• Úvod
 • Studium
 • Informace pro prváky

Studium
Informace pro prváky

Informace k prvotní orientaci v systému

Všechny informace na jednom místě:

Informace o informačním systému STAG, k čemu slouží a jak se do něj přihlásit:

Několik informací ke kreditnímu systému studia na JU:

IT support pro studenty:

 • Studenti mohou využívat pro studijní účely Office 365 zdarma.
 • Všichni studenti FZT JU mají automaticky vytvořenou e-mailovou schránku ve formátu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a jsou povinni v souladu s Nařízením rektora R436 ji používat. Přejděte na e-mail O365.
 • V celém kampusu univerzity i v ostatních evropských zemích můžete využívat wi-fi sítě eduroam. Návod jak se připojit k síti eduroam.
 • Připojit se také můžete k wi-fi síti JU.

Důležitá Opatření a rozhodnutí děkana fakulty:

Imatrikulace

Imatrikulace je slavnostní akt přijetí studenta do akademické obce vysoké školy a začátek vašeho studia, letos proběhne v kulturním domě Metropol na Senovážném náměstí dne 12. 10. 2022. Studenti se shromáždí v kulturním domě, vyslechnou projev děkana a znění univerzitního slibu. Přesný harmonogram bude uveden na webových stránkách fakulty.

Pro účast na Imatrikulaci je nutný společenský oděv.

V uvedený den budou mít studenti prvních ročníků bakalářského studia děkanské volno (nebude výuka).

Vydávání karet STUDENT/ISIC

Karty STUDENT/ISIC vyrábí kartové centrum na helpdesku JU:

Václav Kubák
tel.: +420 387 772 107
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě ztráty karty kontaktujte kartové centrum, nikoliv studijní oddělení či sekretariát katedry.

V případě nálezu karty vydané JU odevzdejte na nejbližší studijní oddělení, sekretariát ústavu či katedry, příp. recepci JU.

Karty STUDENT/ISIC pro studenty 1. ročníku studia vydává pracoviště helpdesku.

Používané zkratky

Zkratky studijních programů
Zkratka Název studijního programu, specializace/oboru
AEK Agroekologie
AGRO Agropodnikání
BOZO Biologie a ochrana zájmových organismů
KZZP Kvalita zemědělských produktů
MFA Multifunkční zemědělství (Multifunctional Agriculture)
PUPN Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
TUSHK Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
ZEM Zemědělství
ZEMIN Zemědělské inženýrství
ZEBI Zemědělské biotechnologie
ZDTb Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby
ZDTn Zemědělská a dopravní technika
ZTTn Zemědělská technika a technologie
ZOO Zootechnika

Ke zkratce studijní skupiny jsou přiřazeny dvě číslice. První znamená ročník a druhá je číslo studijní skupiny.

b; n – malá písmena za oborem znamenají:

 • ZOOb – Zootechnika bakalářské studium
 • ZOOn – Zootechnika navazující magisterské studium
Zkratky pavilonů

ZA (EF)

 • Budova A – Ekonomická fakulta; děkanát Ekonomické fakulty

ZB (ZF)

 • Pavilon B – děkanát Fakulty zemědělské a technologické
 • katedra: zootechnických věd
 • učebny: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7

ZC (ZF)

 • Nízký pavilon C
 • katedry: agroekosystémů, aplikované ekologie, zootechnických věd
 • laboratoř aplikované ekologie
 • učebny: P1

ZD (ZF)

 • Nízký pavilon D
 • katedry: zootechnických věd, rostlinné výroby
 • učebny: U1, PIT

ZE (ZF)

 • Nízký pavilon E
 • katedry: potravinářských biotechnologií, kvality zemědělských produktů
 • učebny: U1, L3, L4, L5, L6, L8

ZF (EF)

 • Pavilon F
 • pavilon učeben Ekonomické fakulty

ZJ (ZF)

 • Pavilon J – Na zlaté stoce
 • katedry: krajinného managementu, biologických disciplín, jazykové centrum
 • učebny: JS10, JS12, JS14, JS16, J108b, J101, J218, J317

ZM (ZF)

 • Pavilon M
 • učebny: M005, M006, místnost Vědecké rady FZT JU

ZO (ZF)

 • Pavilon O
 • katedry: agroekosystémů, aplikované chemie
 • učebny: O101, O115, O201, O203, O215, O303

ZR (ZF)

 • Pavilon ZR
 • katedry: genetiky a zemědělských biotechnologií, zemědělské, dopravní a manipulační techniky, rostlinné výroby
 • učebny: Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7a, Z9, Z10, Z11, Z12

ZX (ZF)

 • Pavilon A
 • studijní oddělení

PedF

 • Pedagogická fakulta, Jeronýmova 10
 • linky 1, 3, zastávka Senovážné náměstí

Fotogalerie budov a pavilónů

Videa

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies