Katedra genetiky
a biotechnologií

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2022/23

Bakalářské práce

prof. Jindřich Čítek, CSc.

 • Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů, koček atd.) – literární rešerše.
 • Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) – literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace.
 • Metodické problémy genetické diverzity hospodářských zvířat – literární rešerše.
 • Užitkové vlastnosti prasat – podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat.
 • Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.
 • Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.
 • Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.
 • Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií 

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Optimalizace loop mediated isothermal amplification markeru pro detekci fytopatogenních bakterií
 • Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii 

Ing. Libor Večeřek, Ph.D.

 • Význam nové molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii hospodářských zvířat (užitkovost, zdraví), případně využívání zvířat, jako biomodelů – literární rešerše
 • Genetické příčiny kongenitálních defektů u prasat – literární rešerše
Diplomové práce

Ing. Eva Jozová, Ph.D.

 • Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u brukvovitých zelenin
 • Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u hořčice
 • Genotypizace genetických zdrojů slepic

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií 

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii
 • Detekce Armillaria gallica metodou loop mediated isothermal amplification s použitím asimilační sondy
 • Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce Lymeské boreliózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato

Ing. Libor Večeřek, Ph.D.

 • Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku 

prof. Jindřich Čítek, CSc.

 • Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.
 • Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.
 • Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.
 • Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

 • Identifikace genů rezistence vůči patogenům brukvovitých rostlin
 • Studium virulence patotypů Plasmodiophora brassicae a identifikace genů rezistence
 • Molekulární metody pro rychlou a spolehlivou identifikaci rostlinných patogenů
 • Studium genové exprese a akumulace stresových proteinů v podmínkách abiotického stresu
 • Vývoj molekulárních metod pro zlepšení tolerance plodin vůči suchu

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies