Katedra aplikované chemie

Věda a výzkum

Projekty

Hodnocení zemědělských a potravinářských surovin z pohledu genetické diverzity a obsahu biologicky aktivních látek a stopových prvků (20222024)
GAJU 080/2022/Z
Řešitelé: prof. Kubec, doc. Šíma (spoluřešitel)

Dokončené projekty

Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin (2019−2021).
GAJU 028/2019/Z
řešitelé: doc. Kubec, doc. Dadáková (spoluřešitelé)

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí Eduforum (2017–2019). 
OP VVV EU, MŠMT, reg.č. CZ. 02.3.68/0.0/0.0/16_011/ 0000659
řešitel: doc. Svoboda (spoluřešitel)

Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech (2017−2019).
GAČR 17-09594S 
řešitel: prof. Křížek (spoluřešitel)

Významné biologicky a senzoricky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách (2016−2018)
GAJU 112/2016/Z
řešitel: doc. Kubec

Rozvoj a modernizace laboratoří chemie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2013−2015)
FRVŠ č. 46/2013
řešitelé: doc. Šíma, doc. Svoboda, prof. Křížek, Dr. Šeda

Biologicky aktivní látky v potravinách a zemědělských surovinách (2013−2015)
GAJU 058/2013/Z
řešitel: doc. Kubec

Produkce biogenních amínů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení (včetně probiotických kultur) (2011−2014)
GA ČR 503/11/1417
řešitel: prof. Křížek (spoluřešitel)

Biologicky a senzoricky aktivní sirné sloučeniny houževnatce jedlého (2013−2014)
GAJU 060/2013/Z
řešitelka: Mgr. Kupcová

Sekundární metabolity v potravinách a krmivech (2010−2012)
GAJU 067/2010/Z
řešitel: doc. Kubec

Návrh a tvorba interaktivní aplikace pro výuku chemie (projekt ScienceZOOM) (2012)
MŠMT CZ.1.07/2.3.00/35.0001
řešitel: doc. Svoboda (spoluřešitel)

Subetapa výzkumného záměru: Výzkum zdravotně významných látek v zemědělských produktech, krmivech a potravinách (2005-2011)
MSM 6007665806/2/6
řešitel: prof. Křížek

Studium tvorby nežádoucího zbarvení při zpracování česneku a cibule (2011)
GAJU 067/2011/Z
řešitelka: Ing. Kučerová

Příprava a realizace ŠVP-chemie (2008−2011)
MŠMT 3437/2008-25-33
řešitel: doc. Svoboda

Biologicky aktivní sirné sloučeniny rostlin čeledi Alliaceae (2010)
GAJU 028/2010/P
řešitelka: Ing. Krejčová

Internetová video-databáze chemických pokusů (projekt B4I) (2010)
MŠMT  CZ.1.07/2.4.00/12.0099
řešitel: doc. Svoboda (spoluřešitel)

Struktura, tvorba a biologické vlastnosti pigmentů vznikajících během technologického zpracování česneku a cibule (2006−2009)
COST 927
řešitel: doc. Kubec

(Bio)chemie S-substituovaných derivátů cysteinu v cibulových zeleninách (2006−2008)
COST 924
řešitel: doc. Kubec

Vliv vybraných faktorů na obsah flavonoidů a dalších fenolických látek v některých léčivých rostlinách (2005−2007)
GA ČR 525/05/2546
řešitelka: doc. Dadáková

Health Implications of Dietary Amines (2002−2006)
COST 922
řešitel: prof. Křížek

Těžké kovy ve volně rostoucích houbách z potenciálně rizikových lokalit a zdravotní aspekty jejich konzumace (2003−2006)
GA ČR 525/03/D067
řešitel: doc. Svoboda

Biogenní aminy ve vybraných druzích poživatin (2002−2004)
GA ČR 525/02/1077
řešitel: prof. Křížek

Interakce chemických složek ekosystému povrchových vod (1999−2004)
MSM 122200003
řešitel: Ing. Švehla

Vliv vybraných kuchyňských úprav jedlých hub na rozložení těžkých kovů v pevném a kapalném podílu (2000−2001)
IG ZF JU č. 05/00
řešitel: doc. Svoboda

Biogenically active amines in food (1997−2001)
COST 917
řešitel: prof. Křížek

Zhodnocení podílu methylrtuti v nejběžněji konzumovaných druzích volně rostoucích hub z hlediska jejího toxického působení na lidský organismus (1999−2000)
IG ZF JU č. 03/99
řešitelé: doc. Svoboda, doc. Špička

Vývoj a aplikace metody analytického stanovení toxické methylrtuti v biologických materiálech (1999−2000)
FRVŠ č.0173/99
řešitelé: prof. Kalač, doc. Svoboda, doc. Špička, Dr. Janoušková

Studium vybraných zdravotně významných látek v životním prostředí (1996−1998)
GA ČR 203/96/0316
řešitel: prof. Křížek

Podmínky prostředí ovlivňující akumulaci a uvolňování těžkých kovů z kontaminovaných dnových sedimentů (1998−2000)
GAČR 203/98/0358
řešitel: Ing. Švehla

Grant pro vydání knihy: Kalač-Míka: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. ÚZPI Praha, 1997 (1997)
GA ČR 523/97/0839
řešitel: prof. Kalač

Migrace těžkých kovů v ekosystému povrchových vod (1993−1995)
GA ČR 203/93/2387
řešitel: prof. Drbal

Publikace

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies