• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Vědecká rada

Orgány fakulty
Vědecká rada

Vědecká rada je jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Je ustanovena podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vědecká rada je složena z interních a externích členů, kteří jsou do funkce jmenováni. Má stanoven jednací řád, který je pro její činnost závazný. Na svých zasedáních řeší záležitosti týkající se chodu fakulty, např. návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FZT JU, návrhy studijních programů, žádosti o akreditace studijních programů i oborů habilitačních a profesorských řízení. Probíhají zde habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem a Vědecká rada následně schvaluje úspěšné kandidáty na jmenování docentem či profesorem. V neposlední řadě se vyjadřuje i k dalším návrhům předloženým děkanem.

Složení vědecké rady

Interní členové

 • doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

 • děkan

 • FZT JU

 • doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • proděkan pro vědu a výzkum

 • Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • proděkanka pro vnitřní hodnocení a akreditace

 • Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • proděkan pro pedagogickou činnost

 • doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

 • proděkan pro vnější vztahy

 • doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D.

 • Katedra biologických disciplín
 • doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • Katedra aplikované ekologie

 • prof. Ing. Martin Křížek, CSc.

 • Katedra aplikované chemie

 • doc. Ing Pavel Ondr, CSc.

 • Katedra krajinného managementu

 • doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů

 • Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

 • Katedra techniky a kybernetiky

 • prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Katedra zootechnických věd

 • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

 • děkan

 • FROV JU

Externí členové

 • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

 • VUT v Brně

 • doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

 • MENDELU, Agronomická fakulta

 • doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

 • Výzkumný ústav živočišné výroby

 • prof. Dr. Ing. František Kumhála

 • ČZU, Technická fakulta

 • prof. Ing. Iva Langrová, CSc.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

 • Výzkumný ústav živočišné výroby

 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 • MENDELU, Agronomická fakulta

 • prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

 • MUNI, Přírodovědecká fakulta

 • prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

 • Výzkumný ústav živočišné výroby

 • prof. Ing. Josef Soukup, Csc.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. dr. h. c.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Předpisy upravující fungování VR FZT JU


Prohlédněte si
Zápisy z jednání

25. 4. 2019
Zápis z jednání 24. 4. 2019
3. 10. 2019
Zápis z jednání 3. 10. 2019
12. 12. 2019
Zápis z jednání 12. 12. 2019
27. 2. 2020
Zápis z jednání 27. 2. 2020
24. 6. 2021
Zápis z jednání 24. 6. 2021
16. 9. 2021
Zápis z jednání 16. 9. 2021
27. 1. 2022 – per rollam
Zápis z jednání 27. 1. 2022
1. 12. 2022 – online
Zápis z jednání 1. 12. 2022
16. 03. 2023
Zápis z jednání 16. 03. 2023
2. 10. 2023 – per rollam
Zápis z jednání 2. 10. 2023

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies