Katedra techniky
a kybernetiky

O katedře

Jednoduše by se dalo říct, že řešíme vše, co souvisí se zemědělskou technikou, popřípadě s technikou v zemědělství. Důležité je ale zmínit, že zemědělská technika je rychle se vyvíjející oblast vývoje, která se žene neustále kupředu – s čímž i my držíme tempo. Stroje, které jsou v naší oblasti zájmu jsou v dnešní době od podvozku až po střechu naplněny elektronikou. Tudíž i my a naši studenti směřujeme k přístupům 4. průmyslové revoluce a zabýváme se systémy automatizace, řízením, inteligentními systémy a programováním, což všechno souvisí s návrhy a vývojem pomocí počítačů.

Přesto se však plně neodkláníme od tradičnějších pojetí zemědělské techniky a práci s „železem“. Snažíme se ale využít moderních technologií. Od navrhování a modelování komponentů softwarem CAD až po jejich vznik pomocí 3D tisku či CNC strojů. Celkově se jedná o široký vědní obor, který kromě těchto technologií například kompletně pokrývá i technologické aspekty v oblasti živočišné výroby.

Naše Katedra techniky a kybernetiky byla založena v roce 1964, tudíž má poměrně hlubokou tradici. Přesto se nám podařilo na katedře vybudovat mladý tým, který je zapálený pro věc a inovaci, která je v tomto vědním oboru nesmírně důležitá.

Jak vypadá studium na Katedře techniky a kybernetiky

V rámci studia garantujeme bakalářský studijní program Zemědělská technika a technologie a navazující inženýrský program Zemědělská technika a technologie.

Bakalářský program Zemědělská technika a technologie by se dal rozdělit do několika oblastí vzdělávání:

 • Tou první jsou obecné základy techniky a technologie, matematiky a fyziky. Jelikož se naše katedra ubírá technickým směrem je nutné nabýt znalosti i z těchto oblastí, přesto se nejedná o jediné pole vědomostí, kolem kterého se studium točí,
 • Další oblast se zaměřuje spíše na dopravní a manipulační techniku. Tato oblast se zaměřuje na servis zemědělské techniky a obecný přehled o technice – její dostupnosti, parametrech, využití aj,
 • A oblast směřující k obchodní činnosti s důrazem na marketing, management a řízení podniku a služeb.

Zároveň si studenti samozřejmě mohou své studium přizpůsobit k jejich oblastem zájmů díky široké paletě volitelných předmětů ze všech kateder, a i jiných fakult.

Inženýrský program Zemědělská technika a technologie se již nevztahuje pouze ke znalosti konkrétních funkcí a konceptů, ale hlavně k jejich aplikaci. Od obecné znalosti témat směřuje toto studium blíže k elektrotechnice – počítačové simulace a modelování s přesahem k predikci vymodelovaných situací a součástek, senzory, automatizace, dynamické systémy, nástroje softwaru CAD – vývoji, tvorbě nových systémů a schopnostem tvorby jednotlivých komponentům a k úpravě zemědělské techniky. Cílem je pojímat inženýrské studium blíže k tvůrčí činnosti a vývoji. Proto je tato oblast studia zaměřena spíše akademickým směrem.

Klademe i velký důraz na pokročilou jazykovou přípravu našich studentů, kdy si k výuce angličtiny mohou přidat i výuku dalších jazyků, popřípadě své dovednosti rozvinout v rámci zahraničních stáží.

Pro koho je studium to pravé

Oblasti a otázky, které by si měl budoucí student klást a souhlasně na ně přikyvovat:

 • Mám pozitivní vztah k technice?
 • Rád/a bych si rozšířil/a své znalosti a obzory v oblastech matematiky a fyziky.
 • Chtěl/a bych být součástí dynamicky se rozvíjejícího technického oboru a zasloužit se o vývoj nových technologií?
 • Jsem si vědom/a, že zemědělská technika není jen záležitost strojů jako traktorů a kombajnů, ale jedná se o komplexní systémy využívající moderní technologie?
Praxe a uplatnění absolventů

Jelikož je zemědělská technika drahá a rychle zastarává, tak se praxe zaměřuje na participaci studentů v zemědělských podnicích a u obchodníků, kde se s technikou seznamují. V rámci studia jsou povinné provozní a odborné praxe. Přestože náš studijní program je spíše akademický, tak klademe zároveň na praktické dovednosti studentů veliký důraz a snažíme se studenty na praxi důsledně připravit, aby jim byla co nejvíce užitečná v profesním životě.

Přestože většina našich absolventů nachází uplatnění v oblasti zemědělství, tak nejsou limitováni pouze na něj. Obecně nacházejí uplatnění například v oblastech:

 • Prodeje zemědělské techniky a servis zemědělských strojů,
 • Zajišťování technického parku podniků,
 • Vývojoví pracovníci ve firmách a vysokých školách,
 • Specializované profese v oblasti státní správy, která souvisí s integrovanou prevencí a omezováním znečištění,
 • Odbory životního prostředí,
 • Stavební úřady.
Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Naše výzkumná činnost směřuje k vývoji inteligentních systémů – zejména pro chovy hospodářských zvířat, vývoji nejlepších dostupných technologií (BAT) pro živočišnou výrobu a materiálovému inženýrství.

Ve vývoji inteligentních systémů se zaměřujeme na stájové technologie a chovem dojnic a skotu. Pracujeme například na vývoji inteligentních kamerových systémů sloužících ke zmapování chování a zdraví zvěře ve stájích se schopností predikce budoucích trendů za použití neuronových sítí a umělé inteligence či využití robotické ruky k usnadnění procesu dojení krav, což by usnadnilo práci v oblasti lidských zdrojů a snížilo nákladnost oproti složitějším technickým systémům. Oblast vývoje nejlepších dostupných technologií (BAT) směřuje k systémům určeným pro chov prasat a kuřat. Naše práce souvisí s požadavky Evropské unie, která zavedla koncepci integrované prevence a ochrany znečistění, která je založena na předcházení znečištění životního prostředí. Materiálové inženýrství pak směřuje k modifikaci povrchových vlastností materiálů použitím plazmatu nebo užití plazmatu k aktivaci semen a tvorbě biologické ochrany, která nahrazuje klasické chemické moření.

Naše studenty se snažíme do výzkumu aktivně zapojit a zároveň jejich činnosti podporujeme benefity ve formě stipendijního ohodnocení.

V rámci možností zahraniční spolupráce mohou naši studenti využívat programu Erasmus, CEEPUS či Unigo, který nás propojil s univerzitami v Brazílii a umožňuje vzájemné stipendijní pobyty. Stejně tak jako studenti od nás vyjíždějí do světa, tak i lidé jezdí k nám. Snažíme se, aby akademičtí pracovníci, kteří k nám přijedou vždy obohatili naše studenty nějakou zvláštní přednáškou. Zahraniční projekty také dávají možnosti vzdělávacích aktivit například na Taiwanu, v Číně nebo Polsku.

Sekretariát

 • Bc. Anna Dušková

 • +420 387 772 930

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZR, místnost 01 018

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies