partnerské sítě vzdělávání a výzkumu v oblasti mastitid. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 2.4 – Partnerství a sítě. Příjemce: MENDELU v Brně.

Projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0081 (2009-2012): Šustová, K., Roubal, P., Hanuš, O., Samková, E.: Projekt Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – osa 2.3. Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Příjemce: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. POSTER_2 Mlékařství

Projekt CZ.1.05/3.1.00/10.0214 (2012-2015): Smetana, P.: Způsob přípravy marmelády (džemů) se sníženou energetickou hodnotou. Operační program – výzkum a vývoj pro inovace. Prioritní osa 3. – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví. Příjemce: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.

Projekt CZ.1.05/3.1.00/10.0214 (2014-2015): Samková, E.: Predikce obsahu mastných kyselin mléčného tuku pomocí rutinní analýzy. Projekt Operační program – výzkum a vývoj pro inovace. Prioritní osa 3. – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 – Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví. Příjemce: Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích.

FRVŠ č. 420/2013 (A/a) (2013): Samková, E., Smetana, P., Marešová, I.: Modernizace vybavení výukové laboratoře pro kvalitu rostlinných a živočišných produktů. Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta.

Institucionální a jiné projekty

GAJU-057/2019/T (2019): Bedrníček, J. Technologie zpracování česneku kuchyňského (Allium sativum) za účelem zvýšení obsahu některých biologicky aktivních látek. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

PRV-16.2.2 (2018-2020): Smetana, P.: Vývoj inovativní technologie porážkové linky. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Poskytovatel: SZIF

Interreg V (2018-2019): Jirotková, D.: Ověření a optimalizace způsobu přípravy speciálního pečiva ze směsi obilovin vhodných pro bezlepkovou dietu. Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko, prioritní osa 1b. Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko v programovém období 2014-2020. Poskytovatel Evropský fond pro regionální rozvoj.

CZ.10.5.109/5.2./4.0/17-009/0000380 (2017-2018): Vácha, F. et al. Rybářský slovník. Operační program Rybářství 5.2.b. Poskytovatel: SZIF

GAJU-002/2016/Z (2016-2018): Kváč, M., Čítek, J., Trávníček, J., Samková, E. et al. Genetika, zdraví zvířat a kvalita produktů jako základ konkurenceschopnosti. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

GAJU-032/2018/T (2018): Bedrníček, J. Využití odpadních produktů při pěstování a zpracování cibule kuchyňské (Allium cepa) jako zdroje biologicky a technologicky cenných látek v potravinářské výrobě. Poskytovatel: Grantová agentura Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

SIC (2017): Jirotková D.: Optimalizace výrobního postupu zrání hovězího masa. Aplikační inovační voucher.

JVTP (2017): Jirotková D.: Sledování změn sušeného ovoce při dlouhodobém skladování. Aplikační inovační voucher.

TAČR GAMA TG03010027 (2017-2018): Jirotková, D. Bedrníček, J. Aplikační možnosti fermentace bezlepkových surovin pro zpracování na bezlepkové pekařské výrobky s vyšší výživovou hodnotou. Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Poskytovatel: Technologická agentura České republiky.

Projekt IP14_39 (2014): Samková, E., Hasoňová, L., Jirotková, D., Konečný, R., Marešová, I., Smetana, P. Inovace výuky specializovaných předmětů zaměřených na kvalitu a bezpečnost potravinových zdrojů. Projektový záměr Institucionálního rozvojového plánu 2014 JU v Českých Budějovicích; Prioritní oblast: 2. Název: Rozvoj vzdělávací činnosti. Poskytovatel MŠMT ČR.

Publikace

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies