Katedra techniky
a kybernetiky

Pro studenty

Studijní plány

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský program

Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

Mgr. Tomáš Zoubek

 • Studium deformace ocelové konstrukce způsobené teplotním namáháním při svařování – rešeršní práce
 • Model systému robotické paže Dobot Magician
 • Návrh a konstrukce funkčního přípravku pro namáhání materiálu v ohybu
 • Vytvoření počítačového modelu namáhání materiálu v tlaku
 • Vytvoření 3D modelu zařízení pro kontinuální lití

Ing. Ondřej Tupý

 • Detailní 3D model Motoru VR6
 • Kódování komfortní jednotky vozidla

Ing. Mgr. Radim Stehlík

 • Příprava datasetů termosnímků vemen skotu vhodných pro trénování CNN
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – ředkvičky
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – další hosp. plodiny
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – prasata
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – koně
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – další hosp. zvířata

Ing. František Špalek, Ph.D.

 • Návrh využití aditivních technologií v zemědělství
 • Zjištěni funkce dekarbonizace vodíkem (emise před procedurou, emise po proceduře u 1 vozidla).
 • Pevnostní analýza kombinace materiálů 3D tiskáren.
 • Zmapovaní současného stavu alternativních pohonů v dopravě.
 • Vlastní téma z praxe (z oborů výrobních technologií, 3D tisku, dopravy a dopravní techniky)

Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

 • Sledování stájového vzduchu – rešerše – (složení, koncentrace plynů přípustné a nadlimitní, způsoby měření)
 • Moderní systémy sledování pohybové aktivity – rešerše – (měřené veličiny, způsob detekce – čidla, způsoby vyhodnocení, výrobci)
 • Porovnání teplotně vlhkostního indexu a katahodnoty (zaměřeno na fyzikální popis veličin, výhody jednotlivých metod)
 • Způsob sledování mikroklimatu v chovech hospodářských zvířat (porovnání jednotlivých výrobců)

Ing. Radim Kuneš

 • Metodika monitorování pro stanovení emisí metanu z chovu skotu
 • Stanovení emisí metanu a amoniaku z chovu skotu
 • Využití bezpilotních systémů pro potřeby precizního zemědělství
 • Tvorba metodiky pro sběr dat pomocí bezpilotních systémů využívaných pro rostlinou produkci
 • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby
 • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby
 • Optimalizace zpracování půdy pomocí precizního zemědělství
 • Vyhodnocení dat z agrotechnických postupů v zemědělském podniku
 • Optimalizace jízdních tras při zajištění výkrmu skotu v zemědělském podniku
 • Porovnání konvenčních technologií nastýlání slámy s automatickým řešením STROHMATIC v chovech skotu
 • Porovnání konvenčních technologií ventilace s tubusovou ventilací v chovech telat
 • Sledování vlivu příkrmu ve formě pelet na welfare a užitkovost v chovech prasat
 • Stanovení modelu proudění vzduchu v chovech hospodářských zvířat
 • Návrh 3D modelu konstrukčního řešení technologie pro živočišnou výrobu
 • Odlišnosti technologií a přístupů v intenzivních chovech hospodářských zvířat v EU

Ing. Aleš Heřmánek

 • Hodnocení ekonomických a provozních parametrů provozuvybraných sklízecích mlátiček
 • Hodnocení ekonomických a provozních parametrů provozu sklízecích řezaček
 • Vliv technologie strip tillage na životní prostředí a ekonomiku pěstování polních plodin v zemědělském provozu
 • Účinnost mechanické likvidace plevelů v ekologickém systému hospodaření
 • Využití infračervené spektroskopie v rostlinné výrobě

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku

Ing. Martin Filip

 • Ekonomické aspekty variabilního hnojení
 • Komparace strojů pro zpracování půdy v systému precizního a konvenčního hospodaření
 • Porovnání konvenční a variabilní aplikace agrochemikálií

Ing. Mgr. Roman Bumbálek

 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – salát
 • Anotační formáty a jejich konverze
 • Matematická morfologie binárních obrazů
 • Metody segmentace obrazu na základě prahování a dalších metod
 • Aplikace metod zpracování obrazu v zemědělství
 • Využití multispektrálních kamer v zemědělství
 • Realizace modelu automatizované nakládky drobných břemen implementací robotické ruky Dobot Magician

Ing. Karel Šramhauser, Ph.D.

 • Zvýšení odolnosti komponent na zpracování půdy proti opotřebení pomocí kapalného dusíku
 • Návrh terénního vlhkoměru pro seno, siláž a slámu

Ing. Marie Šístková, CSc.

 • Problematika dopravních nehod Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje při řešení krizových a mimořádných situací
Diplomové práce

Ing. Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

 • Detailní 3D modely zemědělské techniky (možno více studentů)
 • Návrh 3D modelu reálného ustájení prasat pro potřeby počítačových simulací
 • Studium proudění vzduchu v objektu pro chov prasat metodami počítačového modelování

Ing. Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

 • Optimalizace a zvýšení výkonu oplachových trysek hlavní nádrže
 • Sledování stájových parametrů pomocí IoT
 • Využití IoT pro chytrý skleník
 • Sledování a vliv parametrů na růst rostlin ve fytotronu – možno více studentů
 • Simulace proudění CO2 ve vertikálním zemědělství

Ing. František Špalek, Ph.D.

 • Konstrukční návrh a analýza možností určení zbývajícího množství filamentu na cívce.
 • Návrh a realizace přípravku pro sundávání řetězu jízdního kola.
 • Zjištěni funkce dekarbonizace vodíkem (emise před procedurou, emise po proceduře u více vozidel s porovnáním – benzínového vozidla, naftového vozidla, vozidla na LPG).
 • Vlastní téma z praxe (z oborů výrobních technologií, 3D tisku, dopravy a dopravní techniky)

Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

 • Vyhodnocení a porovnání parametrů, které jsou měřitelné při dojícím procesu na klasické dojírně a dojícím robotu
 • Katahodnota – fyzikální veličina pro sledování pocitové teploty a její využití v chovu hospodářských zvířat
 • Robotizace v chovu hospodářských zvířat, porovnání s klasickými postupy
 • Detekce kulhání v chovu skotu s využitím automatizovaných systémů a prvků umělé inteligence
 • Využití detekce obrazu ke stanovení stájových indexů (CCI, SUI, SSI, SPI)
 • Využití metod precizního zemědělství k sledování a hodnocení welfare

Ing. Radim Kuneš

 • Stanovení emisí metanu a amoniaku z chovu skotu
 • Sampling methodology for the determination of methane emissions from cattle farming
 • Determination of methane and ammonia emissions from cattle farming
 • Využití bezpilotních systémů pro potřeby precizního zemědělství
 • Tvorba metodiky pro sběr dat pomocí bezpilotních systémů využívaných pro rostlinou produkci
 • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby
 • Optimalizace zpracování půdy pomocí precizního zemědělství
 • Vyhodnocení dat z agrotechnických postupů v zemědělském podniku
 • Porovnání konvenčních technologií nastýlání slámy s automatickým řešením STROHMATIC v chovech skotu
 • Porovnání konvenčních technologií ventilace s tubusovou ventilací v chovech telat
 • Sledování vlivu příkrmu ve formě pelet na welfare a užitkovost v chovech prasat
 • Stanovení modelu proudění vzduchu v chovech hospodářských zvířat
 • Návrh 3D modelu konstrukčního řešení technologie pro živočišnou výrobu

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies