Katedra zootechnických věd

Pro studenty

Výuka na katedře

Výuka na Katedře zootechnických věd má poměrně široký záběr. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v následujících oblastech:

Prvotní seznámení studentů s katedrou je v základních předmětech zaměřených na morfologii, fyziologii, zoohygienu a prevenci chorob, veterinářství a v dalších specifických oblastech, které slouží jako počáteční seznámení s hospodářskými zvířaty a poskytne dostatečné teoretické znalosti pro absolvování dalších předmětů.

Teoretický základ pro studium disciplín speciální zootechniky poskytuje obecná zootechnika, biologie chovu a šlechtění hospodářských zvířat, ale i genetika. Dále výuka předmětů zaměřená na výživu hospodářských zvířat, kvalitu krmiv a jejich laboratorní hodnocení atd.

V rámci speciální zootechniky je výuka zaměřena na zásady chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i na techniku chovu a etologii. Bezprostředně navazují technologické postupy produkce mléka, masa, vajec a dalších živočišných produktů.

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2022/23

Bakalářské práce

Ing. Michaela Horčičková, Ph.D.

 • Výskyt a vývoj bachorových mikroorganismů u ovcí různých věkových kategorií
 • Akutní laminitida u koní
 • Metabolický profil u dojnic v různých fázích laktace
 • Porovnání reprodukčních ukazatelů v chovech dojnic s různými metodami vyhledáváním říje
 • Porovnání produkčních a reprodukčních ukazatelů dojnic v chovech s odlišným způsobem dojení
 • Další témata dle zájmu studenta

Ing. Nikola Havrdová

 • Genetické vztahy mezi dlouhověkostí a plodností u hospodářských zvířat
 • Plemenné hodnoty pro souhrnné znaky nemocí paznehtů a pro kulhání
 • Hodnocení ekologických a konvenčních systémů chovu masného skotu: zdraví, management a živočišná výroba
 • Vliv infekce hlístic na mléčnou užitkovost dojnic
 • Zoohygienické aspekty a četnost výskytu onemocnění v chovech hospodářských zvířat

Ing. Jana Zedníková, Ph.D.

 • Využití neokovaných koní v parkurovém skákání (zadáno)
 • Porovnání metod tréninku a přípravy koní pro vytrvalostní soutěže rozdílných stupňů výkonnosti (zadáno)
 • Zhodnocení vlivu vybraných parametrů managementu jezdeckého koně na jeho zdravotní stav (zadáno)
 • Porovnání výcvikových metod a rozdílných přístupů při přípravě vodících a asistenčních psů (zadáno)

doc. Ing. Roman Konečný, Ph.D.

 • Aktuální zásobení hospodářských zvířat jodem
 • Dopad alimentární expozice bisfenolu S (BPS) a jodu na vybrané orgány trávicí soustavy potkanů
 • Dopad alimentární expozice bisfenolu A (BPA) a S (BPS) na vybrané orgány trávicí soustavy potkanů

Ing. Petr Tejml, Ph.D.

 • Hodnocení zdravotního stavu potkanů v zájmových chovech (obsazeno)
 • Porovnání užitkových vlastností středních plemen králíků (obsazeno)

doc. Ing. Jan Beran, Ph.D.

 • Analýza užitkovosti vybraného stáda masného skotu (zamluveno)
 • Analýza užitkovosti a příčin vyřazování dojnic ve vybraném stádě skotu (zamluveno)
 • Mastitidy dojeného skotu (zamluveno)
 • Analýza stáda (dle domluvy)

doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

 • Reprodukce jako intenzifikační faktor chovu prasat
 • Vliv technologie ustájení prasnic na mortalitu selat po narození
 • Růst a jatečná hodnota prasat
 • Faktory ovlivňující produkci konzumních vajec
 • Faktory působící na masnou užitkovost kuřecích brojlerů
 • Užitkové vlastnosti krůt
 • Užitkové vlastnosti kachen 

Mgr. Veronika Čoudková, Ph.D.

 • Možnosti úpravy bosých kopyt u koní
 • Příčiny a důsledky výskytu equinního melanomu v chovech koní
 • Prevence výskytu chronického obstrukčního onemocnění plic u koní
 • Příčiny a důsledky výskytu equinních sarkoidů v chovech koní
 • Chovatelský přínos lineárního popisu exteriéru teplokrevných hříbat

Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská

 • Fytoterapie v chovu koz
 • Možnosti využití Hirudo medicinalis u koní
 • Příčiny a důsledky equinní rekurentní uveitidy – zadáno
 • Další témata dle zájmu studenta 

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Témata dle zájmu studenta

Diplomové práce

Ing. Michaela Horčičková, Ph.D.

 • Výskyt a vývoj bachorových mikroorganismů u ovcí různých věkových kategorií
 • Akutní laminitida u koní
 • Metabolický profil u dojnic v různých fázích laktace
 • Porovnání reprodukčních ukazatelů v chovech dojnic s různými metodami vyhledáváním říje
 • Porovnání produkčních a reprodukčních ukazatelů dojnic v chovech s odlišným způsobem dojení
 • Výskyt a vývoj bachorových mikroorganismů u různých věkových kategorií
 • Další témata dle zájmu studenta

doc. Ing. Roman Konečný, Ph.D.

 • Vylučování jodu močí a mlékem u dojnic
 • Dopad alimentární expozice BPS a jodu na vybrané hematologické parametry potkanů

Ing. Petr Tejml, Ph.D.

 • Etologické sledování kastrovaných samců lam (obsazeno)
 • Vliv bezobilných KKS na zdravotní stav morčat (obsazeno)

doc. Ing. Jan Beran, Ph.D.

 • Hodnocení úrovně reprodukce a mléčné užitkovosti dojnic ve vybraném stádě (zamluveno)
 • Analýza stáda (dle domluvy)

doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

 • Analýza faktorů působících na reprodukční užitkovost prasnic
 • Analýza produkčních parametrů ve výkrmu prasat
 • Produkce konzumních vajec ve vybraném chovu
 • Produkce brojlerových kuřat ve vybraném chovu
 • Vyhodnocení produkčních ukazatelů krůt ve vybraném chovu
 • Vyhodnocení produkčních ukazatelů kachen ve vybraném chovu
 • Analýza faktorů působících na reprodukční užitkovost prasnic
 • Analýza reprodukčních ukazatelů prasnic ve vybrané farmě

Mgr. Veronika Čoudková, Ph.D.

 • Vliv tvaru kopyta na výskyt hniloby kopyt koní

Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská

 • Výskyt zoonóz u drůbeže – zadáno
 • Další témata dle zájmu studenta

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • Témata dle zájmu studenta

Praxe

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies