Katedra zootechnických věd

Věda a výzkum

Projekty

Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat (2019–2023)
QK1910438
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
spoluřešitelé: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., doc. Ing. František Lád, CSc., Ing. Anna Poborská

Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů (2019–2023)
QK1910356
spoluřešitel: doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D.

Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat (2019–2023)
QK1910242
řešitel: doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase (2019–2023)
QK1910174
řešitel: doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
spoluřešitelé: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.

Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní (2019–2021)
GAJU 028/2019/Z
řešitel: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
spoluřešitelé: doc., Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D., prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Dokončené projekty

Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu (2015–2018)
QJ1530058
spoluřešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice (2015–2018)
QJ1510141
spoluřešitelka: doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D.

Ekonomické modely pro hodnocení a optimalizaci managementu stáda (2015–2018)
QJ1510191
řešitel: doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc.

Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice (2015–2018)
QJ1510141
spoluřešitel: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.

Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu (2015–2018)
QJ1530058
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
spoluřešitelé: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Program zdravotní kontroly lentivirových infekcí malých přežvýkavců s využitím nových metod česné laboratorní diagnostiky a markerů geneticky podmíněné rezistence k infekci jako selekčního kritéria (2016–2018)
QJ1610096
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Výzkum a podpora produkce zdravotně a spotřebitelsky benefitních mléčných produktů cílenou selekcí a modifikací profilu (2015–2018)
QJ1510336
řešitel: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.
spoluřešitelé: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., Ing. Roman Konečný, Ph.D.

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu (2015–2018)
QJ1510339
řešitel: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.
spoluřešitelé: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., Ing. Roman Konečný, Ph.D.

Výzkum a podpora zdravotně  a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku (2015–2018)
QJ1510336
spoluřešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR (2015–2018)
QJ1510339
spoluřešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Výzkum a podpora zdravotně  a spotřebitelsky benefitních mléčných výrobků cílenou selekcí a modifikací profilu mastných kyselin mléčného tuku (2015–2018)
QJ1510336
spoluřešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc., Ing. Roman Konečný, Ph.D.

Komplexní systém zvýšení kvality mléka, mléčných produktů a monitoring zdravotního stavu krav s cílem zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce v ČR (2015–2018)
QJ1510339
spoluřešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Diverzita a koevoluce kryptosporidií parazitujících u hlodavců rodu Rattus (2017)
GAJU 072/2017/Z
řešitel: Ing. Michaela Horčičková

Výživa a technika chovu jako cesta k pohodě zvířat a kvalitě produktů (2016-2018)
GAJU 019/2016/Z
řešitel: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.
spoluřešitelé: Mgr. Veronika Čoudková, Mgr. Ing. Baštýřová Brutovská, Ing. Anna Poborská

Genetika, zdraví zvířat a kvalita produktů jako základ konkurenceschopnosti (2016–2018)
GAJU 002/2016/Z
řešitel: prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Konference - Fyziologie 2019 - Konference fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat (2019)
RVO-ZF
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Konference - Fyziologie 2018 - Konference fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat (2018)
RVO-ZF
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Vydání vědecké monografie „Noise Analysis at Different Technological Solutions of Milking Device“
RVO-ZF
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

NutriNet 2017- 21. mezinárodní konference - Konference fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat (2017)
RVO-ZF
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Základy zoohygieny chovu zvířat v zoologických zahradách
RVO-ZF
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Rozbor krmných pšenic
VHČ - ZZN Pelhřimov
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Základní živinový rozbor kukuřičného zrna
VHČ - Rumunsko
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Optimalizace krmných směsí pro plemenné kance
VHČ - Jihočeský voucher
řešitel: Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

Inovativní systém aktivního ustájení koní
SZIF 18/006/16210/231/000049
řešitel: Mgr. Čoudková
spoluřešitel: Mgr. Ing. Baštýřová Brutovská

Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním
Věcný okruh 3: Biotechnologie v multifunkčním zemědělství pro zdraví, produkční schopnosti, kvalitu a bezpečnost produktů zvířat a rostlin.
Výzkumný záměr MSM 6007665806
hlavní řešitel: prof. Ing. Jan Frelich, CSc.

Zlepšování produkčních znaků u prasat s využitím metod molekulární genetiky
NAZV - QG 60045
hlavní řešitel: prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice
NAZV - QH 81280
spoluřešitelé: prof. Ing. Jan Frelich, CSc., Mgr. Martin Šlachta, Ph.D., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D.

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk - zvíře - robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic
NAZV - QH 91260
spoluřešitelé: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D., Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Stanovení kriterií pro welfare v odchovu telat se zaměřením na zlepšení podmínek chovného prostředí v období extrémních venkovních teplot ve variantních systémech ustájení
NAZV - QH 92251
spoluřešitelé: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D., Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Stanovení asociací mezi genotypy pro gen leptin a jejich využití ke standardizaci tržní jakosti a zvyšování parametrů kvality masné produkce skotu s kombinovanou užitkovostí
NAZV - QI 91A055
spoluřešitelé: doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., doc. Ing. Jarmila Voříšková, Ph.D., Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

Rozvoj a využití biotechnologických metod v reprodukci malých přežvýkavců
NAZV - QH 81324
spoluřešitel: Ing. Antonín Vejčík, CSc.

Studium vlivu perorální aplikace bioalginátů na denzitu a aktivitu bachorové mikroflóry a na stravitelnost vybraných druhů krmiv s projekcí efektivity do oblasti užitkovosti
NAZV - QH 92252
řešitelé: prof. Ing. Bohuslav Čermák, CSc., prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c., prof. Ing. Jan Frelich, CSc.

Inovace praktické výuky molekulární a buněčné biologie
FRVŠ
řešitelé: prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc., Ing. Lenka Hanusová, Ph.D.

Výzkum užití separované hovězí kejdy jako plastického organického steliva ve stájových prostoráchpro skot při biotechnologickéoptomalizaci podmínek welfare
NAZV - 1G 58053
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Výzkum a hodnocení interakcí systému člověk- zvíře- robot v chovu dojnic se zaměřením na zlepšení efektivnosti systému a welfare dojnic
NAZV - QH 91260
spoluřešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Stanovení kritérií pro welfare v odchovu telat se zaměřením na lepšení podmínek chovného prostředí v období extrémních venkovních telpot ve variantních systémech ustájení
NAZV - QH 92251
řešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Využití vybraných nanatechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti
NAZV - QH 92195
spoluřešitel: prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

Geobiochemický transport jodu z půdy do rostliny v marginálních (LFA) oblastech
NAZV - QH 92040
řešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Patofyziologické důsledky alimentárního přebytku jódu u skotu a ovcí
NAZV - QH 81105
řešitel: prof. Ing. Jan Trávníček, CSc.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies