Katedra potravinářských biotechnologií
a kvality zemědělských produktů

Pro studenty

Studijní materiály

Výukové materiály k předmětům jsou zapsaným studentům zasílány přes hromadný e-mail systémem IS / STAG. Vybrané studijní materiály jsou rovněž k dispozici na e-learning MOODLE.

Bakalářské a diplomové práce

Téma je možné uzpůsobit oboru studia, i typu závěrečné práce (BP vs. DP), většinu témat DP je možné zvolit i jako téma BP; u vybraných témat DP je možné pokračovat i následně v DSP

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Faktory ovlivňující kvalitu mleziva (zadáno)
 • Zdravotní benefity konzumace rostlinných klíčků a mikrogreens (zadáno)
 • Vlastní téma dle domluvy (mikrobiologie, veterinární problematika, hygiena potravin, zdraví aj.)

prof. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Faktory výskytu reziduí inhibičních látek ve vybraných chovech skotu (koz) – dotazníkový průzkum
 • Zdravotní stav dojnic (koz) a kvalita mléka
 • Problematika vybraných kontaminujících látek u mléka a mléčných výrobků
 • Využití bakterií mléčného kysání při produkci vybraných potravinářských výrobků
 • Trendy mlékárenského průmyslu – dotazníkový průzkum
 • Využití rostlinných antioxidantů v mléčných výrobcích
 • Využívání přídatných látek v mléčných výrobcích – dotazníkový průzkum
 • Využití membránových procesů v mlékárenství
 • Vlastní téma

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Legislativní požadavky na kvalitativní ukazatele vajec a jejich zařazování
 • Kvalitativní ukazatele vajec z různých forem chovu
 • Fermentace masných výrobků
 • Fermentační procesy v potravinářství
 • Kvalitativní ukazatele různých druhů piv (rešerše)
 • Vlastní téma zaměřené na potraviny

Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • Význam a potravinové zdroje konjugované kyseliny linolové ve výživě člověka
 • Zdravotně preventivní význam ß glukanů ve výživě člověka
 • Mořské a sladkovodní řasy ve výživě člověka
 • Význam karotenoidů ve výživě člověka
 • Přírodní intenzivní sladidla získávaná z tropických a subtropických rostlin

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D.

 • Využití rostlinných vedlejších (odpadních) produktů jako zdroj zdraví prospěšných látek
 • Využití polyfenolických antioxidantů v potravinářství
 • Problematika přídatných látek (aditiv) v potravinářství
 • Význam přírodních antioxidantů ve výživě člověka
 • Problematika přírodních a syntetických antioxidantů
 • Černý česnek – výroba, obsahové látky, zdravotní účinky
 • Inovace v balení masných výrobků
 • Vlastní téma dle domluvy zaměřené na potraviny a potravinové suroviny

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

 • Jakostní parametry masa kuřat
 • Inovace tepelně opracovaného bezlepkového masného výrobku
 • Senzorické hodnocení bezlepkových pekařských výrobků s inovovanou recepturou
 • Využití vlastností vybrané složky pro výrobu bezlepkového pečiva
 • Problematika sušeného masa

Ing. František Lorenc, Ph.D.

 • Antioxidanty v čajích – zástupci, obsah, působení, metody stanovení (komplexní literární přehled)
 • Způsoby a technologie výroby octů (komplexní literární přehled)
 • Ostropestřec mariánský – pěstování, obsahové látky, účinky, využití (komplexní literární přehled)
 • Biologicky aktivní látky ve fermentovaných potravinách (komplexní literární přehled)
 • Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.): Výskyt, charakteristika, biologicky aktivní látky a možnosti využití (komplexní literární přehled)
 • Výskyt, charakteristika, biologicky aktivní látky a význam sporýše lékařského (Verbena officinalis L.) (komplexní literární přehled)
Diplomové práce

doc. MVDR. Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Vliv patogen specifických mastitid na kvalitu syrového mléka (zadáno)
 • Úroveň kolostrální péče a provedené pasivní imunizace na výskyt průjmových onemocnění u telat v raném období (zadáno)
 • Hodnocení mikrobiální kvality vybraných druhů plněného pečiva (zadáno)
 • Vyhodnocení trvanlivosti vybraného produktu na základě mikrobiologických ukazatelů (zadáno)
 • vlastní téma dle domluvy (mikrobiologie, veterinární problematika, hygiena potravin, zdraví aj.)

prof. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Posouzení faktorů výskytu reziduí inhibičních látek ve vybraných chovech skotu (koz) – dotazníkový průzkum
 • Vliv fyziologického stavu dojnic (koz) na kvalitu mléka
 • Vliv ochucujících složek v mléčných výrobcích na životaschopnost bakterií mléčného kysání
 • Senzorická jakost vybraných mléčných produktů v závislosti na způsobu skladování
 • Význam vybraných faktorů souvisejících s odlišným vylučováním antibiotik v mléce
 • Vliv přídavku rostlinných antioxidantů na vybrané vlastnosti kysaných mléčných výrobků
 • Posouzení kvality vybraných mléčných produktů v závislosti na původu
 • Vybrané faktory ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku skotu/koz
 • Vlastní téma

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Vliv doby zrání na vybrané kvalitativní ukazatele piva
 • Změna vybraných kvalitativních ukazatelů v průběhu fermentace masných výrobků
 • Vliv teploty na rychlost prokvášení u vybraných druhů ovoce
 • Vliv teploty na rychlost prokvášení u vybraných druhů zeleniny
 • Vlastní téma

Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • Sledování obsahu vápníku, fosforu a hořčíku ve stravě vysokoškolských studentů
 • Vyhodnocení pestrosti stravování na vybraných základních školách
 • Sledování obsahu vitamínu A ve stravě vysokoškolských studentů
 • Senzorické posouzení vybraných druhů potravinářských výrobků
 • Vyhodnocení zatížení vybrané skupiny vysokoškolských studentů volnými radikály (zadáno)

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D.

 • Antioxidační vlastnosti různých druhů káv a kávových nápojů
 • Černý česnek – kvalitativní ukazatele a senzorická analýza
 • Senzorická jakost čajů a čajových nápojů z tržní sítě České republiky
 • Senzorické hodnocení káv, kávových a kávovinových nápojů z tržní sítě České republiky
 • Vliv tepelného zpracování na antioxidační vlastnosti vybraných potravin rostlinného původu
 • Problematika funkčních potravin rostlinného původu
 • Sledování kvalitativních parametrů Kimčchi z tržní sítě České republiky
 • Sledování některých kvalitativních parametrů masných výrobků v závislosti na technologii výroby
 • Vlastní téma dle domluvy zaměřené na potraviny a potravinové suroviny
 • The influence of thermal treatment on antioxidant activity of selected food of plant origin (Vliv tepelného opracování na antioxidační vlastnosti vybrané potraviny rostlinného původu)
 • The influence of different packaging technology on selected properties of a meat product (Vliv různého způsobu balení na vybrané vlastnosti masných výrobků)

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

 • Hodnocení kvalitativních znaků masa v průběhu skladování
 • Hodnocení kvalitativních znaků masa u vybraných způsobů chovu
 • Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové těstoviny
 • Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové pečivo
 • Jakostní ukazatele masa zvěře z farmových chovů
 • Vývoj bezlepkového pekařského výrobku a vyhodnocení jeho jakosti

Ing. František Lorenc, Ph.D.

 • Vliv jakosti různých typů čajů na senzorické hodnocení a antioxidační potenciál (experimentální forma)
 • Senzorické hodnocení vybraných druhů ovocných vín a octů v závislosti na použitých fermentujících mikroorganismech (experimentální forma)
 • Vliv variability kvasinek a podmínek fermentací u různých druhů ovoce na obsah kyseliny octové a biologicky aktivních látek (experimentální forma)
 • Stanovení obsahu celkových polyfenolů ve vybraných pekařských výrobcích s obsahem ostropestřce mariánského (experimentální forma)
 • Vliv přídavku lněného slizu na senzorické parametry a antioxidační potenciál vybraných pekařských výrobků (experimentální forma)

Praxe

FRVŠ – projekt č. 420/2013

Projekt umožnil modernizovat vybavení laboratoře pro praktickou výuku celé řady předmětů souvisejících s kvalitou a zdravotní nezávadností produktů rostlinného a živočišného původu na úroveň v současnosti používaných profesionálních přístrojů a zařízení. Modernizace zahrnovala nákup 3 přístrojů:

 • Komora klimatická HPP 750 s chladicí jednotkou Peltier firmy Memmert umožňuje pomocí přesné temperace vzorků simulaci rozdílných podmínek při zrání a skladování rostlinných a živočišných produktů
 • Extraktor DIONEX ASE 150 firmy Thermo Scientific umožňuje extrakci pevných i polotuhých materiálů potřebnou pro přípravu vzorků
 • Kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000 s UV-VIS detektorem od firmy Thermo Scientific je určen pro náročnější analýzy v kontrole surovin a potravin, s možností separace a identifikace vybraných složek

Analytická přístrojová technika je vhodná pro ověření vybraných charakteristik rozhodujících o změnách v průběhu zrání a skladování. Tyto charakteristiky často rozhodují o jakosti a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů a potravin z nich vyráběných.

Modernizace laboratoře pomáhá prohloubit a zefektivnit odbornou přípravu studentů. Získání komplexních teoretických a praktických znalostí příslušné přístrojové techniky a laboratorních postupů povede k dosažení odpovídající úrovně vzdělání studentů a jejich uplatnění v oborech, kde se tyto znalosti vyžadují, jako je např. skladování, hodnocení jakosti, technologie zpracování a konzervace potravin a surovin živočišného a rostlinného původu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies