Katedra krajinného managementu

Věda a výzkum

Publikace

STEJSKALOVÁ, I., SLÁMA, J., PŘIBYL, V., KOMÁRKOVÁ, L. Vzdělávání učitelů v oblasti leadershipu. Trendy ve vzdělávání 2020 – sborník abstraktů mezinárodní konference. 2020.

SLÁMA, J., STEJSKALOVÁ, I., KINCL, T., BYSTŘICKÝ, V., KVÍTEK, T., FIALOVÁ, D., ŠTYCH, P. Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development and socio-economic characteristics. Land Use Policy, 2020, roč. 99, č. December 2020, s. 1-12. 

BŘEZINOVÁ, M., SKOŘEPA, L. Importance Of Marketing Comunication Tools With Regards To The Competitiveness Of Mini-Breweries. DETUROPE – Central European Journal of Regional Development and Tourism, 2019, roč. 11, č. 1, s. 149-163. 

BŘEZINOVÁ, M. VNÍMÁNÍ KONKURENČNÍHO TLAKU V SEGMENTU MINIPIVOVARŮ. Mladá věda. Young Science., 2019, roč. 7, č. 1, s. 119-123. 

HÁNEK, P., HÁNEK, P. Dvousté výročí založení firmy Kern a její přínos. Geodetický a kartografický obzor, 2019, roč. 65 (107), č. 10, s. 239-246. 

KACANIOVA, M., TERENTJEVA, M., KLUGA, A., BŘEZINOVÁ, M., HORAKOVA, MK. MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION IONIZATION-TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY BASED IDENTIFICATION OF THE FISH GUT MICROBIOTA. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2019, roč. 9, č. 1, s. 151-155. 

KONECNA, J., KARASEK, P., BEITLEROVA, H., FUCIK, P., KAPICKA, J., PODHRAZSKA, J., KVÍTEK, T. Using WaTEM/SEDEM and HEC-HMS models for the simulation of episodic hydrological and erosion events in a small agricultural catchment. Soil and Water Research, 2019, roč. 15, č. 1, s. 18-29.

MORAVCOVÁ, V., MORAVCOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, N., POLENSKÝ, J. Pectinatella magnifica: effect of the age of sample on the quality of DNA. Summary of scientific abstracts from the international scientific conference ENVIRO 2019. 2019. 

MORAVCOVÁ, J., PEČENKA, J., NOVÁKOVÁ, N., POLENSKÝ, J., MORAVCOVÁ, V., ONDR, P. Land use changes through last 200 years in various production areas of South Bohemia. Summary of scientific abstracts from the international scientific conference ENVIRO 201. 2019.

MORAVCOVÁ, J., PEČENKA, J., PĚKNÁ, D., MORAVCOVÁ, V., NOVÁKOVÁ, N. The role of public spaces in small municipalities. In Almusaed, SUSTAINABILITY IN URBAN PLANNING AND DESIGN. Rijeka : InTech, 2019, s. 29-43. ISBN 978-1-83880-352-0. 

POLENSKÝ, J., MORAVCOVÁ, J., ONDR, P. The use of unmanned aerial systems for detection of damage caused by game on agriculture fields. Summary of scientific abstracts from the international scientific conference ENVIRO 2019. 2019.  

SIEGMANN, B., ALONSO, L., CELESTI, M., COGLIATI, S., COLOMBO, R., DAMM, A., DOUGLAS, S., GUANTER, L., HANUS, J., KATAJA, K., KRASKA, T., MATVEEVA, M., MORENO, J., MULLER, O., PIKL, M., PINTO, F., VARGAS, JQ., RADEMSKE, P., RODRIGUEZ-MORENE, F., SABATER, N., SCHICKLING, A., SCHUETTEMEYER, D., ZEMEK, F., RASCHER, U. The High-Performance Airborne Imaging Spectrometer HyPlant—From Raw Images to Top-of-Canopy Reflectance and Fluorescence Products: Introduction of an Automatized Processing Chain. Remote Sensing, 2019, roč. 11, č. 23, s. 1-30.

SLÁMA, J., KVÍTEK, T., BYSTŘICKÝ, V. Odposlechnuto z golfových hřišť. Green, 2019, roč. 18, č. 3, s. 30-35. 

SLÁMA, J., KVÍTEK, T., BYSTŘICKÝ, V. Historie (a intenzita) výstavby golfových hřišť v českých zemích. Green, 2019, roč. 18, č. 2, s. 30-32. 

SLÁMA, J., KVÍTEK, T. Výstavba golfových hřišť na rekultivovaných či revitalizovaných plochách v České republice. Green, 2019, roč. 18, č. 1, s. 30-33. 

VÁCHALOVÁ, R., KOLÁŘ, L., PETERKA, J., KOPECKÝ, M., VÁCHAL, J., ONDR, P., DUMBROVSKÝ, M., SOBOTKOVÁ, V. Betalainy v červené řepě ve vztahu k hnojení řepy sodíkem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč. 135, č. 1, s. 25-27. 

HANZAL, V., KOŠINOVÁ, K., POKORNÝ, R., JANISZEWSKI, P., HART, V. Weight parameters of body parts in sika deer (Cervus nippon nippon) from the Konstantinolazensko microregion, the Czech Republic. Central European Forestry Journal, 2018, roč. 64, č. 1, s. 16-23.

JANISZEWSKI, P., MURAWSKA, D., HANZAL, V., GESEK, M., MICHALIK, D., ZAWACKA, M. Carcass characteristics, meat quality, and fatty acid composition of wild-living mallards (Anas platyrhynchos L.). Poultry Science, 2018, roč. 97, č. 2, s. 709-715. 

MORAVCOVÁ, J., PEČENKA, J., PĚKNÁ, D., NOVÁKOVÁ, N., MORAVCOVÁ, V. The Role of Ornamental Gardens of Rural Settlements in Landscape Architecture. In Almusaed, Landscape Architecture – The Sence of Places, Models and Applications. London, United Kingdom : IntechOpen, 2018, s. 67-86. ISBN 978-1-78923-712-2 

SLÁMA, J., BYSTŘICKÝ, V., STYCH, P., FIALOVA, D., SVOBODOVA, L., KVÍTEK, T. Golf courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. Land Use Policy, 2018, roč. 78, č. November 2018, s. 430-446.

SLÁMA, J., KVÍTEK, T., BYSTŘICKÝ, V. Golfová hřiště a jejich vliv na ochranu půdy a vody v krajině. Vodní hospodářství, 2018, roč. 68, č. 12, s. 15-20.

SLÁMA, J., KVÍTEK, T., BYSTŘICKÝ, V. Orná půda vs. golfová hřiště – porovnání z hlediska retence vody, ochrany půdy a jakosti vody. Green, 2018, roč. Neuveden, č. 4, s. 26-29.

SLÁMA, J., KVÍTEK, T., HAVRÁNKOVÁ, L. Jak jsou vnímána golfová hřiště v ČR jejich bezprostředním okolím?. Green, 2018, roč. Neuveden, č. 3, s. 46-47. 

BROVKINA, O., CIENCIALA, E., ZEMEK, F., LUKEŠ, P., FABIANEK, T., RUSS, R. Composite indicator for monitoring of Norway spruce stand decline. European Journal of Remote Sensing, 2017, roč. 50, č. 1, s. 550-563.

BYSTŘICKÝ, V., MORAVCOVÁ, J., POLENSKÝ, J., PEČENKA, J. LAND USE CHANGES IN THE LAST HALF CENTURY AND THEIR IMPACT ON WATER RETENTION IN THE SUMAVA MOUNTAINS AND FOOTHILLS (CZECH REPUBLIC). European Countryside, 2017, roč. 9, č. 1, s. 116-131. 

HANZAL, V., JANISZEWSKI, P., TAJCHMAN, K., KOSINOVA, K. The correlation between mandibular length versus body mass and age in the European roe deer (Capreolus capreolus L.). Applied Ecology and Environmental Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1623-1632. 

KALÍŠEK, J., SLÁMA, J., ONDR, P., ŠOCH, M. Vliv nízkých teplot vzduchu na masná plemena skotu v pastevním odchovu. In Rožnovský, , Litschmann, Mrazy a jejich dopady. Praha : ČHMÚ, 2017, s. 1-10. ISBN 978-80-87577-69-1. 

KUŠOVÁ, D., TĚŠITEL, J. Ochota veřejnosti ekonomicky se podílet na zajištění garantované kvality pitné vody. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2017, roč. Neuveden, č. 2, s. 95-105.

KUŠOVÁ, D., TĚŠITEL, J. Action research in landscape ekology (Šumava biosphere reserve, Czech Republic case study).. Ekológia (Bratislava), 2017, roč. 36, č. 4, s. 323-338. 

KUŠOVÁ, D., TĚŠITEL, J., BOUKALOVÁ, Z. Willingness to adopt technologies of precision agriculture a case study of the Czech Republic. In Brebbia, , Boukalová, WIT Transactions on Ecology and the Environment – Water Resources Management IX. Southampton : WIT Press, Ashurst Lodge, Ashurst,, 2017, s. 109-117. ISBN 978-1-78466-205-9. ISSN 1743-3541.

KVÍTEK, T., BROM, J., BYSTŘICKÝ, V. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Kvítek, Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272 s. ISBN 978-80-270-2488-9.

MORAVCOVÁ, J., KOUPILOVÁ, M., PAVLÍČEK, T., ZEMEK, F., KVÍTEK, T., PEČENKA, J. Analysis of land consolidation projects and their impact on land use change, landscape structure, and agricultural land resource protection: case studies of Pilsen-South and Pilsen-North (Czech Republic). Landscape and Ecological Engineering, 2017, roč. 13, č. 1, s. 1-13.

NOVÁKOVÁ, N., MORAVCOVÁ, J., PEČENKA, J., PĚKNÁ, D., ONDR, P. The role of small municipalities in the rural landscape. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 (Ecology, Economics, Education and Legislation) – Environmental Economics – Conference Proceedings, volume 17. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 965-972. ISBN 978-619-7408-10-2. ISSN 1314-2704

KALÍŠEK, J., ŠOCH, M., ONDR, P., KNIZKOVA, I., CIML, J. Effect of horse age on gas concentrations in stables. In Brzezina, , Halova, , Litschmann, , Roznovsky, , Streda, , Stredova, Mendel and Bioclimatology. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 128-137. ISBN 978-80-7509-397-4. 

KUŠOVÁ, D., TĚŠITEL, J. Biosférická rezervace Šumava – inovativní nástroj integrované ochrany přírody. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2016, roč. Neuveden, č. 2, s. 88-103.

KUŠOVÁ, D., TĚŠITEL, J. The Šumava Biosphere Reserve – historical reflection on institutional arrangements. Silva Gabreta: sborník vědeckých prací, 2016, roč. 22, č. 1, s. 99-109.

MORAVCOVÁ, J., BYSTŘICKÝ, V., PEČENKA, J., POLENSKÝ, J., PAVLÍČEK, T., NOVÁKOVÁ, N., ONDR, P. River Basin Management in the Past and at Present and its Impact on Extreme Hydrological Events. In Bucur, River Basin Management. Rijeka : InTech, 2016, s. 35-60. ISBN 978-953-51-2604-1.  

MURAWSKA, D., HANZAL, V., JANISZEWSKI, P., LAMBERT, BD., GESEK, M., ZAWACKA, M., MICHALIK, D., BORKOWSKI, R. Selected growth parameters of farm-raised mallard (Anas platyrhynchos L.) ducklings. Canadian Journal of Animal Science, 2016, roč. 96, č. 4, s. 504-511. 

PEČENKA, J., MORAVCOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, N., POLENSKÝ, J., ONDR, P. The driving forces of land use changes in different agricultural production areas in the Czech Republic. In Book5 – Ecology, Economics, Education and Legislation – Conference proceedings – Volume III. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 627-635. ISBN 978-619-7105-67-4. ISSN 1314-2704.

PEČENKA, J., MORAVCOVÁ, J., POLENSKÝ, J., NOVÁKOVÁ, N. The landscape memory as a basis for planning and sustainable development of the territory. In Ban, , Duić, , Costa, , Schneider, , Guzović, , Boldyryev, , Eveloy, , Kilkiş, , Klemeš, , Pukšec, , Ulyev, , Varbanov, , Vujanović, SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS / SDEWES 2016. Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, 2016, s. „0424-1“-„0424-15“. ISSN 1847-7178. 

RAJSKÝ, D., FOREJTEK, P., HANZAL, V., JANISZEWSKI, P. Atlas patologii dzikich zwierzat. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 2016, 302 s. ISBN 978-83-64843-01-3. 

SKOŘEPA, L., BŘEZINOVÁ, M. External communication of small and medium-sized enterprises in the South Bohemia region. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2016, roč. 13, č. 3-4, s. 83-92.

SLÁMA, J., BYSTŘICKÝ, V. Water management of Golf Club Český Krumlov. 2016. 

SLÁMA, J., BYSTŘICKÝ, V. The impact of Golf Club Český Krumlov on its surroundings. In Pech, Matějčková, Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM. Threatened Europe – Socio-Economic and Environmental Changes. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2016, s. 53-63. ISBN 978-80-7394-607-4. ISSN 2336-6788. 

SLÁMA, J. Organizational, socioeconomical and historical background of tourist facilities nearby golf courses. Proceedings of 5th international scientific-practical conference. 2016. 

SOKÓŁ, R., RAŚ-NORYŃSKA, M., GESEK, M., MURAWSKA, D., HANZAL, V., JANISZEWSKI, P. The parasites of the mallard duck (Anas platyrhynchos) as an indicator of health status and quality of the environment. Annals of Parasitology, 2016, roč. 62, č. 4, s. 351-353. 

VÁCHAL, J., VÁCHALOVÁ, R., KOLÁŘ, L., HLADÍK, J., DUMBROVSKÝ, M. Zařízení pro provádění štěrbinové meliorační drenáže. 2016. 

VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M., HLADÍK, J., VÁCHALOVÁ, R., KOLÁŘ, L., ONDR, P., DUMBROVSKÝ, M. Způsob měření penetračního odporu půdy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. 2016.

ZAJÍČEK, A., POMIJE, T., KVÍTEK, T. Event water detection in tile drainage runoff using stable isotopes and a water temperature in small agricultural catchment in Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic. Environmental Earth Sciences, 2016, roč. 75, č. 9, s. 1-13. 

CIML, J., PEČENKA, J., MORAVCOVÁ, J., LECHNER, P., KALÍŠEK, J. Effect of land use on total phosphorus loss in selected locations. Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 2015, roč. 14, č. 1, s. 3-14. 

IOANA, A., SEMENESCU, A., MARCU, D., POLLIFRONI, M., BŘEZINOVÁ, M. Quality and Environmental Evalution Methods for Metallic Materials Industry. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 809-810, č. November, s. 1600-1605. 

IOANA, A., SEMENESCU, A., MARCU, D., POLLIFRONI, M., BŘEZINOVÁ, M. Some Aspects about Product Management of Electric Arc Furnace Elements. Applied Mechanics and Materials, 2015, roč. 809-810, č. November, s. 1319-1324. 

JANISZEWSKI, P., HANZAL, V., MISIUKIEWICZ, W. Problematyka gospodarowania populacją bobra europejskiego Castor fiber w Polsce. In Gorczyca, Łowiectwo w Polsce w XXI wieku – realia i oczekiwania 2. Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 2015, s. 183-198. ISBN 978-83-62860-33-3. 

JANISZEWSKI, P., HANZAL, V. Dziczyzna, nieznany i niedoceniany surowiec kulinarny. In Gorczyca, Łowiectwo w Polsce w XXI wieku – realia i oczekiwania 1. Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 2015, s. 171-186. ISBN 978-83-62860-32-6. 

JANISZEWSKI, P., HANZAL, V. Bóbr europejski (Castor fiber) – biologia i ekologia gatunku. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 2015, 101 s. ISBN 978-83-7299-996-2. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies