Katedra genetiky
a biotechnologií

O katedře

Naše Katedra genetiky a biotechnologií poskytuje studentům vzdělání v nejdynamičtěji se rozvíjejících biologických oborech – biotechnologiích a molekulární biologii. Počátky těchto oborů byly ustanoveny teprve počátkem 80. let minulého století, avšak v poslední době prodělávají extrémně rychlý rozvoj.

Nespornou výhodou zaměření katedry je její veliký aplikační potenciál. Ten samotný spočívá nejen v pozadí dnes často skloňovaných moderních „omics“ technologií, ale i v celé řadě biologických, chemických, farmaceutických, potravinářských a zemědělských oborů.

Studenti u nás získají ucelené vzdělání se zaměřením na oblast biotechnologií a molekulární biologie spojené s aplikací v zemědělství a potravinářství. Hlavní náplň studia pak spočívá v nabytí teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru rostlinných a živočišných biotechnologií, genomice a metodách genového inženýrství a jejich aplikacích nejen v genetice a šlechtění rostlin a zvířat, ale i v potravinářství a mikrobiálních biotechnologiích.

Jak vypadá studium na Katedře genetiky a biotechnologií

Rozvoj a úroveň biotechnologií a molekulární biologie se stále častěji stává i měřítkem, kterým se hodnotí úroveň ekonomické vyspělosti dané země či regionu. Zároveň se jedná o velice široký a významný obor na poli vědeckého výzkumu s rychlým dynamických vývojem. Z těchto důvodů jsou kladeny vysoké nároky na vědecko-výzkumné zázemí, úroveň teoretické a odborné připravenosti pracovníků v biotechnologických provozech. Proto svým studentům poskytujeme rozsáhlé metodické zázemí, hluboké a aktuální teoretické poznatky a znalosti, praktické zkušenosti a kvalitní infomační zdroje.

Na Fakultě zemědělské a technologické Jihočeské univerzity je zvykem, že velká část výuky je propojena i s jinými katedrami či studijními obory, což studentům poskytuje komplexnější vzdělání pohybující se na poli vícero vědeckých oblastí. Naše Katedra genetiky a biotechnologií je pak garantem bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Zároveň jsme i spolugaranty doktorského studijního programu ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE A BIOTECHNOLOGIE.

Devíza naší katedry pak spočívá v cíleném zaměření na praktické dovednosti absolventů. Našim důležitým cílem je studenty naučit praktickému ovládání moderní laboratorní techniky, zvládnutí technik a postupů molekulární biologie a biotechnologie, což absolventům poskytne cestu k nalezení plnohodnotného uplatnění v praxi a ve studovaném oboru. Proto mohou studenti již od bakalářského programu být členy laboratorních týmů, jsou zapojeni do projektů a účastní se jak českých, tak zahraničních vědeckých konferencí.

Nedílnou součástí naší praktické výuky jsou laboratorní cvičení, praxe i samostatná práce studentů ve špičkově vybavených laboratořích Biotechnologického centra FZT, které vytváří nezbytné podmínky pro rozvoj teoretických základů biotechnologických disciplín a funguje jako specializované vědecko-výzkumné pracoviště zaměřené na obsáhnutí stěžejních oblastí studijního programu Zemědělské biotechnologie.

Pro koho je studium to pravé

Studium je vhodné pro všechny, kteří by rádi pronikli do tajů mikrobiologie, genetiky, molekulární biologie, mikrobiálních, rostlinných a živočišných biotechnologií, šlechtění či bioinformatiky.

Oblasti a otázky, které by si měl budoucí student klást a souhlasně na ně přikyvovat:

Vysoká škola pro mě není jen o získání diplomu, ale je mým cílem poctivě se zahloubat a zaměřit své úsilí do oborů spjatých s biologií?

 • Mám zájem se rozvíjet nejen na poli teoretických znalostí, ale hlavně i těch praktických a osvojení si „řemesla“ biotechnologií a genetiky?
 • Je mým cílem získat zajímavé pracovní místo v rychle se rozvíjejícím biologickém oboru a nabídnout světu své znalosti a praktické dovednosti?
Praxe a uplatnění absolventů

Praktická výuka je na naší katedře jedním ze stěžejních pilířů celého studia. Poskytujeme studentům výuku praktických dovedností oboru například v našich molekulárních laboratořích, umožňujeme i praxi na šlechtických pracovištích či ve výzkumných ústavech. Zároveň se snažíme naše studenty nelimitovat jen na studium na naší univerzitě, ale podporujeme je i v absolvování zahraničních stáží v zemích EU ale i například na Novém Zélandu, USA, Norsku či Číně.

Studium vás připraví pro práci na širokém spektru pozic ve vědecké sféře či v té soukromé, a to ať v České republice nebo i v zahraničí. Jedná se například o zaměstnání ve:

 • Výzkumných institucích (na univerzitách, ústavech Akademie věd, resortních výzkumných ústavech),
 • Šlechtitelských pracovištích a laboratořích šlechtitelských firem,
 • Potravinářském průmyslu,
 • Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském,
 • Inspektorských pozicích,
 • Diagnostických laboratořích rostlinolékařských či živočišných,
 • Odboru kriminalistické techniky a expertiz, forenzní genetice a soudním lékařství,
 • Centru lékařské genetiky,
 • Soukromé sféře zabývající se výzkumem a vývojem biotechnologických aplikací, převodem biotechnologií z laboratorního do poloprovozního a provozního měřítka ve farmacii, potravinářství či biologické ochraně rostlin.

K širokému uplatnění absolventů zároveň nahrává fakt, že Česká republika a české firmy patří v biotechnologiích a nanotechnologiích ke světovým špičkám.

Výzkumná činnost a zahraniční spolupráce

Výzkumná činnost katedry je převážně orientovaná na šlechtění rostlin – genomické přístupy ke šlechtění, asociativní transkriptomiku, molekulární selekční markery či precizní fenotypizaci ve vazbě na koncept „climate smart breeding“.

Zároveň náš výzkum cílí na vývoj genomických nástrojů pro šlechtění rostlin schopných reagovat na klimatické změny, s odolností proti stresu a poskytující odpovídající úroveň výnosu a kvality. Obdobně se pak na katedře zaměřujeme i na výzkum genetiky živočišné.

Co se týče zahraniční spolupráce, tak katedra Genetiky a zemědělských biotechnologií má navázanou dlouhodobou spolupráci s univerzitami ze Spojeného království, Spojených států amerických, Itálie, Německa či Číny. Konkrétně pak:

 • University of York,
 • University of Minnesota,
 • NRS Sesto Fiorentino,
 • Justus Liebig University,
 • Fraunhofer Institute Giessen,
 • OCRI CAAS Wuhan.

Sekretariát

 • Ing. Hana Žáková

 • +420 389 032 934

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pavilon ZR, místnost 01 057

Zprávy

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies