Katedra techniky
a kybernetiky

Pro studenty

Studijní plány

Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22

Bakalářské práce

Ing. Ondřej Tupý

 • Multispektrální kamery v zemědělství
 • Porovnání 3D tiskáren – Průša vs. 3D Maker
 • Alternativní paliva (srovnání, ekonomika)
 • Alternativní paliva v zemědělství
 • Alternativní paliva v dopravě
 • Využití dronů v zemědělství
 • Precizní zemědělství (současnost)
 • Diagnostika LPG a CNG

Ing. Radim Kuneš

 • Optimalizace testovací kolony pro sledování kvality dojeného mléka
 • Optimalizace systému pro měření hmotnosti dojeného mléka
 • Vývoj softwaru pro zpracování a vyhodnocení dat z procesu dojení
 • Testování vybraných senzorů pro stanovení parametrů kvality dojeného mléka
 • Měření vybraných kvalitativních parametrů mléka při dojení skotu
 • Možnosti hodnocení kvalitativních parametrů mléka v reálném čase
 • Detekce zdravotního stavu dojnic pomocí infračervené termografie
 • Optimalizace softwaru pro zpracování obrazových výstupů z infračervené termokamery
 • Optimalizace jízdních tras při zajištění výkrmu skotu v zemědělském podniku Pivkovice a.s.
 • Zvýšení produktivity práce v prostředí velkovýroby mléka v ZD Ločenice
 • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby v ZD Ločenice
 • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby v podmínkách ZD Ločenic

Ing. Dominik Smutný

 • Způsoby měření PSB při dojení na konvenčních dojírnách a dojících robotech (porovnání jednotlivých výrobců)
 • Porovnání teplotně vlhkostního indexu a katahodnoty (zaměřeno na fyzikální popis veličin, výhody jednotlivých metod)
 • Porovnání jednotlivých způsobů identifikace hospodářských zvířat, využití v provozu a stupeň spolehlivosti
 • Porovnání metod 3D tisku
 • Způsob sledování mikroklimatu v chovech hospodářských zvířat (porovnání jednotlivých výrobců)

Mgr. Tomáš Zoubek

 • Porovnání výtisků z různých 3D tiskáren
 • Využití výroby materiálů práškovou metalurgií pro aplikaci v zemědělství, dopravní a manipulační technice – rešeršní práce
 • Vytvoření počítačového modelu namáhání materiálu v tahu
 • Vytvoření funkčního přípravku pro namáhání materiálu v tlaku
 • Vytvoření funkčního přípravku pro namáhání materiálu v ohybu
 • Vytvoření funkčního přípravku pro namáhání materiálu v krutu
 • Vytvoření 3D modelu elektrické obloukové pece
 • Vytvoření 3D modelu elektrické indukční pece
 • Vytvoření 3D modelu zařízení pro kontinuální lití

Mgr. Radim Stehlík

 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – mrkev
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – ředkvičky
 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – další hosp. plodiny
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – prasata
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – koně
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – další hosp. zvířata
 • Příprava datasetů termosnímků paznehtů skotu vhodných pro trénování CNN
 • Příprava datasetů termosnímků vemen skotu vhodných pro trénování CNN

Mgr. Ing. Roman Bumbálek

 • Příprava datasetů hospodářských plodin vhodných pro trénování CNN – salát
 • Příprava datasetů hospodářských zvířat vhodných pro trénování CNN – skot
 • Anotační formáty a jejich konverze – možné i jako BP
 • Snímače obrazu – přehled princip,…
 • Matematická morfologie binárních obrazů
 • Metody segmentace obrazu na základě prahování a dalších metod

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení správné zemědělské praxe v chovu skotu ve vybraném zemědělském podniku

Ing. František Špalek

 • Vliv teploty extruderu na průměr filamentu 
 • Porovnání rychlosti rozpouštění podpěr z 3D tisku
 • Návrh alternativních řešení podpor 3D tisku
 • Technická úroveň traktorů používaných aktuálně v zemědělství
Diplomové práce

Ing. Marie Šístková, CSc.

 • Využití katahodnoty pro řízení mikroklimatu ve stájích pro chov skotu
 • Vliv světelného režimu na návštěvnost dojicího robotu
 • Sledování zdravotního stavu měřením složek mléka a hmotnosti dojnic
 • Rozdíl náročnosti zdrojů (energie, voda) u konvenčního a robotického dojení
 • Porovnání časové náročnosti konvenčního a robotického dojení

Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

 • Vyhodnocení a porovnání parametrů, které jsou měřitelné při dojícím procesu na klasické dojírně a dojícím robotu
 • Katahodnota – fyzikální veličina  pro sledování pocitové teploty a její využití v chovu hospodářských zvířat
 • Využití zpracování obrazu k identifikaci hospodářských zvířat s možností propojení s elektronickou identifik

Ing. Radim Kuneš

 • Optimalizace testovací kolony pro sledování kvality dojeného mléka
 • Optimalizace systému pro měření hmotnosti dojeného mléka
 • Vývoj softwaru pro zpracování a vyhodnocení dat z procesu dojení
 • Testování vybraných senzorů pro stanovení parametrů kvality dojeného mléka
 • Měření vybraných kvalitativních parametrů mléka při dojení skotu
 • Možnosti hodnocení kvalitativních parametrů mléka v reálném čase
 • Detekce zdravotního stavu dojnic pomocí infračervené termografie
 • Optimalizace softwaru pro zpracování obrazových výstupů z infračervené termokamery
 • Optimalizace jízdních tras při zajištění výkrmu skotu v zemědělském podniku Pivkovice a.s.
 • Zvýšení produktivity práce v prostředí velkovýroby mléka v ZD Ločenice
 • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby v ZD Ločenice
 • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby v podmínkách ZD Ločenic

Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

 • Využití vybraných CNN z frameworku DETEKTRON 2 – možno více studentů
 • Využití vybraných CNN z frameworku MMDETECTION – možno více studentů
 • Přehled neuronových sítí pro zpracování obrazu v zemědělství
 • Zpracování Big Data za pomocí umělé inteligence
 • Detailní 3D modely zemědělské techniky
 • Funkční model kotoučové brzdy

Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

 • Sledování vybraných parametrů pro automatizaci zavlažování
 • Model autonomního traktoru
 • Využití IoT pro asistované řízení
 • Sledování stájových parametrů pomocí IoT
 • Optimalizace a zvýšení výkonu oplachových trysek hlavní nádrže
 • Výškově nastavitelná oj postřikovače

Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

 • Diagnostika vozidla Passat B6
 • Diagnostika traktoru JD
 • Diagnostika převodovky
 • Pekass JCB
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu drůbeže ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení emisí amoniaku z chovu prasat ve vybraném zemědělském podniku
 • Vyhodnocení správné zemědělské praxe v chovu skotu ve vybraném zemědělském podniku

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies