• Úvod
 • Fakulta
 • Katedry
 • Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů

Katedra potravinářských biotechnologií
a kvality zemědělských produktů

O katedře

Čím se naše katedra zabývá? Jak název napovídá, jsou to převážně oblasti týkající se kvality zemědělských produktů, včetně jejich zpracování – ať už se jedná o živočišné (maso, vejce, mléko) nebo rostlinné (obiloviny, luštěniny, olejniny) produkty. Cílem je především zajistit výslednou vysokou kvalitu potravin.

Konkrétně se studenti a výzkumníci u nás na katedře zabývají složením a vybranými charakteristikami zemědělských produktů, mikrobiálními a fermentačními technologiemi, potravinářským zbožíznalstvím, systémy hygieny v potravinářských provozech aj.

Velký důraz klademe na propojování našich výsledků s praxí a privátní sférou. Z těchto důvodů se mimo jiné věnujeme možnostem využití odpadů, které vznikají při zpracování zemědělských produktů, netradičních zdrojů či nových technologií při výrobě potravin.

Řadu z našich výsledků se již podařilo přenést do praxe – úpravy technologie domácí výroby piva, způsoby zpracování česneku či cibulových slupek, bezlepkové výrobky.

Jak vypadá studium na katedře Potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů

Katedra zajišťuje vzdělání v rámci bakalářských a magisterských studijních programů. Katedra garantuje navazující magisterský studijní program Kvalita a zpracování zemědělských produktů. Doktorské studium je zajišťováno v rámci studijního programu Zemědělská chemie a biotechnologie, jehož součástí je i kvalita produktů.

V rámci zmíněných programů je možné studovat například:

 • Kvalitu rostlinných produktů,
 • Kvalitu živočišných produktů,
 • Fermentační technologie,
 • Pivovarnické technologie,
 • Zpracování masa,
 • Sýrařství,
 • Inovace ve zpracovatelském průmyslu,
 • Metody hodnocení kvality zemědělských produktů.

Studium na naší katedře probíhá v nedávno zmodernizovaných učebnách a laboratořích včetně nově vybudovaného univerzitního minipivovaru a zpracoven masa a mléka.

Při laboratorních cvičeních si studenti osvojí metody stanovení kvality produktů, jak základními analytickými postupy, tak i specifickými analýzami na kapalinovém chromatografu s hmotnostní detekcí a NIR-analyzátoru.

V technologické laboratoři si na moderních zařízeních prakticky ověří teoretické znalosti technologických postupů výroby piva, vína, octa, kysaného zelí, chlebového kvasu, sterilovaných výrobků (zeleninové směsi, džemy), čerstvých sýrů a dalších fermentovaných mléčných výrobků, ryb a tepelně opracovaných i neopracovaných masných výrobků.

V návaznosti na zpracovatelské technologie je kladen důraz i na otázky úzce spojené s uváděním potravin na trh včetně jejich vnímání spotřebiteli – tedy na nutriční vlastnosti potravin, senzorickou analýzu potravin, zdravotní nezávadnost a hygienu potravin a v neposlední řadě i na potravinářskou legislativu.

Pro koho je studium to pravé

Studenti se u nás naučí hlavně schopnosti pohybovat se a pracovat v analytické laboratoři z hlediska laboratorní kontroly potravin produktů. Osvojí si schopnosti orientace v problematice týkající se zpracování produktů zemědělské výroby a jejich uplatnění v potravinářství.

Studium na naší katedře je zcela jistě to pravé pro studenty, které zajímá kvalita zemědělských produktů a faktory, které ji ovlivňují.

Ocení ji i ti, kteří by se rádi dozvěděli technologické postupy zpracování jednotlivých zemědělských surovin a další zákonitosti výroby potravin.

Kreativce a inovátory potěší možnost navrhnout, realizovat a prezentovat své vlastní výrobky.

V neposlední řadě je studium určené pro ty, kterým není lhostejná kvalita a bezpečnost českých potravin.

Praxe a uplatnění absolventů

Při studiu na naší katedře absolvují studenti povinnou praxi v rozsahu 4 týdnů. Studenti mají zároveň možnost si sami vybrat konkrétní potravinářský podnik například v místě svého bydliště či v zahraničí, ve kterém praxi vykonají.

Naši absolventi nacházejí na pracovním trhu uplatnění například jako:

 • Technologové v potravinářském průmyslu,
 • Inspektoři v dozoru nad surovinami a potravinami (např. ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci),
 • Státní zaměstnanci (např. na Ministerstvu zemědělství),
 • Soukromí podnikatelé a poradci v oblasti zpracování surovin a výroby potravin,
 • Výzkumní pracovníci,
 • Pedagogové.
Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Ve výzkumné oblasti klademe hlavní důraz na získávání dotací z projektů zaměřených na výzkum a vývoj. Katedra byla v posledních letech úspěšná zejména v získávání národních dotací. Jedná se o programy NAZV, vyhlašované MZe ČR, a dále programy TAČR zaměřené na ověřování výsledků výzkumu a vývoje pro praktické uplatnění a komerční využití. Rozvoj výzkumu na katedře umožnily také některé programy OP, jejichž poskytovatelem bylo MŠMT ČR.

Ve výše zmíněných projektech jsme zúročili dlouhodobou spolupráci s renomovanými univerzitami, výzkumnými pracovišti a komerčními podniky a pravidelně se zapojujeme do projektů v rámci institucionálních programů (GAJU, IRP, aj.).

Témata, kterými se zabýváme, jsou různorodá: kvalita masa a mléka a faktory, které ji ovlivňují, využití nutričně významných látek při obohacování potravin aj.

V rámci zahraniční spolupráce se na naší katedře jedná zatím spíše o jednorázové spolupráce s různými pracovišti ze Slovenska, Nizozemska, Polska, a to převážně realizováním společných projektů, stáží, konferencí a účasti na nich.

Sekretariát

 • Bc. Anna Dušková

 • +420 387 772 930

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZR, místnost 01 018

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies