Katedra zootechnických věd

Pro studenty

Výuka na katedře

Výuka na Katedře zootechnických věd má poměrně široký záběr. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v následujících oblastech:

Prvotní seznámení studentů s katedrou je v základních předmětech zaměřených na morfologii, fyziologii, zoohygienu a prevenci chorob, veterinářství a v dalších specifických oblastech, které slouží jako počáteční seznámení s hospodářskými zvířaty a poskytne dostatečné teoretické znalosti pro absolvování dalších předmětů.

Teoretický základ pro studium disciplín speciální zootechniky poskytuje obecná zootechnika, biologie chovu a šlechtění hospodářských zvířat, ale i genetika. Dále výuka předmětů zaměřená na výživu hospodářských zvířat, kvalitu krmiv a jejich laboratorní hodnocení atd.

V rámci speciální zootechniky je výuka zaměřena na zásady chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i na techniku chovu a etologii. Bezprostředně navazují technologické postupy produkce mléka, masa, vajec a dalších živočišných produktů.

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2023/24

Bakalářské práce

Ing. Petr Tejml, Ph.D.

 • Chov mary stepní v zoologických zahradách (obsazeno)
 • Reprodukce u zakrslého plemene králíka minilop (obsazeno)

Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

 • Analýza linií v populaci českého norika (obsazeno)
 • Vliv genů anglického plnokrevníka na úspěšnost koní v soutěžích všestrannosti v ČR (obsazeno)

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

 • Parazitární infekce ježků
 • Parazitární infekce plazů
 • Vliv hostitele na excystace oocyst rodu Cryptosporidium
 • Faktory ovlivňují excystaci kryptosporidií parazitujících u ptáků
 • Prasata jako model pro studium parazitárních infekcí
 • Odlišný průběh kryptosporidiových infekcí u imunokompetentních a imunodeficitních hostitelů
 • Rezistence parazitů na veterinární léčivé přípravky
 • Účinnost dezinfekčních prostředků na oocysty kryptosporidií
 • Kryptosporidiové infekce drobných savců
 • Rozdíly v průběhu nákazy způsobené mono– a smíšenou kryptosporidiovou infekcí

doc. Ing. Jan Beran, Ph.D.

 • Reprodukce hřebců (obsazeno)
 • Vyhodnocení efektivity sytému řízené reprodukce dojnic ve vybraném stádě holštýnského skotu (obsazeno)
 • Hodnocení užitkovosti a příčin vyřazování dojnic ve vybraném stádě skotu (obsazeno)

doc. Ing. Naďa Kernerová, Ph.D.

 • Reprodukce jako intenzifikační faktor chovu prasat
 • Vliv technologie ustájení prasnic na mortalitu selat po narození
 • Růst a jatečná hodnota prasat
 • Faktory ovlivňující produkci konzumních vajec
 • Faktory působící na masnou užitkovost kuřecích brojlerů
 • Užitkové vlastnosti krůt Užitkové vlastnosti kachen

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Témata dle zájmu studenta

Ing. Anna Poborská, Ph.D.

 • Mléčná užitkovost holštýnského a českého strakatého skotu ve vybraném chovu (obsazeno)
 • Mléčná užitkovost kozy bílé krátkosrsté ve vybraném chovu (obsazeno)
 • Mateřské vlastnosti u vybraných plemen ovcí (obsazeno)

Ing. Michaela Horčičková, Ph.D.

 • Porovnání metabolického profilu u koní v různých věkových kategoriích (obsazeno)
 • Vliv fáze a pořadí laktace na množství somatických buněk u dojnic (obsazeno)
 • Akutní laminitida u koní

doc. Ing. Roman Konečný, Ph.D.

 • Ověření antimikrobiální účinnosti vybraných lipofosfonoxinů na in vivo modelu infikované rány (obsazeno)
 • Dopad zvýšeného obsahu manganu na vybrané krevní parametry telat.
 • Další témata dle dohody
Diplomové práce

Ing. Petr Tejml, Ph.D.

 • Porovnání jatečné výtěžnosti a jakosti masa u vybraných plemen holubů (obsazeno)
 • Reprodukce u fretky v zájmových chovech (obsazeno)

Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

 • Problematika placentitidy u klisen – příčiny, diagno
 • stika a vliv léčby na donošení hříběte (obsazeno)
 • Využití hodnocení obličejové mimiky k posouzení zdraví a pohody koní při parkurových a drezurních soutěžích (obsazeno)

prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

 • Parazitární infekce ježků Parazitární infekce plazů Vliv hostitele na excystace oocyst rodu Cryptosporidium
 • Faktory ovlivňují excystaci kryptosporidií parazitujících u ptáků
 • Prasat jako model pro studium parazitárních infekcí
 • Odlišný průběh kryptosporidiových infekcí u imunokompetentních a imunodeficitních hostitelů
 • Rezistence parazitů na veterinární léčivé přípravky
 • Účinnost dezinfekčních prostředků na oocysty kryptosporidií
 • Kryptosporidiové infekce drobných savců
 • Rozdíly v průběhu nákazy způsobené mono- a smíšenou kryptosporidiovou infekcí

Ing. Anna Poborská, Ph.D.

 • Masná užitkovost plemene zwartbles v ekologickém chovu (obsazeno)

doc. Ing. Jan Beran, Ph.D.

 • Analýza užitkovosti dojnic ve vybraném stádě (obsazeno)

doc. Ing. Naďa Kernerová, Ph.D.

 • Analýza faktorů působících na reprodukční užitkovost prasnic
 • Analýza produkčních parametrů ve výkrmu prasat
 • Produkce konzumních vajec ve vybraném chovu
 • Produkce brojlerových kuřat ve vybraném chovu
 • Vyhodnocení produkčních ukazatelů krůt ve vybraném chovu
 • Vyhodnocení produkčních ukazatelů kachen ve vybraném chovu
 • Analýza faktorů působících na reprodukční užitkovost prasnic

Ing. Michaela Horčičková, Ph.D.

 • Metabolický profil u miniprasátek chovaných v ČR (obsazeno)
 • Vliv vnějších podmínek na onemocnění paznehtů u dojnic (obsazeno)
 • Selektivní zaprahování dojnic ve vybraném zemědělském podniku (obsazeno)
 • Analýza vybraných chovů masného skotu v podmínkách ekologického zemědělství (obsazeno)

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Témata dle zájmu studenta

doc. Ing. Roman Konečný, Ph.D.

 • Dopad alimentární expozice bisfenolu na vybrané orgány laboratorních potkanů
 • Změny vybraných krevních parametrů v časném stádiu laktace dojnic

Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

 • The Influence of feed additives in calf nutrition
 • The Influence of feed additives in poultry nutrition

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies