• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Informace
Stipendia

Jak získat stipendium

Obraťte se prosím na studijní oddělení naší fakulty.

Jaká stipendia mohu získat?

V rámci svého studia můžete získat nárok na několik druhů stipendií:

Cena děkana

Cenu děkana lze přiznat za vynikající výsledky těm studentům bakalářského studijního programu FZT JU, kteří splnili současně všechny tři následující podmínky:

 1. obhájili bakalářskou práci s hodnocením „výborně“ a současně
 2. získali celkové hodnocení studia „absolvoval s vyznamenáním” a zároveň
 3. jejich vážený studijní průměr za dobu celého studia byl nejvýše 1,20.

Výše stipendia a podrobnosti jsou stanoveny Opatřením děkana č. 10/2022.

Cena rektora

Cenu rektora lze přiznat za vynikající výsledky těm studentům magisterského studijního programu FZT JU (respektive navazujícího magisterského studijního programu FZT JU), kteří splnili současně všechny tři následující podmínky:

 1. obhájili diplomovou práci s hodnocením „výborně“ a současně
 2. dosáhli celkového hodnocení studia „absolvoval s vyznamenáním” a zároveň
 3. jejich vážený studijní průměr za dobu celého studia byl nejvýše 1,20.

Výše stipendia a podrobnosti jsou stanoveny Opatřením děkana č. 10/2022.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium můžete získat, ať už bydlíte na koleji, na privátu nebo dojíždíte. Musíte však současně splnit tyto základní podmínky:

 • studovat v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu
 • ve studijním programu daného typu („stupně“ studia) na kterékoliv vysoké škole nepřekročit celkově dobu
  rovnající se standardní délce tohoto typu programu
 • mít trvalé bydliště mimo okres místa studia (pro většinu studentů to znamená mimo okres České Budějovice)

Přečtěte si více informací o ubytovacím stipendiu a jak o něj zažádat.

Sociální stipendium

Sociální stipendium můžete nárokovat v případě, že:

 • studujete ve standardní době svého studijního programu
 • prokážete se písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.

Přečtěte si více informací o sociálním stipendiu a jak o něj zažádat.

Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů

Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů může být přiznáno studentům doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, přičemž nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o rok. Do doby studia se přirtom započtou všechyn doby předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech.

Výše stipendia a podrobnosti přiznávání jsou stanoveny Opatřením děkana č. 6/2018.

Ostatní stipendia

Ostatní stipedia jsou vymezena čl. 2. Stipendijního řádu JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies