• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Granty a projekty

Věda a výzkum
Granty a projekty

Na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity je řešena řada projektů rozdílného charakteru. Od vědeckých projektů z aplikované sféry nebo z oblasti základního výzkumu, po projekty na podporu mezinárodní i institucionální spolupráce, ale i mobility studentů i akademiků. Naši pracovníci jsou úspěšní v získávání projektů zejména u domácích poskytovatelů, ale v mnoha případech se jedná o projekty mezinárodního charakteru.

Na Fakultě zemědělské a technologické je rovněž kladen důraz nejen na rozvoj spolupráce s dalšími výzkumnými organizacemi, ale je zde snaha o spolupráci s podniky, které mají zájem rozvíjet svou činnost a rádi by do ní vnesly nové poznatky. Z toho důvodu Fakulta zemědělská a technologická nabízí rovněž odborné poradenství v mnoha oborech.

Počátek řešení 2023

Mezinárodní
Název Výzkum a vývoj klíčových technologií pro chovy drůbeže – systém pro monitorování zvířat a prostředí a inteligentní management chovu
Doba řešení 01/2023–12/2025
Číslo projektu TM04000023
Hlavní příjemce (koordinátor) AGROSOFT Tábor, s. r. o.
Hlavní řešitel za FZT doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Delta 2
Tuzemské
Název VaV technologie výroby bílkovinných koncentrátů z pokrutin olejnatých semen
Doba řešení 01/2023–12/2026
Číslo projektu FW06010014
Hlavní příjemce (koordinátor) Farmet a.s.
Hlavní řešitel za FZT doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Trend

Název Přístroje pro pokročilé medicínské podávání léčiv transdermání cestou zprostředkovanou multifrekvenčním fokusovaným ultrazvukem
Doba řešení 01/2023–12/2027
Číslo projektu FW06010087
Hlavní příjemce (koordinátor) FOTON, s.r.o.
Hlavní řešitel za FZT doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program TREND

Název Hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich dopadů na ekosystémové služby pro podporu strategických a rozhodovacích procesů
Doba řešení 01/2023–12/2025
Číslo projektu QK23020044
Hlavní příjemce (koordinátor) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Hlavní řešitel za FZT doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země
Interní
Název Činčily jako významný a přehlížený zdroj parazitů s vysokým zoonotickým potenciálem
Doba řešení 02/2023–01/2024
Číslo projektu 051/2023/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Fakulta zemědělská a technologická JU
Hlavní řešitel za FZT Mgr. Lenka Tůmová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Ještěr hadovi hrozbou: diverzita, detekce a biologie kryptosporidií zodpovědných za úhyny v chovech plazů
Doba řešení 02/2023–01/2024
Číslo projektu 049/2023/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Fakulta zemědělská a technologická JU
Hlavní řešitel za FZT Ing. Veronika Zikmundová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Vliv konzumace bezlepkového pečiva obohaceného pokrutinami z ostropestřce mariánského (Silybum marianum L.) na vybrané biochemické parametry krve a antioxidační status u inbredních myší
Doba řešení 02/2023–01/2024
Číslo projektu 086/2023/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Fakulta zemědělská a technologická JU
Hlavní řešitel za FZT Mgr. Pavla Moudrá
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Vývoj softwaru pro semiautomatizované generování anotací k datasetům vybraných druhů rostlin určeným jako základní vstup pro trénování konvolučních neuronových sítí
Doba řešení 02/2023–01/2024
Číslo projektu 097/2023/T
Hlavní příjemce (koordinátor) Fakulta zemědělská a technologická JU
Hlavní řešitel za FZT Ing. Mgr. Roman Bumbálek
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Zvýšení mikrobiální stability a údržnosti masa pomocí antioxidantů z rostlin nebo rostlinných vedlejších materiálů
Doba řešení 02/2023–01/2024
Číslo projektu 048/2023/T
Hlavní příjemce (koordinátor) Fakulta zemědělská a technologická JU
Hlavní řešitel za FZT Ing. Kateřina Janoušková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Počátek řešení 2022

Mezinárodní
Název Společný výzkum a vývoj klíčových technologií pro efektivní pěstování rostlin a systému řízení a kontroly růstu rostlin
Doba řešení 01/2022–12/2024
Číslo projektu TM03000063
Hlavní příjemce (koordinátor) 4Jtech s.r.o.
Hlavní řešitel za FZT doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Delta 2

Název Klíčová, dlouhodobá interakce pro vývoj inovativního, ekologického přístupu k produkci biostimulantů
Doba řešení 07/2022–06/2024
Číslo projektu BPI/PST/2021/1/00034
Hlavní příjemce (koordinátor) Přírodovědecká univerzita v Lublinu, Polsko
Hlavní řešitel za FZT Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.
Poskytovatel dotace NAWA – Program Partnerstwa Stretegiczne

Název Posouzení environmentálního zatížení vázaného ke zpracování půdy v panonských klimatických podmínkách z pohledu posuzování životního cyklu
Doba řešení 01/2022–12/2023
Číslo projektu 8J22AT001
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, Česko-rakouské mobility 2022-2023

Název Climate Focused Agricultural Vocational Education
Doba řešení 02/2022–08/2024
Číslo projektu KA220-VET-3BE2F8E9
Hlavní příjemce (koordinátor) Atatürk Horticultural Central, Turecko
Hlavní řešitel za FZT Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.
Poskytovatel dotace ERASMUS+
Tuzemské
Název Intenzifikace ekologické produkce leguminóz prostřednictvím biologických prostředků s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu
Doba řešení 01/2022–12/2025
Číslo projektu QK22010255
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Automatizace a digitalizace měření parametrů průletových hal a včelích úlů při ekotoxikologických testech agrochemikálií dle OECD 75
Doba řešení 01/2022–12/2024
Číslo projektu FW04020036
Hlavní příjemce (koordinátor) I2L RESEARCH EUROPE s.r.o.
Hlavní řešitel za FZT doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program TREND

Název NPO Transformace – JU
Doba řešení 08/2022–12/2023
Číslo projektu NPO_JČU_MSMT-16608/2022
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT prof. Ing. Eva Samková, Ph.D. – SC A2
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D. – SC A3, SC B
Poskytovatel dotace NPO, MŠMT
Interní
Název Cryptosporidium sp. chipmunk genotyp I: skrytá hrozba?
Doba řešení 02/2022–01/2023
Číslo projektu GAJU 009/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT Mgr. Lenka Tůmová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Diverzita kryptosporidií hlodavců v Asii: na stopě hostitele Cryptosporidium viatorum
Doba řešení 02/2022–01/2023
Číslo projektu GAJU 015/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT RNDr. Jana Ježková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Exprese lytických genů bakteriofága Xe_NED111, jejich antimikrobiální aktivita a vzájemné interakce
Doba řešení 02/2022–01/2023
Číslo projektu GAJU 092/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT Ing. Sára Brázdová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Vývoj systému pro rozpoznání hospodářských plodin v digitálním obrazu s využitím metod umělé inteligence
Doba řešení 02/2022–12/2023
Číslo projektu GAJU 104/2022/T
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT Ing. Miroslav Strob
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Krajina a hospodaření - struktura, funkce, biodiverzita
Doba řešení 02/2022–12/2024
Číslo projektu GAJU 069/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Udržitelná a inovativní rostlinná a živočišná produkce
Doba řešení 02/2022–12/2024
Číslo projektu GAJU 085/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Hodnocení zemědělských a potravinářských surovin z pohledu genetické diverzity a obsahu biologicky aktivních látek a stopových prvků
Doba řešení 02/2022–12/2024
Číslo projektu GAJU 080/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT doc. Ing. roman Kubec, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název One Health: genetické, environmentální a technologické faktory ovlivňující živočišnou produkci, kvalitu a bezpečnost potravin a zdraví zvířat a člověka
Doba řešení 02/2022–12/2024
Číslo projektu GAJU 005/2022/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za FZT prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Počátek řešení 2021

Mezinárodní
Název Předpověď vývoje škodlivého vodního květu pomocí umělé inteligence
Doba řešení 09/2021–08/2024
Číslo projektu TH76030001
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Epsilon
Název Výzkum a vývoj chytrých technologií pro chovy skotu a prasat založených na pokročilých výpočetních postupech
Doba řešení 06/2021–05/2023
Číslo projektu TM02000027
Hlavní příjemce (koordinátor) AGROSOFT Tábor, s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Delta 2
Tuzemské
Název Výzkum a vývoj inteligentního čajovaru pro přípravu čaje s přidanými složkami
Doba řešení 04/2021–03/2023
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024484
Hlavní příjemce (koordinátor) Witty s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.
Poskytovatel dotace OP PIK

Název Vývoj inteligentního systému pro zvyšování užitkovosti dojeného skotu s využitím metod umělé inteligence
Doba řešení 01/2021–12/2025
Číslo projektu FW03010447
Hlavní příjemce (koordinátor) AGROSOFT Tábor, s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program TREND

Název Systém pro monitoring sinic ve vodních nádržích s využitím metod dálkového průzkumu Země a umělé inteligence
Doba řešení 01/2021–12/2023
Číslo projektu SS03010277
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Prostředí pro život

Název Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování kvality a bezpečnosti potravin
Doba řešení 01/2021–12/2025
Číslo projektu QK21010326
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
Doba řešení 01/2021–12/2023
Číslo projektu QK21020304
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země
Interní
Název Tajemství excystace žaludečních a střevních parazitů rodu Cryptosporidium (kmen Apicomplexa)
Doba řešení 02/2021–01/2022
Číslo projektu GAJU 006/2021/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF RNDr. Jana Ježková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Zdivočelí holubi jako zdroj zoonotických parazitů rodu Cryptosporidium, Encephalitozoon a Enterocytozoon.
Doba řešení 02/2021–01/2022
Číslo projektu GAJU 007/2021/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Holubová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Zvyšování nutriční a senzorické hodnoty u fermentovaných mléčných výrobků
Doba řešení 02/2021–01/2022
Číslo projektu GAJU 096/2021/T
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Hedvika Bártová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Účinek bisfenolu S na stavbu a funkci štítné žlázy
Doba řešení 02/2021–01/2022
Číslo projektu GAJU 094/2021/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Hana Macháčková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Počátek řešení 2020

Mezinárodní
Název SoFarTEAM – Social Work in Farming – Teaching material about client groups and their involvement in social farming
Doba řešení 09/2020–08/2023
Číslo projektu 2020-1-DE01-KA203-005660
Hlavní příjemce (koordinátor) Thüringer Öekoherz, e.V., GE
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+

Název Engineering as Communication Language in Europe
Doba řešení 09/202008/2021
Číslo projektu CIII-PL-0701-09-2021
Hlavní příjemce (koordinátor) Koszalin University of Technology
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
Doba řešení 09/202008/2021
Číslo projektu CIII-HU-0003-16-2021
Hlavní příjemce (koordinátor) Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, CEEPUS
Tuzemské
Název Vývoj systému pro nepřetržitou identifikaci a etologické sledování zvířat v chovech skotu s využitím metod umělé inteligence
Doba řešení 01/2020–12/2023
Číslo projektu FW01010391
Hlavní příjemce (koordinátor) AGROSOFT Tábor, s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program Trend

Název Letní škola molekulární biologie
Doba řešení 2020 (2021)
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO
Interní
Název Synantropní hlodavci: hostitelé zoonotických a hostitelsky Specifických kryptosporidií
Doba řešení 02/2020–01/2021
Číslo projektu GAJU 016/2020
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF RNDr. Jana Ježková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Hostitelská specifita: komparativní genomika a transkriptomika žaludečních kryptosporidií savců
Doba řešení 02/2020–12/2021
Číslo projektu GAJU 017/2020/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Mgr. Lenka Tůmová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Biologicky aktivní organosirné sloučeniny cibule
Doba řešení 02/2020–12/2021
Číslo projektu GAJU 055/2020/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Mgr. Jan Opekar
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Počátek řešení 2019

Mezinárodní
Název Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
Doba řešení 09/2019–08/2020
Číslo projektu CIII-HU-0003-15-1920
Hlavní příjemce (koordinátor) Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název Engineering as Communication Language in Europe
Doba řešení 09/2019–08/2020
Číslo projektu CIII-PL-0701-08-1920
Hlavní příjemce (koordinátor) JKoszalin University of Technology
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název trAEce - Agroecological Vocational Training for Farmers project
Doba řešení 09/2019–08/2022
Číslo projektu 2019-1-HU01-KA202-060895
Hlavní příjemce (koordinátor) Diversity Foundation, Apolka Ujj
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+
Tuzemské
Název Detekce xantomonád způsobujících onemocnění rajčete pomocí metody loop-mediated isothermal amplification
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu LTC19014
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Pavel Beran, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, program INTER-EXCELLENCE

Název Genomické přístupy ve šlechtění řepky: tvorba genotypů s vyšší odolností proti pukání šešulí
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu 8JCH1031
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVal

Název Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu TL02000322
Hlavní příjemce (koordinátor) Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jana Moravcová, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program ÉTA

Název Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910302
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu QK1920412
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910070
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910356
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910225
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910046
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910438
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910174
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií
Doba řešení 09/2019–12/2022
Číslo projektu VI20192022153
Hlavní příjemce (koordinátor) Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Procházka, Ph.D.
Poskytovatel dotace MVČR, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

Název Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence
Doba řešení 01/2019–12/2022
Číslo projektu FV40316
Hlavní příjemce (koordinátor) AGROSOFT Tábor s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MPO ČR, program TRIO

Název Letní škola molekulární biologie a biotechnologie 2019
Doba řešení 2019
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Mezinárodní konference „Fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat“
Doba řešení 2019
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu
Doba řešení 2019
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO
Interní
Název Ptačí vejce jako inkubátor pro pomnožení parazitů rodu Cryptosporidium: možnost překonání hostitelské a mezidruhové specifity
Doba řešení 02/2019–12/2019
Číslo projektu GAJU 040/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Holubová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Využití potenciálu aktivity nespecifické lipidacylhydrolasy patatinu v mlékárenské výrobě
Doba řešení 02/2019–12/2019
Číslo projektu GAJU 053/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. et Ing. Lenka Pecová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Technologie zpracování česneku kuchyňského (Allium sativum, L.) za účelem zvýšení obsahu některých biologicky aktivních látek
Doba řešení 02/2019–12/2019
Číslo projektu GAJU 057/2019/T
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Bedrníček
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Nové přístupy a techniky ve šlechtění, rostlinolékařství a hodnocení kvality rostlinných produktů
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 027/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Environmentálně šetrné technologie pro udržitelný rozvoj zemědělství
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 059/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Vliv hospodaření v krajině na ekosystémy, funkci krajiny a organismy
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 045/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 028/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Ostatní aktivity

Název Poskytovatel podpory Řešitel za ZF
Poradenství v zemědělství MZe – 9.F. Podpora poradenství v zemědělství Ing. Petr Kratochvíl, CSc.

Publicita

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies