Účelové zařízení

Fakulty zemědělské a technologické JU

Školní statek

Chováme zde jednotlivé druhy a kategorie nejvýznamnějších hospodářských zvířat s důrazem na chov zvířat zařazených do genetických živočišných zdrojů.

Jedná se o unikátní výukový komplex, který studentům fakulty, a především studentům zootechnického oboru, umožňuje získat nejen poznatky o chovu všech rozhodujících druhů hospodářských zvířat, ale především vlastní zkušenosti s chováním zvířat, jejich životními projevy a se způsobem zacházení s nimi jako nezbytnou podmínkou úspěšnosti absolventů Fakulty zemědělské a technologické.

Vynikající umístění účelového zařízení (5 minut cesty od fakulty) je výhodné jak pro vyučující jednotlivých odborných předmětů, tak pro studenty, kteří se zúčastňují výuky a výzkumu nebo absolvují na účelovém zařízení svoji odbornou praxi. Zároveň studenti na tomto pracovišti vykonávají provozní praxi a část odborné praxe. Mají tak možnost získat zkušenosti s chovem, ošetřováním a krmením zvířat, ale i s organizací a managementem chovu.

Od roku 2013 došlo k zásadní změně v systému organizace praxe studentů zootechnického oboru a studenti si zabezpečují pod dohledem technického pracovníka statku samostatně celý provoz účelového zařízení. Zároveň byly instalovány přístřešky na pastviny a část zvířat (ovce a koně) je tak volně chována na venkovních pastvinách v kampusu Jihočeské univerzity, což se projevilo pozitivními ohlasy u obyvatel Českých Budějovic a přilehlého sídliště ve Čtyřech Dvorech, kteří mají možnost ukázat svým dětem a vnoučatům koně a ovce ve výbězích.

Výběh ovcí a koní je také součástí naučené stezky Pracujeme s přírodou, která vede kampusem univerzity.

Chovaná zvířata

Živočišná výroba je nedílnou součástí zemědělství, a proto i studenti některých oborů FZT JU mají možnost poznat chov hospodářských zvířat i z praktické stránky. Na Účelovém zařízení (dříve školní statek) jsou chována převážně původní česká plemena zařazená do genových rezerv (genových zdrojů) a to hlavně pro svou odolnost, nenáročnost a povahu.

Tato plemena jsou typická pro Českou republiku a představují šlechtitelské dědictví předchozích generací, avšak jejich užitkovost nedosahuje požadavků současného intenzivního zemědělství. Proto je jejich rozšíření mezi chovateli omezené. Setkat se s nimi můžeme například na menších farmách, v BIO chovech a samozřejmě i u nás.

Momentálně je na Účelovém zařízení chováno celkem devět druhů hospodářských zvířat (koně, ovce, kozy, husy, slepice, králíci, nutrie a prasata).

 • český luštič
 • český strakáč
 • český teplokrevník
 • česká zlatá kropenka
 • holštýnský skot
 • červenostrakatý skot
 • nutrie (přeštická, standardní a stříbrná)
 • přeštické černostrakaté prase
 • slezský norický kůň
 • starokladrubský kůň
 • šumavská ovce

Podrobnější informace o vybraných plemenech naleznete v Atlasu plemen hospodářských zvířat chovaných v České republice.

Exkurze

Účelové zařízení FZT nabízí možnost exkurzí pro mateřské a základní školy.

Kontakty

 • Ing. Petr Kratochvíl, CSc.

 • +420 602 267 260

 • Ing et. Ing. Josef Kučera

 • +420 723 688 261

 • Ing. Adéla Helebrantová, DiS.

 • +420 734 269 082

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies