Katedra agroekosystémů

Věda a výzkum

Řešené projekty

 • trAEce

  Agroecological Vocational Training for Farmers project

 • REVITALIST – Social farming mentor training

  Rozvoj konceptu sociálního zemědělství – tvorba inovativního učebního plánu založeného na společenském a terapeutickém způsobu vzdělávání (Praktické  dovednosti terapeutické výchovy, PSTE).

 • SoFarEDU – Social Farming in Higher Education

  Tvorba kvalitativních standardů, metodických podkladů a otevřených vzdělávacích materiálů v rámci vysokoškolského vzdělávání v sociálním zemědělství.

 • ReKuk – Development of a Training Concept for Executive Chefs and Chefs as a Basis for the Implementation of Resource Efficiency in Large-scale Kitchens

  Projekt „odborného vzdělávání  kuchařů a výkonných manažerů“ financovaný z prostředků Erasmus + programu Evropské unie

  Předmětem projektu je odborné vzdělávání pro kuchaře a výkonné vedoucí ve veřejných  školních stravovacích zařízeních. Partnerské organizace projektu připravují  studijní texty, metodické materiály a další pomůcky pro kurzy, které mají účastníky kurzu motivovat k zavádění udržitelného stravování, především udržení a zlepšení nutriční kvality jídel rozšířeným použitím biopotravin, lokálních a sezónních potravin a čerstvých jídel. Souběžným efektem je úspora energie, snížení tlaku na životní prostředí omezením skladování, transportu i redukcí  odpadů  a dalších energetických a materiálových vstupů.  Cílem je přidělení certifikátu prokazujícího absolventům kurzů zvýšení  kvalifikační úrovně EQR / NQR (pro každou ze zúčastněných zemí v souladu s vnitrostátními postupy).

 • Projekt CLIAVE na FZT. Projekt Climate Focused Agricultural Vocational Education (číslo 2021-1-TR01-KA220-VET-000032974)

  Projekt je podporován Evropskou unií a Národní tureckou agenturou v rámci programu Erasmus+ a v rámci akce Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Projekt je realizován pod koordinací Atatürka Horticultural Central Research Institute (Ústřední výzkumný ústav zahradnický Atatürk) a s dalšími partnery z Turecka (Bilecik Şeyh Edebali University); České republiky (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická), Slovinska (Institute of Agriculture and Forestry Maribor); Srbska (Institute for Animal Husbandry) a Rumunska (Iasi University of Life Sciences (IULS)). Fakulta zemědělská a technologická se v rámci tohoto projektu zabývá problematikou Systémů pěstování rostlin odolných vůči změnám klimatu.

  Pro více informací navštivte:


Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies