• Úvod
 • Studium
 • Informace pro prváky

Studium
Informace pro prváky

Informace k prvotní orientaci v systému

Všechny informace na jednom místě:

Informace o informačním systému STAG, k čemu slouží a jak se do něj přihlásit:

Několik informací ke kreditnímu systému studia na JU:

IT support pro studenty:

 • Studenti mohou využívat pro studijní účely Office 365 zdarma.
 • Všichni studenti FZT JU mají automaticky vytvořenou e-mailovou schránku ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a jsou povinni v souladu s Nařízením rektora R436 ji používat. Přejděte na e-mail O365.
 • V celém kampusu univerzity i v ostatních evropských zemích můžete využívat wi-fi sítě eduroam. Návod jak se připojit k síti eduroam.
 • Připojit se také můžete k wi-fi síti JU.

Důležitá Opatření a rozhodnutí děkana fakulty:

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce vysoké školy a začátek vašeho studia, letos proběhne v kulturním domě Metropol na Senovážném náměstí dne 14. 10. 2021. Studenti se shromáždí v kulturním domě, vyslechnou projev děkana a znění univerzitního slibu. Přesný harmonogram bude uveden na webových stránkách fakulty.

Pro účast na Imatrikulaci je nutný společenský oděv.

V uvedený den budou mít studenti prvních ročníků bakalářského studia děkanské volno (nebude výuka).

Vydávání karet STUDENT/ISIC

Karty STUDENT/ISIC vyrábí kartové centrum na helpdesku JU:

Václav Kubák
tel.: +420 387 772 107
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě ztráty karty kontaktujte kartové centrum, nikoliv studijní oddělení či sekretariát katedry.

V případě nálezu karty vydané JU odevzdejte na nejbližší studijní oddělení, sekretariát ústavu či katedry, příp. recepci JU.

Karty STUDENT/ISIC pro studenty 1. ročníku studia vydává pracoviště helpdesku.

Tenisové kurty

Studenti FZT JU mají možnost využívat tenisové kurty FZT JU za zvýhodněnou cenu.

Používané zkratky

Zkratky studijních programů
Zkratka Název studijního programu, specializace/oboru
AEK Agroekologie
AGRO Agropodnikání
BOZO Biologie a ochrana zájmových organismů
KZZP Kvalita zemědělských produktů
MFA Multifunkční zemědělství (Multifunctional Agriculture)
PUPN Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
TUSHK Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
ZEM Zemědělství
ZEMIN Zemědělské inženýrství
ZEBI Zemědělské biotechnologie
ZDTb Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby
ZDTn Zemědělská a dopravní technika
ZTTn Zemědělská technika a technologie
ZOO Zootechnika

Ke zkratce studijní skupiny jsou přiřazeny dvě číslice. První znamená ročník a druhá je číslo studijní skupiny.

b; n – malá písmena za oborem znamenají:

 • ZOOb – Zootechnika bakalářské studium
 • ZOOn – Zootechnika navazující magisterské studium
Zkratky pavilonů

ZA (EF)

 • Budova A – Ekonomická fakulta; děkanát Ekonomické fakulty

ZB (ZF)

 • Pavilon B – děkanát Fakulty zemědělské a technologické
 • katedra: zootechnických věd
 • učebny: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7

ZC (ZF)

 • Nízký pavilon C
 • katedry: agroekosystémů, aplikované ekologie, zootechnických věd
 • laboratoř aplikované ekologie
 • učebny: P1

ZD (ZF)

 • Nízký pavilon D
 • katedry: zootechnických věd, rostlinné výroby
 • učebny: U1, PIT

ZE (ZF)

 • Nízký pavilon E
 • katedry: potravinářských biotechnologií, kvality zemědělských produktů
 • učebny: U1, L3, L4, L5, L6, L8

ZF (EF)

 • Pavilon F
 • pavilon učeben Ekonomické fakulty

ZJ (ZF)

 • Pavilon J – Na zlaté stoce
 • katedry: krajinného managementu, biologických disciplín, jazykové centrum
 • učebny: JS10, JS12, JS14, JS16, J108b, J101, J218, J317

ZM (ZF)

 • Pavilon M
 • učebny: M005, M006, místnost Vědecké rady FZT JU

ZO (ZF)

 • Pavilon O
 • katedry: agroekosystémů, aplikované chemie
 • učebny: O101, O115, O201, O203, O215, O303

ZR (ZF)

 • Pavilon ZR
 • katedry: genetiky a zemědělských biotechnologií, zemědělské, dopravní a manipulační techniky, rostlinné výroby
 • učebny: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7a, Z9, Z10, Z11, Z12

ZX (ZF)

 • Pavilon A
 • studijní oddělení

PedF

 • Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10
 • linky 1, 3, zastávka Senovážné náměstí

Fotogalerie budov a pavilónů

Videa

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies