Katedra aplikované ekologie

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22

Bakalářské práce

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 • Analýza struktury pěstování plodin na zemědělské půdě v okolí JE Temelín 
 • Hodnocení množství a dynamiky růstu nadzemní biomasy zemědělských plodin v okolí JE Temelín 
 • Klimatická charakteristika Zóny havarijního plánování JE Temelín 
 • Teplotní specifika Šumavy vzhledem k poloze a způsobu využití území 

Ing. Václav Nedbal, Ph.D.

 • Zjišťování odtoků vody z pozemků zemědělské půdy měřením průtoků vody ve vodním toku 

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • Vegetace měst a místní klima
 • Využití metod dálkového průzkumu Země pro hodnocení funkčních vlastností vegetace v krajině 
 • Spektrální vlastnosti povrchových vod

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-vztah klíčových parametrů dusík, fosfor, chlorofyl
 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-změny poměru – chlorofyl a : fosfor
 • Vztah struktury planktonu rybníků a kyslíkového režimu
 • Vztah struktury planktonu rybníků a distribuce fosforu

Ing. Kateřina Křováková

 • Využití historických mapových podkladů pro hodnocení vývoje krajiny
 • Krajinné metriky a jejich využití pro analýzu krajinné struktury
Diplomové práce

RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D.

 • Vliv standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy na energetické toky v krajině 
 • Hodnocení kvality městského prostředí z dat DPZ 

Ing. Jan Procházka, Ph.D.

 • Dlouhodobé změny atmosférické depozice a odnosu živin z vybraných povodí na Šumavě 
 • Hodnocení srážko-odtokových událostí, celkového odtoku a odnosu živin vzhledem k zemědělskému hospodaření v příslušném povodí 
 • Analýza hospodaření vybrané zemědělské farmy vzhledem ke klimatické charakteristice vybrané oblasti a k možnému ovlivnění podmínek okolního prostředí 
 • Hydrologická a hydrochemická charakteristika vybraných útvarů povrchových vod ve vztahu k hospodaření v příslušném povodí. 

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • Hodnocení tepelného ostrova města pomocí metod dálkového průzkumu Země 
 • Vliv změn hospodaření v krajině na místní klima 
 • Možnosti stanovení obsahu chlorofylu a v mělkých vodních nádržích pomocí metod dálkového průzkumu Země
 • Porovnání pozemních měření spektrálních vlastností vody a satelitních snímků vodních nádrží 
 • Tvorba modelu spektrálního pásma citlivého na fykocyanin pomocí metod umělé inteligence 

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc.

 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-vztah klíčových parametrů dusík, fosfor, chlorofyl
 • Dlouhodobý vývoj eutrofizace rybníků-změny poměru – chlorofyl a : fosfor
 • Vztah struktury planktonu rybníků a kyslíkového režimu
 • Vztah struktury planktonu rybníků a distribuce fosforu

Ing. Václav Nadbal, Ph.D.

 • Obsah pesticidních látek v povrchových vodách odtékajících z malého zemědělského povodí 
 • Organický a anorganický uhlík v povrchových tekoucích vodách z malého povodí
 • Hodnocení míry znečištění vodních nádrží sinicemi metodami dálkového průzkumu Země 
 • Hodnocení dusíkaté výživy pěstované plodiny pomocí dat dálkového průzkumu Země 

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies