• Úvod
 • Fakulta
 • Absolventi

Absolventi

Klub absolventů 
Fakulty zemědělské a technologické

Absolventi, z nichž většina přechází do zemědělské praxe, by měli být informováni o aktuálních poznatcích v oboru a měli by mít neustále snadný přístup ke své ALMA MATER. Z tohoto důvodu byl při tehdejší Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské založen již v roce 1995 Klub absolventů. Iniciátory a členy zakládajícího výboru byli její absolventi Pavel Hájek, Václav Král, Jana Smržová, František Zobal a Jindřich Kouba, který se stal prvním předsedou výboru klubu. Později se na místě předsedy klubu vystřídali absolventi od Petra Podlahy, přes Miroslava Čadila a Karla Suchého, až k současnému předsedovi Luboši Zábranskému.

Hlavním cílem Klubu absolventů bylo již od jeho založení udržování trvalého kontaktu mezi fakultou a jejími absolventy. Prostřednictvím Klubu jsou absolventi zváni na odborné semináře a vědecké konference. Odborné přednášky ale přicházejí i z druhé strany. Odborníci ze zemědělské praxe se touto formou dělí o své praktické zkušenosti. A studenti pak v rámci exkurzí navštěvují pracoviště absolventů fakulty, případně u nich vykonávají odborné praxe. Největší odborníci z řad absolventů jsou také zváni jako externí členové závěrečných státnicových komisí.

Ihned od prvního roku existence byl pro absolventy vydáván časopis Zpravodaj. Nyní k přenosu informací absolventům slouží univerzitní časopis JOURNAL, který je pravidelně zasílán v elektronické formě.

S výjimkou let 2020 a 2021, kvůli protiepidemickými opatřeními, pořádá Klub absolventů každoročně výroční setkání absolventů. Koná se pravidelně poslední srpnový pátek v termínu, kdy zároveň na českobudějovickém výstavišti probíhá celostátní zemědělská výstava Země živitelka. Setkání probíhá v prostorech studentské menzy, která poskytuje zázemí pro setkávání bývalých spolužáků jednotlivých ročníků, bývalých, a i současných pedagogů fakulty. Celou akci doprovází živá hudba a hojné občerstvení – dva druhy teplé večeře, bohaté rautové stoly, pivo, víno a nealkoholické nápoje. Zároveň je pro absolventy připravena možnost prohlédnout si současná pracoviště a učebny fakulty.

Slavnostního zahájení se studentskou hymnou Gaudeamus Igitur se účastní představitelé vedení fakulty a často i rektor Jihočeské univerzity nebo zástupci samosprávy nebo ministerstva zemědělství. Od roku 2016 se v rámci setkání koná i tzv. „zlatá promoce“, při které jsou v talárech znovu promováni absolventi, od jejichž skutečné promoce uběhlo již 50 let.

Klub absolventů Fakulty zemědělské a technologické je otevřen všem jejím absolventům od jejího založení. Z důvodů nařízení o ochraně osobních údajů je však potřeba se přihlásit online.

Výbor klubu absolventů

 • Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.

 • předseda

 • Mgr. Ing. Miroslav Šimek

 • 1. místopředseda

 • JUDr. Dalibor Jirka

 • kontrolní komise

 • Ing. Antonín Ješátko

 • kontrolní komise

 • Ing. Milada Kurfirstová

 • Ing. Jindřich Kouba

 • Ing. Břetislav Kabele

 • RNDr. Petr Podlaha, CSc.

 • Ing. Josef Hanzal

Partneři

 Jihoexpres Agro s.r.o.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies