• Úvod
 • Uchazeči
 • E-přihláška

Přijímací řízení
Jak na přihlášku
do bakalářského nebo magisterského studiua

Přihláška se podává v elektronické podobě.

Uchazeč může na jednu přihlášku uvést pouze jeden program/obor. Na každý program/obor je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Platí i v případě volby prezenčního nebo kombinovaného studia, musí být samostatná přihláška.


Krok 1

 1. Pokud uchazeč má již ukončené středoškolské studium, vyplní v elektronické přihlášce průměry za studium 1. až 4. ročníku střední školy (za 2. pololetí) a průměr z maturitní zkoušky. 
 2. V případě, že uchazeč bude v letošním školním roce maturovat, uvede do elektronické přihlášky průměry za studium 1. až 3. ročníku za 2. pololetí a u 4. ročníku uvede průměr za 1. pololetí.

Krok 2

 1. Uchazeč o studium v bakalářských studijních programech je povinen spolu s elektronickou přihláškou nahrát soubor - oskenovanou (ofocenou) kopii (formát .pdf nebo .jpg) katalogového listu potvrzeného střední školou a nebo všechna vysvědčení za jednotlivé ročníky studia na střední škole (pokud uchazeč nemá ještě ukončené studium, nahraje pololetní vysvědčení za 4. ročník). Kopie musí být dostatečně kvalitní, aby byly zřetelné všechny údaje.
 2. Pouze v případě, kdy nemá uchazeč možnost vložit tyto kopie do přihlášky elektronicky, zašle je poštou společně i s podepsanou přihláškou vytištěnou z elektronického portálu a to na adresu: 

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
  Fakulta zemědělská a technologická - studijní oddělení 
  Studentská 1668 
  370 05 České Budějovice

Krok 3

Poštou uchazeč pošle úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Fakulta zemědělská a technologická nevyžaduje potvrzení od lékaře.


Krok 4

Přihláška bude přijata po zaplacení poplatku za přihlášku.

Platební údaje k zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení: 500,- Kč 

č.ú.: 000000-0104725778; 
kód banky: 0300 
variabilní symbol: 6020105; 
konstantní symbol pro složenku: 0379; 
specifický symbol: číslo vygenerované a přidělené uchazeči po vyplnění elektronické přihlášky (oborové číslo uchazeče).


Vyplněné elektronické přihlášky (a její případné odeslání poštou s přílohami – bod 3) dle výše uvedených bodů jsou přijímány do 31. 3. příslušného roku.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies