Katedra agroekosystémů

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22

Bakalářské práce

Mgr. Ing. Kristýna Perná, Ph.D.

 • Vliv herbicidního ošetření na kroužkovce vyskytující se v zemědělské půdě
 • Možnosti využití rostlinných extraktů k inhibici patogenních hub
 • Mykorhizní symbióza vybraných plevelných druhů rostlin

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR
 • Udržitelnost ve veřejném stravování

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálního zatížení vázaného na chov domácích zvířat/zadáno
 • Indoorové pěstitelské systémy z pohledu Life Cycle Assessment/zadáno
 • Management rybniční akvakultury z perspektivy Life Cycle Assessment

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou oblast

Ing. David Kabelka, Ph. D.

 • Posouzení erozního ohrožení vybraných svahů v k. ú.
 • Vliv různých technologických postupů pěstování zemědělských plodin na půdní vlhkost
Diplomové práce

Mgr. Ing. Kristýna Perná, Ph.D.

 • Vliv pěstování hrachu polního na společenstvo půdních hub
 • Porovnání druhového spektra hub osidlujících vybrané druhy leguminóz
 • Mikroskopické houby osidlující semena širokolistých šťovíků a jejich mykoherbicidní potenciál

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR
 • Environmental impacts of agriculture
 • Udržitelnost ve veřejném stravování

Ing. Marek Kopecký, Ph.D.

 • Vliv huminových kyselin na vybrané půdní charakteristiky/zadáno

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Management rybniční akvakultury z perspektivy Life Cycle Assessment

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Průzkum půd z hlediska degradace půdní struktury a stavby s využitím penetrometrie pro vybranou oblast
 • Vliv stupně humifikace půdní organické hmoty na množství provzdušněných agregátů

Ing. David Kabelka, Ph.D.

 • Vliv různých technologických postupů pěstování zemědělských plodin na půdní vlhkost

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies