Katedra potravinářských biotechnologií
a kvality zemědělských produktů

Pro studenty

Studijní materiály

Výukové materiály k předmětům jsou zapsaným studentům zasílány přes hromadný e-mail systémem IS / STAG. Vybrané studijní materiály jsou rovněž k dispozici na e-learning MOODLE.

Bakalářské a diplomové práce

Téma je možné uzpůsobit oboru studia, i typu závěrečné práce (BP vs. DP), většinu témat DP je možné zvolit i jako téma BP; u vybraných témat DP je možné pokračovat i následně v DSP

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2022/23

Bakalářské práce

doc. MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Výskyt respiračních onemocnění ve vybraném chovu skotu v závislosti na věku
 • Vliv vybraných faktorů na výskyt poporodních poruch u mléčného skotu
 • Zhodnocení monitoringu BSE v České republice
 • vlastní téma dle domluvy (mikrobiologie, veterinární problematika, hygiena potravin aj.)

prof. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Problematika mléčných a smetanových mražených krémů
 • Problematika falšování mléčných výrobků
 • Problematika kontaminujících látek u mléka a mléčných výrobků
 • Zastoupení vápníku ve vybraných mléčných výrobcích
 • Využití bakterií mléčného kysání při produkci vybraných potravinářských výrobků
 • Využití bílkovinných mléčných výrobků v potravinářské výrobě
 • Využití rostlinných antioxidantů v mléčných výrobcích
 • Využívání aditivních látek v mléčných výrobcích
 • Využití membránových procesů v mlékárenství
 • Rozdíly kontinuálních a vsádkových provozů v potravinářských výrobách
 • Vlastní téma

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Legislativní požadavky na kvalitativní ukazatele vajec a jejich zařazování
 • Kvalitativní ukazatele vajec z různých forem chovu
 • Fermentace masných výrobků
 • Fermentační procesy v potravinářství
 • Kvalitativní ukazatele různých druhů piv (rešerše)
 • Vlastní téma zaměřené na potraviny

Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • Význam a potravinové zdroje konjugované kyseliny linolové ve výživě člověka 
 • Zdravotně preventivní význam ß glukanů ve výživě člověka
 • Mořské a sladkovodní řasy ve výživě člověka
 • Význam karotenoidů ve výživě člověka

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D.

 • Využití rostlinných vedlejších (odpadních) produktů jako zdroj zdraví prospěšných látek
 • Využití polyfenolických antioxidantů v potravinářství
 • Problematika přídatných látek (aditiv) v potravinářství
 • Význam přírodních antioxidantů ve výživě člověka
 • Problematika přírodních a syntetických antioxidantů
 • Černý česnek – výroba, obsahové látky, zdravotní účinky
 • Inovace v balení masných výrobků
 • Vlastní téma

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

 • Jakostní parametry masa kuřat
  Inovace tepelně opracovaného bezlepkového masného výrobku
 • Senzorické hodnocení bezlepkových pekařských výrobků s inovovanou recepturou
 • Využití vlastností vybrané složky pro výrobu bezlepkového pečiva
 • Suroviny pro výrobu bezlepkového pečiva

Ing. František Lorenc, Ph.D.

 • Antioxidanty v čajích – zástupci, obsah, působení, metody stanovení (komplexní literární přehled)
 • Způsoby a technologie výroby octů (komplexní literární přehled)
 • Ostropestřec mariánský – pěstování, obsahové látky, účinky, využití (komplexní literární přehled)
 • Biologicky aktivní látky ve fermentovaných potravinách (komplexní literární přehled)
Diplomové práce

doc. MVDR. Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Food safety perception among consumers depending on selected factors (Vnímání bezpečnosti potravin spotřebiteli v závislosti na vybraných faktorech)
 • Hodnocení mikrobiální kvality vybraných výživových doplňků
 • Vliv balení a způsobu skladování na rychlost kažení plodové zeleniny
 • vlastní téma dle domluvy (mikrobiologie, veterinární problematika, hygiena potravin aj.)

prof. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Senzorické hodnocení mražených smetanových krémů
 • Senzorická jakost vybraných mléčných produktů v závislosti na způsobu skladování
 • Preference mléka a mléčných produktů u vybraných skupin obyvatelstva
 • Faktory ovlivňující ukazatele kvality mléka v prvovýrobě
 • Faktory ovlivňující výskyt reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 • Posouzení vhodnosti metod stanovení reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 • Význam vybraných faktorů souvisejících s odlišným vylučováním antibiotik v mléce
 • Vliv přídavku rostlinných antioxidantů na vybrané vlastnosti kysaných mléčných výrobků
 • Posouzení kvality vybraných mléčných produktů v závislosti na původu
 • Vybrané faktory ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku skotu/koz
 • Vlastní téma

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Vliv doby zrání na vybrané kvalitativní ukazatele piva
 • Změna vybraných kvalitativních ukazatelů v průběhu fermentace masných výrobků
 • Vliv teploty na rychlost prokvášení u vybraných druhů ovoce
 • Vliv teploty na rychlost prokvášení u vybraných druhů zeleniny
 • Vlastní téma

Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • Sledování obsahu kyseliny listové ve výživě vysokoškolských studentů
 • Metabolické profily a jejich sledování
 • Sledování obsahu vitamínu A ve stravě vysokoškolských studentů
 • Monitoring hmotnosti starších školáků na vybraných základních školách
 • Průzkum stravovacích návyků u sportovců zaměřených na míčové hry (zadáno)
 • Sledování příjmu železa u vybrané skupiny žen

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D.

 • Antioxidační vlastnosti různých druhů káv a kávových nápojů
 • Senzorická analýza černého česneku
 • Senzorická jakost čajů a čajových nápojů z tržní sítě České republiky
 • Senzorické hodnocení káv, kávových a kávovinových nápojů z tržní sítě České republiky
 • Vliv tepelného zpracování na antioxidační vlastnosti vybraných potravin rostlinného původu
 • Sledování vybraných parametrů masných výrobků v závislosti na způsobu balení
 • Hodnocení kvality masných výrobků v závislosti na použití přídatných látek (aditiv)
 • Sledování některých kvalitativních parametrů masných výrobků v závislosti na technologii výroby
 • Vlastní téma dle domluvy

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

 • Hodnocení kvalitativních znaků masa v průběhu skladování
 • Hodnocení kvalitativních znaků masa u vybraných způsobů chovu
 • Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové těstoviny
 • Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové pečivo
 • Jakostní ukazatele masa zvěře z farmových chovů
 • Vývoj bezlepkového pekařského výrobku a vyhodnocení jeho jakosti

Ing. František Lorenc, Ph.D.

 • Vliv jakosti různých typů čajů na senzorické hodnocení a antioxidační aktivity (experimentální forma)
 • Senzorické hodnocení vybraných druhů ovocných vín a octů v závislosti na použitých fermentujících mikroorganismech (experimentální forma)
 • Vliv variability kvasinek a podmínek fermentací u různých druhů ovoce na obsah kyseliny octové a biologicky aktivních látek (experimentální forma)
 • Stanovení obsahu celkových polyfenolů ve vybraných pekařských výrobcích s obsahem ostropestřce mariánského (experimentální forma)
 • Stanovení kyseliny octové a antioxidačních aktivit octů vyrobených z hlohu peřenoklaného (Crataegus pinnatifida) (experimentální forma)

Praxe

FRVŠ – projekt č. 420/2013

Projekt umožnil modernizovat vybavení laboratoře pro praktickou výuku celé řady předmětů souvisejících s kvalitou a zdravotní nezávadností produktů rostlinného a živočišného původu na úroveň v současnosti používaných profesionálních přístrojů a zařízení. Modernizace zahrnovala nákup 3 přístrojů:

 • Komora klimatická HPP 750 s chladicí jednotkou Peltier firmy Memmert umožňuje pomocí přesné temperace vzorků simulaci rozdílných podmínek při zrání a skladování rostlinných a živočišných produktů
 • Extraktor DIONEX ASE 150 firmy Thermo Scientific umožňuje extrakci pevných i polotuhých materiálů potřebnou pro přípravu vzorků
 • Kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000 s UV-VIS detektorem od firmy Thermo Scientific je určen pro náročnější analýzy v kontrole surovin a potravin, s možností separace a identifikace vybraných složek

Analytická přístrojová technika je vhodná pro ověření vybraných charakteristik rozhodujících o změnách v průběhu zrání a skladování. Tyto charakteristiky často rozhodují o jakosti a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů a potravin z nich vyráběných.

Modernizace laboratoře pomáhá prohloubit a zefektivnit odbornou přípravu studentů. Získání komplexních teoretických a praktických znalostí příslušné přístrojové techniky a laboratorních postupů povede k dosažení odpovídající úrovně vzdělání studentů a jejich uplatnění v oborech, kde se tyto znalosti vyžadují, jako je např. skladování, hodnocení jakosti, technologie zpracování a konzervace potravin a surovin živočišného a rostlinného původu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies