Katedra zootechnických věd

Spolupráce s praxí

Spolupráce s praxí je na JU rozvíjena konkrétně podle typu studijních programů (profesně, resp. akademicky orientované), mnohem větší důraz na spolupráci s praxí při uskutečňování studijních programů je kladen na profesně pojaté programy. Konkrétně FZT JU spolupracuje s řadou podniků působících v oblasti zemědělství a blízkých oborech, z nichž je možno uvést například následující:
 • AGROZET České Budějovice, a.s.,
 • AGROSOFT Tábor, s.r.o.,
 • Möller, s.r.o.,
 • ISOTHERM s.r.o.,
 • Jaderná elektrárna Temelín,
 • Lyckeby Amylex a.s.,
 • Hemp Production s.r.o.,
 • EGT System spol. s r.o.,
 • Farmtec, a.s.,
 • CBS genetics s.r.o.,
 • Moravoseed,
 • Oseva Seeds,
 • DSV Lippstadt a další.

dále zemědělská družstva:

 • ZD Krásná Hora, a.s.,
 • ZD Opařany,
 • AGRA Březnice a.s.,
 • ZD Pluhův Žďár,
 • Zemědělské služby Dynín, a.s. a další.

S řadou těchto podniků realizuje FZT JU společné vědecko-výzkumné projekty, které byly také podpořeny z různých grantových programů a ve kterých mají podniky nemalou finančních spoluúčast na úhradě uznatelných nákladů. Důležitou kapitolou je pak vedlejší hospodářská činnost, v rámci které si podniky zadávají u FZT JU konkrétní zakázky (analýzy, rozbory, specializovaná měření, atp.), které jsou často také podporovány z různých dotačních titulů (např. inovační vouchery Jihočeského kraje, programy OP PIK Ministerstva průmyslu a obchodu atp.). Zástupci podniků jsou zváni do komisí pro SZZ, často jsou oponenty kvalifikačních prací, podílejí se na výuce formou přednášek nebo materiálně – zapůjčením biologických vzorků, zemědělské techniky, jsou členy Rady garanta studijního programu atp. Studenti mohou ve vybraných výše uvedených podnicích konat studentské praxe.

Podobně, jako je tomu u spolupráce s podniky, je i spolupráce s profesními komorami, oborovými sdruženími, svazy a dalšími organizacemi pro FZT JU samozřejmostí. Klíčovými partnery jsou například:

 • Ministerstvo zemědělství ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí,
 • krajské a okresní úřady,
 • Česká inspekce životního prostředí,
 • Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě,
 • Svaz chovatelů drůbeže České republiky,
 • zoologické zahrady v ČR i zahraničí,
 • ústavy Akademie věd ČR,
 • Potravinářská komora České republiky,
 • Česká technologická platforma pro potraviny,
 • Českomoravský svaz mlékárenský,
 • Společnost pro výživu,
 • regionální potravinářský klastr „Chutná hezky. Jihočesky“,
 • Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s.,
 • Jihočeský chovatel a.s.,
 • Česká řepka a další.

Zástupci těchto organizací jsou – podobně, jako zástupci podniků – členy komisí pro SZZ, oponenty kvalifikačních prací nebo členy Rady studijního programu. Obvykle se účastní společenských akcí pořádaných fakultou. FZT JU považuje tuto spolupráci za velmi přínosnou a důležitou a i v budoucnu jí bude věnovat náležitou pozornost.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies