Katedra techniky
a kybernetiky

Pro studenty

Studijní plány

Bakalářský studijní program

Navazující magisterský program

Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2022/23

Bakalářské práce

Ing. Dominik Smutný

 • Způsoby měření PSB při dojení na konvenčních dojírnách a dojících robotech (porovnání jednotlivých výrobců)
 • Porovnání teplotně vlhkostního indexu a katahodnoty (zaměřeno na fyzikální popis veličin, výhody jednotlivých metod)
 • Porovnání metod 3D tisku
 • Způsob sledování mikroklimatu v chovech hospodářských zvířat (porovnání jednotlivých výrobců)

Ing. Radim Kuneš

 • Detekce zdravotního stavu dojnic pomocí infračervené termografie (BP/DP)
 • Detekce zdravotního stavu drůbeže pomocí infračervené termografie (BP/DP)
 • Optimalizace vyhodnocení obrazových výstupů z infračervené termokamery (BP/DP)
 • Metodika odběru vzorků pro stanovení emisí metanu z chovu skotu (BP/DP)
 • Stanovení emisí metanu a amoniaku z chovu skotu (BP/DP)
 • Zvýšení produktivity práce v prostředí velkovýroby mléka (BP/DP)
 • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby (BP/DP)
 • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby v podmínkách (BP/DP)
 • Optimalizace zpracování půdy pomocí precizního zemědělství (BP/DP)
 • Vyhodnocení dat z agrotechnických postupů v zemědělském podniku (BP/DP)
 • Optimalizace jízdních tras při zajištění výkrmu skotu v zemědělském podniku (BP/DP)
 • Porovnání konvenčních technologií nastýlání slámy s automatickým řešením STROHMATIC v chovech skotu (BP/DP)
 • Porovnání konvenčních technologií ventilace s tubusovou ventilací v chovech telat (BP/DP)
 • Sledování vlivu příkrmu ve formě pelet na welfare a užitkovost v chovech prasat (BP/DP)
 • Stanovení modelu proudění vzduchu v chovech hospodářských zvířat (BP/DP)
 • Návrh 3D modelu konstrukčního řešení technologie pro živočišnou výrobu (BP/DP)

Mgr. Tomáš Zoubek

 • Studium základních mechanických vlastností ocelové konstrukce – rešeršní práce
 • Automatizace zpracování plechu, svařování, broušení nebo nastřelování svorníků
 • Využití simulačních SW při optimalizaci výroby
 • Možnosti automatizovaných kontrol v procesu robotického svařování – QM SB
 • Studium deformace ocelové konstrukce způsobené teplotním namáháním při svařování – rešeršní práce
 • Model systému robotické paže Dobot Magician

Ing. Mgr. Roman Bumbálek

 • Automatizovaná optická kontrola lakovaných dílů
 • Anotační formáty a jejich konverze
 • Matematická morfologie binárních obrazů
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – salát
 • Metody segmentace obrazu na základě prahování a dalších metod
 • Aplikace metod zpracování obrazu v zemědělství
 • Využití multispektrálních kamer v zemědělství
 • Realizace modelu automatizované nakládky drobných břemen implementací robotické ruky Dobot Magician

Ing. František Špalek, Ph.D.

 • Optimalizace pracoviště zkoušky těsnosti olejových tanků (BP/DP)
 • Konstrukční návrh přípravku (robotické svařování nebo obrábění) (BP/DP)

Ing. Mgr. Radim Stehlík

 • Příprava datasetů termosnímků vemen skotu vhodných pro trénování CNN
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – ředkvičky
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – další hosp. plodiny
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – prasata
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – koně
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – další hosp. zvířata

Ing. Ondřej Tupý, DiS.

 • 3D tisk v dopravě
 • Inteligentní skleník
 • Model motoru VR6
 • LNG palivo ve vozidlech
 • Kódování komfortní jednotky vozidla
 • Vodík ve vozidlech

Ing. Aleš Heřmánek

 • Hodnocení ekonomických a provozních parametrů provozu vybraných sklízecích mlátiček
 • Hodnocení ekonomických a provozních parametrů provozu sklízecích řezaček
 • Vliv technologie strip tillage na životní prostředí a ekonomiku pěstování polních plodin v zemědělském provozu

Ing. Martin Filip

 • Přínos technologie 4.0 aplikované v zemědělství
 • Komparace technologií zpracování půdy a jejich vliv na produkci
 • Efektivita lisů na hranolovité a válcovité balíky 
 • Porovnání sklízecích mlátiček axiálních a tangenciálních
 • Ekonomie variabilního hnojení
 • Téma dle individuální domluvy 

Ing. Karel Šramhauser

 • Zařízení pro manipulaci s plastovými blistry
 • Vyvážecí dopravník pro malé díly
 • Otočný systém pro odkládání drobných výlisků
 • Návrh tepelného zpracování nástrojů pro zpracování půdy kapalným dusíkem

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení správné zemědělské praxe z chovu skotu ve vybraném zemědělském podniku
 • Porovnání rozdílné technologie zpracování půdy na výnos jarního ječmene
 • Vliv seřízení palivové soustavy na spotřebu paliva, kouřivost a výkon motoru traktoru po generální opravě

Ing. Marie Šístková, CSc.

 • Parametry měřitelné při konvenčním a robotickém procesu dojení
Diplomové práce

Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

 • Vyhodnocení a porovnání parametrů, které jsou měřitelné při dojícím procesu na klasické dojírně a dojícím robotu
 • Katahodnota – fyzikální veličina pro sledování pocitové teploty a její využití v chovu hospodářských zvířat
 • Využití infračervené termografie v managementu zdraví dojnic
 • Robotizace v chovu hospodářských zvířat, porovnání s klasickými postupy

Ing. František Špalek, Ph.D.

 • Vertikální stohovatelný zásobník pro přepravky
 • Budoucnost vývoje poptávek automatizace
 • Optimalizace pracoviště zkoušky těsnosti olejových tanků (BP/DP)
 • Konstrukční návrh přípravku (robotické svařování nebo obrábění) (BP/DP)

Ing. Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

 • Detailní 3D modely zemědělské techniky (možno více studentů)
 • Návrh 3D modelu reálného ustájení prasat pro potřeby počítačových simulací
 • Studium proudění vzduchu v objektu pro chov prasat metodami počítačového modelování

Ing. Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

 • Optimalizace a zvýšení výkonu oplachových trysek hlavní nádrže
 • Výškově nastavitelná oj postřikovače
 • Sledování stájových parametrů pomocí IoT
 • Využití IoT pro chytrý skleník
 • Sledování a vliv parametrů na růst rostlin ve fytotronu – možno více studentů
 • Simulace proudění CO2 ve vertikálním zemědělství

Ing. Radim Kuneš

 • Detekce zdravotního stavu dojnic pomocí infračervené termografie (BP/DP)
 • Detekce zdravotního stavu drůbeže pomocí infračervené termografie (BP/DP)
 • Optimalizace vyhodnocení obrazových výstupů z infračervené termokamery (BP/DP)
 • Metodika odběru vzorků pro stanovení emisí metanu z chovu skotu (BP/DP)
 • Stanovení emisí metanu a amoniaku z chovu skotu (BP/DP)
 • Zvýšení produktivity práce v prostředí velkovýroby mléka (BP/DP)
 • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby (BP/DP)
 • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby v podmínkách (BP/DP)
 • Optimalizace zpracování půdy pomocí precizního zemědělství (BP/DP)
 • Vyhodnocení dat z agrotechnických postupů v zemědělském podniku (BP/DP)
 • Optimalizace jízdních tras při zajištění výkrmu skotu v zemědělském podniku (BP/DP)
 • Porovnání konvenčních technologií nastýlání slámy s automatickým řešením STROHMATIC v chovech skotu (BP/DP)
 • Porovnání konvenčních technologií ventilace s tubusovou ventilací v chovech telat (BP/DP)
 • Sledování vlivu příkrmu ve formě pelet na welfare a užitkovost v chovech prasat (BP/DP)
 • Stanovení modelu proudění vzduchu v chovech hospodářských zvířat (BP/DP)
 • Návrh 3D modelu konstrukčního řešení technologie pro živočišnou výrobu (BP/DP)

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení správné zemědělské praxe z chovu skotu ve vybraném zemědělském podniku

Ing. Marie Šístková, CSc.

 • Využití katahodnoty pro řízení mikroklimatu ve stájích pro chov skotu
 • Vliv světelného režimu na návštěvnost dojicího robotu
 • Porovnání časové náročnosti konvenčního a robotického dojení
 • Způsoby měření PSB při konvenčním a robotickém dojení

Ing. Karel Šramhauser

 • Zařízení pro manipulaci s dřevěnými paletami
 • Zařízení pro manipulaci s plastovými blistry
 • Vyvážecí dopravník pro malé díly
 • Otočný systém pro odkládání drobných výlisků

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies