Katedra aplikované ekologie

Věda a výzkum

Projekty

Systém pro monitoring sinic ve vodních nádržích s využitím metod dálkového průzkumu Země a umělé inteligence (2021-2023). Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TAČR SS03010277. Projekt je zaměřen na způsoby hodnocení znečištění povrchových vod řasami a sinicemi na základě jejich spektrálních vlastností pomocí metod dálkového průzkumu Země s využitím nejmodernějších hyperspektrálních dat a pokročilých metod umělé inteligence.

Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií (2019-2022). Výzkumný projekt Ministerstva vnitra České republiky MVČR VI20192022153. Projekt je zaměřen na vývoj a ověření softwaru, který umožní v případě jaderné havárie předpovědět úroveň kontaminace biomasy v závislosti na obsahu radionuklidů v půdě a na půdních charakteristikách s využitím experimentálně stanovených transferových koeficientů a teoretických znalostí o chování radionuklidů v biotě. Pro dílčí úkoly v projektu jsou využívány metody dálkového průzkumu Země.

Vliv hospodaření na ekosystémy, funkci krajiny a organismy (2019-2021). Projekt Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 045/2019/Z. V projektu řeší doktorandští a magisterští studenti výzkumné úkoly spojené s vlivem zemědělského hospodaření na krajinu, ekosystémy a organismy v nich žijící.

Dokončené projekty

Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění (2017-2020). Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TAČR EPSILON TH 02030133. Projekt byl zaměřen na způsoby posouzení využití živin rostlinami metodami dálkového průzkumu země pro účely zefektivnění pěstebních způsobů a ochranu kvality vod před nadměrným vnosem anorganického znečištění.

Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií (2017-2020). Výzkumný projekt Ministerstva vnitra České republiky MVČR VI20172020098. Projekt byl zaměřen na způsoby nakládání s kontaminovanou biomasou zemědělských plodin po havárii s radiačními účinnky, hodnocení množství biomasy a míry její kontaminace a na způosby její likvidace. Pro dílčí úkoly v projektu byly využity metody dálkového průzkumu Země.

RemoteGuard, satelitní rozpoznávání znečištění povrchových vod (2017-2018). Výzkumný projekt Technologické agentury České republiky TAČR GAMA PoC 01 05. Projekt byl zaměřen na způsoby hodnocení znečištění povrchových vod řasami a sinicemi na základě jejich spektrálních vlastností pomocí metod dálkového průzkumu Země a na vývoj softwaru pro toto hodnocení.

Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělávání a aplikací pro rozvoj regionů (2012-2014). Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost OPVK (CZ.1.07/2.4.00/31.0213). Projekt byl zaměřen na získávání nejmodernějších vědomostí a poznatků v oblasti dálkového průzkumu Země pro účely výzkumu a vzdělávání.

Vliv výstavby dálnice na funkční parametry povrchu krajiny (2013). Projekt Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 070/2013/Z. Projekt byl zaměřen na hodnocení vlivu výstavby dálnice na funkční parametry povrchu krajiny a místní klima pomocí metod dálkového průzkumu Země.

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v zóně havarijního plánování JE Temelín (2011-2015). Výzkumný projekt Ministerstva vnitra České republiky MVČR VG20122015100. Projekt byl zaměřen na vytvoření systému monitoringu zemědělské krajiny a aktualizace databáze plodin v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny pro účely krajinného managementu po havárii s radiačními účinnky. Pro dílčí úkoly v projektu byly využity metody dálkového průzkumu Země.

Rekultivace jako nástroj obnovy funkce vodního režimu krajiny po povrchové těžbě hnědého uhlí (2008-2012). Projekt Ministerstva zemědělství České republiky NAZV QH82106. Projekt byl zaměřen na výzkum obnovy vodního režimu krajiny zasažené povrchovou těžbou hnědého uhlí pomocí rekultivací s využitím postupů dálkového průzkumu Země.

Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí (2008-2011). Projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy NPVII MŠMT 2B08006. Projekt byl zaměřen na výzkum nových nástrojů k posuzování účinnosti rekultivačních prací v oblastech devastovaných povrchovou těžbou pomocí technik dálkového průzkumu Země.

Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním (2005-2011). Výzkumný záměr ZF JU projektu MSM 6007665806. Projekt byl zaměřen na výzkum tvrale udržitelných způsobů hospodaření v marginálních oblastech při zachování souladu s přírodními hodnotami okolního prostředí.

Publikace

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies