• Úvod
  • Studium
  • Nejčastější dotazy

Časté dotazy "Studium"

Můžete si také prohlédnout níže uvedená témata a najít to, co hledáte.

K jaké studijní referentce patřím?

Přehled, která studijní referentka má jaký program naleznete u jednotlivých studijních referntek v sekci Studijní oddělení.

Co je to Harmonogram akademického roku a kde ho najdu?

Harmonogram akademického roku stanovuje celofakultně platné termíny plnění studijních povinností (zápisy, mezní termíny pro získání zápočtů a vykonání zkoušek, termíny týkající se státních závěrečných zkoušek a obhajob, termíny přijímacích zkoušek), zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru či prázdniny.

Jak získám potvrzení o studiu?

První potvrzení o studiu student/ka obdrží u zápisu do prvního semestru studia. V průběhu studia je pak možno potvrzení o studiu na daný akademický rok vyzvednout v úředních hodinách u své studijní referentky na Studijním oddělení.

Co je osobní číslo a kde ho najdu?

Osobní číslo je vaší identifikací v systému IS/STAG,  tam jej také po přihlášení naleznete vedle svého jména, začíná písmenem a následuje ho 5 číslic, např. Z11111.

Jak se připojím na wifi v kampusu?
Stipendia a kdy mám na ně nárok
  • Ubytovací stipendium – pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, ve studijním programu daného typu dosud nezískali vysokoškolský diplom, nepřekročili standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů, do nichž jsou případně zapsáni, a nemají místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jejich studia
  • Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů – pro studenty doktorského studia, kteří studují v prezenční formě a nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok
  • Sociální stipendium – může být přiznáno studentům v prezenční formě studia, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci
  • Cena děkana za zisk červeného diplomu – pro studenta bakalářského studijního programu, jehož studium bylo hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož studijní průměr za dobu celého studia byl nejvýše 1,50 a pro studenta magisterského studijního programu, jehož studium bylo hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“ a jehož studijní průměr za dobu celého studia byl 1,21 až 1,50
  • Cena rektora za zisk červeného diplomu – pro studenta magisterského studijního programu, jehož studium bylo hodnoceno stupněm „absolvoval s vyznamenáním“, diplomovou práci ohájil s hodnocením ,,výborně“ a jehož celkový studijní průměr za dobu celého studia byl nejvýše 1,20.
  • Cena rektora – Cena rektora se přiznává za vynikající výsledky studentů magisterského studijního programu, kteří obhájili diplomovou práci s hodnocením výborně a současně získali celkové hodnocení studia absolvoval s vyznamenáním a dosáhli studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 1,20.

Přečtěte si více informací o stipendijích.

SZZ a ukončení studia

Průběh

Při státní závěrečné zkoušce prokazujete své znalosti v povinných předmětech, popřípadě v povinných předmětech a v povinně volitelných. V rámci zkoušky obhajujete i svou bakalářskou/diplomovou práci.

Nejprve krátkou prezentací představíte svou práci a poznatky, poté se vás komise postupně ptá na otázky z jednotlivých předmětů.

Veškeré informace ke SZZ naleznete ve zveřejněném opatření děkana na fakultním webu.

Promoce

Promoce jsou slavnostní předání diplomů čerstvým absolventům studijních programů po jejich SZZ. Povinné nejsou, ale je škoda je nezažít. Promoce se obvykle konají v KD Metropol ČB. Více informací Vám dá zavčasu studijní oddělení.

Přečtěte si více informací o průběhu SZZ a promocích

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies