Katedra rostlinné výroby

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Návrhy témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných v AR 2021/22

Bakalářské práce

Mgr. Ing. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového
 • Pathogens of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Biologické přípravky na bázi predátorů určené proti třásněnkám 
 • Entomopatogenní houby rodu Lecanicillium – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin
 • Mykoparazitické houby rodu Clonostachys – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin
 • Monitoring vláknitých hub v porostech luskovin

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Vliv obhospodařování na produkční schopnost travního porostu. (dlouhodobý pokus na ŠP)
 • Vliv pratotechnických postupů na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu (dlouhodobý pokus na ŠP).
 • Aktuální metody hodnocení stravitelnosti a vlákninového spektra v objemné píci (rewiew převážně ze světových vědeckých databází).
 • Aktuální metody hodnocení minerálních látek v objemné píci (rewiew převážně ze světových vědeckých databází).
 • Vliv krmné dávky na obsah vitamínu K2 v hovězích produktech. (rewiew ze světových vědeckých databází).
 • Vliv sečení a pastvy na obsah živin v půdním prostředí (rewiew převážně ze světových vědeckých databází).
 • Vliv pastvy koní a zatížení pastviny na botanickou skladbu pastevního porostu.
 • Hodnocení systému pěstování jetelovin v zemědělských podnicích a návrhy na zlepšení.
 • Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce.
 • Možnosti regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) pastvou skotu. (pastviny v oblasti Kaplice).
 • Vliv vodního režimu a obhospodařování na produkční schopnost travního porostu.
 • Interakce zatížení pastviny, půdního prostředí a druhové skladby pastevního porostu.
 • Vliv žací techniky na kvalitu řezu, stav a složení travního porostu.
 • Analýza systémů pěstování kukuřice v zemědělských podnicích a návrhy na zlepšení.
 • Hodnocení stavu a ošetřování trávníku na vybraných sportovních plochách.

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Monitoring stavu pěstování léčivých rostlin v ekologickém zemědělství v ČR a ve světě

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Vliv huminových přípravků na tvorbu výnosu a celkový výnos zrna ozimé pšenice – maloparcelkový pokus
 • Vliv formy hnojení N (pevná x kapalná) na výnosové prvky ozimé pšenice
 • Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení – maloparcelkový pokus
 • Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)
 • Tvorba výnosu a kvalita nahých a pluchatých odrůd ovsa
 • Vliv stupňované dávky dusíku na výnos a kvalitu (sladovnickou) jarního ječmene - maloparcelkový pokus
 • Pěstování minoritních a speciálních obilnin v ČR (literární rešerše)

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Hodnocení vlivu skladování na kvalitu produktů z olejnin (komplexní literární přehled)
 • Rostlinná produkce v rámci Agriculture 4.0 (komplexní literární přehled)
 • Enzymová hydrolýza rostlinných bílkovin a vznik bioaktivních peptidů (literární přehled)

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Postupy produkce bioaktivních peptidů odvozených z rostlinných proteinů a potenciál jejich využití (komplexní literární přehled)
 • Antioxidační aktivita bulev řepy salátové (Beta vulgaris subsp. vulgaris) a její odrůdová variabilita (literární rešerše + laboratorní Hodnocení kvalitativních parametrů výliskové mouky konopí v průběhu skladování (experimentální forma práce experiment menšího rozsahu)

Ing. Markéta Jarošová

 • Hodnocení stability a možnosti ovlivnění přídavkem DL-alfa-tokoferolu u odrůd minoritních olejnin
Diplomová práce

Mgr. Ing. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Charakterizace rezistentních populací škůdců řepky na molekulární úrovni 
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Přenos fytopatogenních virů mšicemi
 • Pathogens of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Využití entomopatogenních a mykoparazitických hub v porostech luskovin  
 • Studium vzájemné kompatibility entomopatogenních a mykoparazitických hu
 • Vliv teploty na růst a vývoj kmenů mykoparazitických hub
 • Vliv teploty na vývoj a virulenci kmenů entomopatogenních hub
 • Produkce entomopatogenních a mykoparazitických hub
 • Effect of temperature on the growth and development of strains of mycoparasitic fungi of the genus Trichoderma

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Vliv pratotechnických postupů na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu. (dlouhodobý pokus na ŠP)
 • Vliv obhospodařování a využívání na produkční schopnost travního porostu. (dlouhodobý pokus na ŠP)
 • Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce.
 • Interakce zatížení pastviny, porostové skladby a fyzikálních vlastností půdy.
 • Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území.
 • Možnosti regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) pastvou skotu. (pastviny v oblasti Kaplice)
 • Hodnocení systému pěstování jetelovin v zemědělských podnicích a návrhy na zlepšení.
 • The influence of different grassland exploitation on botanical composition and species diversity. (long term experiment at ZF area; DW for Multifunctional Agriculture)
 • Vliv žací techniky na kvalitu řezu, stav a složení travního porostu.

doc. Ing. Jana Pexová Kalnová, Ph.D.

 • Vliv vybrané cizorodé látky na růst pohanky seté - experimentální forma
 • Alelopatické vlivy vybraných plevelů na klíčivost a růst prosa setého - experimentální forma
 • Vliv teploty na obsah biologicky aktivních látek v pohance seté - experimentální forma
 • Obsah rostlinných barviv v rostlinách z rodu Fagopyrum - experimentální forma
 • Možnosti využití prosa při výrobě potravinářských produktů - experimentální forma
 • Vliv termínu a výšky sečení na výnos prosa setého
 • Studium alelopatických účinků prosa setého
 • Vliv pohanky na vybrané kvalitativní parametry pečiva

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Vliv huminových přípravků na tvorbu výnosu a celkový výnos zrna ozimé pšenice – maloparcelkový pokus
 • Vliv formy hnojení N (pevná x kapalná) na výnosové prvky ozimé pšenice
 • Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení – maloparcelkový pokus
 • Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)
 • Tvorba výnosu a kvalita nahých a pluchatých odrůd ovsa)
 • The yield formation and quality of winter wheat
 • The yield formation of spring barley in depending on nitrogen fertilization

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Zlepšování kvalitativních parametrů mouk z výlisků semen olejnin pomocí mechanických operací (experimentální forma)
 • Hodnocení výnosu a výnosových prvků odrůd sóji luštinaté (experimentální forma)
 • Příprava bioplastů z rostlinných bílkovin (zadáno)
 • Obsah vybraných biologicky aktivních látek v hlízách konzumních brambor (experimentální forma)
 • Hodnocení produkčních charakteristik jarního a ozimého máku (zadáno)
 • Příprava a hodnocení pekařských výrobků s přídavkem alternativních mouk (zadáno)
 • Hodnocení vybraných komerčních koncentrátů a izolátů bílkovin uplatnitelných ve výživě člověka (experimentální forma)
 • Hodnocení odrůdové variability u vybraných kvalitativních a funkčních vlastností sójové mouky (experimentální forma)
 • Využití enzymové hydrolýzy koncentrátů konopných bílkovin pro zlepšování jejich funkčních vlastností (experimentální forma)
 • Evaluation of yield and tuber qualitative parameters in processing potato cultivars (experimental form)

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Hodnocení kvalitativních parametrů výliskové mouky konopí v průběhu skladování (experimentální forma práce)
 • Obsah biologicky aktivních látek v řepě salátové (Beta vulgaris subsp. vulgaris) ve vztahu k odrůdě a podmínkám ročníku (experimentální forma práce)
 • Bioactive compounds of beet (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris) with special emphasis on beet cultivar and production conditions (experimental form of thesis)

Praxe

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies