Katedra genetiky
a biotechnologií

Pro studenty

Studijní plány

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

prof. Jindřich Čítek, CSc.

 • Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů, koček atd.) – literární rešerše.
 • Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) – literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace.
 • Metodické problémy genetické diverzity hospodářských zvířat – literární rešerše.
 • Užitkové vlastnosti prasat – podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat.
 • Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.
 • Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.
 • Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.
 • Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Optimalizace loop mediated isothermal amplification markeru pro detekci fytopatogenních hub
 • Vývoj nástrojů pro včasnou molekulární diagnostiku patogenů
 • Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) metodou real-time PCR u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Diagnostika infekčních onemocnění u laboratorních zvířat metodou real-time PCR

Ing. Libor Večeřek, Ph.D.

 • Význam nové molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii hospodářských zvířat (užitkovost, zdraví), případně využívání zvířat, jako biomodelů – literární rešerše
 • Genetické příčiny kongenitálních defektů u prasat – literární rešerše
 • Současný a předpokládaný význam molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii (užitkovost, zdraví) hospodářských zvířat, případně domácích zvířat.
 • Využití biomodelů hospodářských zvířat, při řešení vybraných zdravotních problémů v medicíně.
 • Podobnost vybraných monogenních defektů na fyziologii a zdraví u prasat a člověka

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

 • Analýza morfologických znaků v populacích Gymnadenia conopsea agg.
 • Výskyt klíšťat nakažených borrelií ve venkovských a meziměstských oblastech (Incidence of ticks infected with Borrelia in rural and semi-urban areas)
Diplomové práce

Ing. Eva Jozová, Ph.D.

 • Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u brukvovitých zelenin
 • Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u hořčice
 • Genotypizace genetických zdrojů slepic

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií 

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Diagnostika infekčních onemocnění u laboratorních zvířat metodou real-time PCR
 • Optimalizace loop mediated isothermal amplification pro identifikaci hmyzu určeného pro lidskou potřebu v potravinách
 • Safeguarding urban trees and forests – system for early detection of invasive fungal pathogens
 • Detection of infectious pathogens in laboratory animals

Ing. Libor Večeřek, Ph.D.

 • Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku
 • Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku, ve vztahu k úrovni plemenářské práce ve sledovaném období

prof. Jindřich Čítek, CSc.

 • Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu.
 • Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu.
 • Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku.
 • Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku.

Ing. Mgr. Ondřej Hejna, Ph.D.

 • Identifikace genů rezistence vůči patogenům brukvovitých rostlin (Identification of resistance genes main pathogens of Brassica crops)
 • Studium virulence patotypů Plasmodiophora brassicae a identifikace genů rezistence (Study of virulence of Plasmodiophora brassicae pathotypes and identification of resistance genes to clubroot)
 • Molekulární metody pro rychlou a spolehlivou identifikaci rostlinných patogenů (Molecular tools for fast and reliable identification of plant pathogens)
 • Studium genové exprese a akumulace stresových proteinů v podmínkách abiotického stresu (Study of gene expression and accumulation of stress proteins under conditions of abiotic stress)
 • Vývoj molekulárních metod pro zlepšení tolerance plodin vůči suchu (Development of molecular tools for improvement of drought tolerance in crops
Disertační práce

Témata řešených disertačních prací se vztahují k problematice aplikace biotechnologických a molekulárních metod a postupů v genetice a šlechtění olejnin, zelenin či zvířat; k problematice studia genetiky abiotického a biotického stresu u rostlin a využití moderních metod analýzy genomu a transkriptomu pro identifikaci kandidátních genů zapojených do reakce rostlin na stres; vývoji molekulárních metod pro včasnou detekci patogenů a na využití moderních vícerozměrných statistických metod při zpracovávání dat z biotechnologických experimentů.

Informace pro zájemce o doktorské studium jsou uvedeny na webových stránkách fakulty:

Praxe

Katedra zajišťuje praxe studentů bakalářského a magisterského studijního programu Zemědělské biotechnologie. Praxe probíhají v laboratořích katedry, na pracovištích Biologického centra AV ČR, na šlechtitelských pracovištích, ve specializovaných laboratořích.

Garantem praxí na katedře je Ing. Libor Večerek, Ph.D. (tel. 389 03 2723, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies