Katedra genetiky
a biotechnologií

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22

Bakalářské práce

doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.

 • Plánování experimentů s R
 • Bioinformatika s programovacím prostředím R
 • Bioinformatics with Python

Ing. Eva Jozová, Ph.D.

 • Optimalizace metody izolace DNA u cibule kuchyňské
 • Optimalizace molekulárních markerů pro hodnocení genetické diverzity u hořčice bílé (Sinapis alba L.)
 • Optimalizace molekulárních markerů pro hodnocení genetické diverzity u ředkví (Raphanus)
 • Screening populace kura domácího na mutaci MLPH genu ovlivňujícího barvu opeření (konzultant Ing. Kristina Beranová

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Optimalizace loop mediated isothermal amplification markeru pro detekci fytopatogenních bakterií
 • Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii
 • Detekce mikrosporidie Pleistophora hyphessobryconis u akvarijních ryb
 • Detekce mikrosporidie Ovipleistophora ovariae u akvarijních ryb
 • Optimalizace detekce bakteriálních infekčních chorob laboratorních zvířat

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií
 • Genetic diversity of xanthomonads causing bacterial spot of tomato based on genomic meta-analysis

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Ekotoxikologické testy na včely a včelí plod v průletových halách
 • Vliv rostlinných silic na dělnice včely medonosné
 • Vliv rostlinných silic na larvy včely medonosné
 • Kontrola roztoče Varroa destructor pomocí rostlinných silic in vivo
 • Inhibice původce onemocnění moru včelího plodu pomocí rostlinných silic
 • Porovnání různých metod získávání vitálních samiček roztoče Varroa destructor
 • Fyzikálně chemické parametry medů a ověření jejich původu pylovou analýzou
 • Vliv vysoušení a ztekucování medu na jeho antimikrobiální aktivitu
 • Kontrola zavíječe voskového pomocí vybraných kmenů entomopatogenních hub
 • Stanovení vlivu techniky založení chovné série na vývoj včelích matek
 • Stanovení vlivu suplementace vybraných bioaktivních látek na vývoj včelích matek
 • Využití RT-PCR pro studium reakce rostlin máku na stres suchem
 • Detekce patogenů ve včelstvech pomocí molekulárních metod
 • Využití RT-PCR pro studium exprese vybraných genů u včel
 • Návrh a optimalizace primerů pro expresní analýzy vybraných genů

prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

 • Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů, koček atd.) – literární rešerše.
 • Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) – literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace.
 • Metodické problémy genetické diverzity hospodářských zvířat - literární rešerše.
 • Užitkové vlastnosti prasat – podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat.

Ing. Libor Večerek, Ph.D.

 • Současný a předpokládaný význam molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii (užitkovost, zdraví) hospodářských zvířat, případně domácích zvířat – rešeršní studie.
 • Využití biomodelů hospodářských zvířat, při řešení vybraných zdravotních problémů v medicíně  – rešeršní studie.
 • Podobnost vybraných monogenních defektů na fyziologii a zdraví u prasat a člověka – rešeršní studie

Mgr. Ing. Ondřej Hejna, Ph.D.

 • Optimalizace metody pro laboratorní testování sucha u hořčice a testování vybraných genových zdrojů
 • Testování citlivosti vybraných genových zdrojů brukvovité zeleniny k různým patotypům nádorovitosti
Diplomové práce

doc. Ing. Michale Rost, Ph.D.

 • Metody zobrazení binárních dat při využití programovacího prostředí R
 • Modelování růstu u vybraného organismu
 • Analysing seed germination data with R
 • Statistical analysis of amplified fragment length polymorphism data

Ing. Eva Jozová, Ph.D.

 • Vývoj molekulárních markerů pro hodnocení genetické diverzity u cibule kuchyňské
 • Vývoj molekulárních markerů využitelných ve šlechtění cibule kuchyňské
 • Detekce mutace genu ovlivňujícího formaci chocholky u kura domácího (konzultant Ing. Kristina Beranová)
 • Optimalizace molekulárních markerů ovlivňujících barvu opeření (konzultant Ing. Kristina Beranová)

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii
 • Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato
 • Detekce mikrosporidie Pleistophora hyphessobryconis u akvarijních ryb
 • Detekce mikrosporidie Ovipleistophora ovariae u akvarijních ryb
 • Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato
 • Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) metodou real-time PCR u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce Lymeské boreliózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Diagnostika infekčních onemocnění u laboratorních zvířat metodou real-time PCR

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií
 • Genetic diversity of xanthomonads causing bacterial spot of tomato based on genomic meta-analysis

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Ekotoxikologické testy na včely a včelí plod v průletových halách
 • Vliv rostlinných silic na dělnice včely medonosné
 • Vliv rostlinných silic na larvy včely medonosné
 • Kontrola roztoče Varroa destructor pomocí rostlinných silic in vivo
 • Inhibice původce onemocnění moru včelího plodu pomocí rostlinných silic
 • Porovnání různých metod získávání vitálních samiček roztoče Varroa destructor
 • Fyzikálně chemické parametry medů a ověření jejich původu pylovou analýzou
 • Vliv vysoušení a ztekucování medu na jeho antimikrobiální aktivitu
 • Kontrola zavíječe voskového pomocí vybraných kmenů entomopatogenních hub
 • Stanovení vlivu techniky založení chovné série na vývoj včelích matek
 • Stanovení vlivu suplementace vybraných bioaktivních látek na vývoj včelích matek
 • Využití RT-PCR pro studium reakce rostlin máku na stres suchem
 • Detekce patogenů ve včelstvech pomocí molekulárních metod
 • Využití RT-PCR pro studium exprese vybraných genů u včel
 • Návrh a optimalizace primerů pro expresní analýzy vybraných genů

prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

 • Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu
 • Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu
 • Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku
 • Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku

Ing. Libor Večerek, Ph.D.

 • Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku.

Mgr. Ing. Ondřej Hejna, Ph.D.

 • Optimalizace metody pro laboratorní testování sucha u hořčice a testování vybraných genových zdrojů
 • Testování citlivosti vybraných genových zdrojů brukvovité zeleniny k různým patotypům nádorovitosti
 • Změny genové exprese při simulovaném stresu suchem u máku

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

 • Optimalizace kultivačních podmínek vybraných kmenů E.coli produkujících rekombinantní proteiny
 • Hodnocení genetické struktury genetických zdrojů vybraných plodin (mák setý, hořčice, brukvovité zeleniny)
 • Analýza genetické struktury populací Gymnadenia sp. – práce zaměřená na statistické zpracování dat

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies