Katedra agroekosystémů

Laboratoř LCA

Tématické zaměření

Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment); LCA

Studie LCA slouží pro určení environmentálních dopadů produktů, výrobků, služeb či organizací. Metoda posuzování životního cyklu je rovněž základem pro:

 • Environmentální prohlášení o produktu (Environmental product declaration - EPD)
 • Uhlíkovou stopu (Carbon footprint)
 • Greenhouse gas report (GHG report)
 • Environmentální stopu produktu a organizace
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Ekodesign a ekoinovace
 • Vodní stopu a další.

Studie LCA mohou sloužit jako nástroj pro snižování environmentálních dopadů podniků, jako motivační aspekty při komunikaci se zákazníkem, motivační nástroje pro environmentálně orientovanou politiku (např. zemědělskou), pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum. Benefitem metody LCA je její schopnost interpretovat data do přehledné sady environmentálních indikátorů či do ekologické stopy. S pomocí LCA lze porovnávat environmentální dopady produktů s ohledem jejich funkci či hodnotit environmentální dopady s ohledem na celý životní cyklus produktu. Studie LCA má obecně schopnost identifikovat přenášení environmentálních problémů jak v prostoru, tak mezi různými kategoriemi dopadu. Lze tedy odhalit přenášení problémů tzv. z místa na místo. Výstupy z konkrétní LCA studie nejsou platné obecně, ale vždy za daných a jasně specifikovaných podmínek. Přínosem metody LCA je právě jasná definice podmínek platnosti studií, zasazující dané poznatky o interakcích technologických procesů a životního prostředí do konkrétního technologického, environmentálního, ale i socioekonomického kontextu.

Prioritní oblast

Zemědělská prvovýroba, zemědělské techniky a technologie, zemědělský servis, produkce a zpracování potravin, distribuce potravin, skladování, logistika, odpadový management, environmentální design zemědělských systémů, rostlinná a živočišná výroba, speciální produkce rostlinná, ekodesign a ekoinovace farem aj.

Možnosti laboratoře

 • LCA studie: Vypracování studie LCA při určení cíle a rozsahu studie, inventarizace souvisejících dat, hodnocení dopadů na životní prostředí a interpretace výsledů v souladu s ČSN EN ISO 14040 a 14044.
 • Vodní stopa: Výpočet vodní stopy dle ČSN EN ISO 14046.
 • Uhlíková stopa: Kvantifikace uhlíkové stopy produktu dle ČSN ISO 14067 a uhlíkové stopy organizace dle ČSN ISO 14064.
 • Ekodesign: Hodnocení udržitelnosti a environmentálního designu na základě studie LCA a požadavků ČSN ISO 14045.

Koncept práce

Studie jsou založeny na detailním sběru dat přímo v místě realizace (tzv. site-specific data) a jsou doplňovány jednotkovými nebo systémovými datovými údaji z profesionálních databází a knihoven. Studie se opírají o dlouholeté zkušenosti v oblasti zemědělství a o moderní přístupy.

Zkušenosti

Laboratoř se bude moci opírat o dlouholeté zkušenosti z působení ve vědeckém prostoru v rámci publikování v mezinárodních odborných časopisech a z působení v rámci národních i mezinárodních projektů. Pracoviště se rovněž opírá o zkušenosti z profesionálního školení SimaPro and LCA training: in-depth; Instructed by Pré Sustainability, Amersfoort, the Netherlands

Vybrané tematické publikace

 • Bernas, J., Koppensteiner, L. J., Tichá, M., Kaul, H.-P., Klimek-Kopyra, A., Euteneuer, P., Moitzi, G., & Neugschwandtner, R. W. (2023). Optimal environmental design of nitrogen application rate for facultative wheat using life cycle assessment. European Journal of Agronomy, 146, 126813.
 • Bernas, J.,Bernasová, T., Kaul, H.-P., Wagentristl, H., Moitzi, G., Neugschwandtner, R.W. (2021). Sustainability Estimation of Oat:Pea Intercrops from the Agricultural Life Cycle Assessment Perspective. Agronomy, 11, 2433.
 • Bernas, J., Bernasová, T., Gerstberger, P., Moudrý, J., & Konvalina, P. (2021). Cup plant, an alternative to conventional silage from a LCA perspective. The International Journal of Life Cycle Assessment, 1-16.
 • Bernas, J., Bernasová, T., Nedbal, V., Neugschwandtner, R.W. (2021). Agricultural LCA for Food Oil of Winter Rapeseed, Sunflower, and Hemp, Based on Czech Standard Cultivation Practices. Agronomy, 11, 2301.
 • Bernas, J., Konvalina, P., Burghila, D. V., Teodorescu, R. I., & Bucur, D. (2020). The Energy and Environmental Potential of Waste from the Processing of Hulled Wheat Species. Agriculture, 10(12), 592.
 • Bernas, J., Moudrý Jr, J., Kopecký, M., Konvalina, P., & Štěrba, Z. (2019). Szarvasi-1 and Its Potential to Become a Substitute for Maize Which Is Grown for the Purposes of Biogas Plants in the Czech Republic. Agronomy, 9(2), 98.
 • Bernas, J., Moudry Jr, J., Jelinkova, Z., Kopecky, M., Konvalina, P., & Moudry, J. (2016). Energy crops growing-impact on greenhouse gas emissions. Journal of Environmental Protection and Ecology, 17(3), 950-960.
 • doc. Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • odpovědná osoba

 • +420 389 032 945

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies