• Úvod
 • Uchazeči
 • Přijímací řízení

Uchazeči
Přijímací řízení

Vyberte si pečlivě své studium

Vyberte si z nabízených studijních programů na naší fakultě.

Čím se řídit

 • Opatření děkana č. 22/2021, kterým se vyhlašuje přijímací řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na ZF JU se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023
 • Opatření děkana č. 21/2021, kterým se vyhlašují pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech se začátkem studia od akademického roku 2022/2023
 • Opatření rektora R 450/2020k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium

Důležité termíny přijímacího řízení

 • Přihlášky do bakalářského a navazující magisterského studia je možné podávat do 14. srpna 2022
 • Přihlášky do doktorského studia je možné podávat do 31. 5. 2022
 • Přijímací zkouška do navazujících magisterských programů (pro druhé kolo) se uskuteční dne 5. září 2022
 • Náhradní termín přijímací zkoušky (pro druhé kolo) proběhne dne 12. září2022

Přijímací řízení do navazujících studijních programů

Vyplňte e-přihlášku

Přihlášky ke studiu jsou podávány pouze na formulářích elektronické přihlášky „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ dostupných elektronicky na internetových stránkách Zemědělské fakulty JU.

Vyplněné elektronické přihlášky jsou přijímány do 31. 3. příslušného roku.

Nezapomeňte:

 1. Při vyplňování elektronické přihlášky:
  • nahrát oskenovanou (ofocenou) kopii (formát .pdf nebo .jpg) katalogového listu potvrzeného střední školou a nebo všechna vysvědčení za jednotlivé ročníky studia na střední škole (pokud uchazeč nemá ještě ukončené studium, nahraje pololetní vysvědčení za 4. ročník). Kopie musí být dostatečně kvalitní, aby byly zřetelné všechny údaje. 
 2. Zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč:
  • č.ú.: 000000-0104725778; 
   kód banky: 0300 
   variabilní symbol: 6020105; 
   konstantní symbol pro složenku: 0379;
   specifický symbol: číslo vygenerované a přidělené uchazeči po vyplnění elektronické přihlášky (oborové číslo uchazeče).
 3. Poštou zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
   Fakulta zemědělská a technologická – studijní oddělení 
   Studentská 1668 
   370 05 České Budějovice

Návod k podání přihlášky ke studiu

Zkontrolujte si, zda všechno proběhlo v pořádku

Uchazeč by měl vidět:

 • zda byla elektronická přihláška úspěšně zaregistrována, 
 • zda byl přijat poplatek za přijímací řízení,
 • obory, na které se přihlásil.

Uchazeč bude informován o:

 • úspěšném zaregistrování e-přihlášky.
Průběh přijímacího řízení

Bakalářské studijní programy

Do bakalářských studijních programů je jedinou podmínkou přijetí ke studiu úplné středoškolské vzdělání. Tento typ studia je bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy.

Navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů (druhé kolo) se uskuteční dne 5. září 2022. V náhradním termínu (pro druhé kolo) se uskuteční 12. září 2022 a ten je určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze závažných zdravotních a jiných důvodů (doložených odpovídajícím potvrzením) a požádají-li o něj do 5 dnů po konání řádného termínu.

K přijímacím zkouškám najdete vždy studijní okruhy nebo vzorové otázky u jednotlivých studijních oborů, kterých se týkají. Test probíhá písemnou formou.

Do magisterských programů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří jsou absolventy Fakulty zemědělské a technologické  JU v Českých Budějovicích a jejichž zvolený navazující magisterský studijní program navazuje na jimi absolvovaný bakalářský studijní program.

Do navazujícího magisterského studijního programu Kvalita a zpracování zemědělských produktů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky absolventi bakalářských studijních programů Agropodnikání, Agroekologie, Zemědělství, Zemědělské biotechnologie a Zootechnika na Fakultě zemědělské a technologické JU v Českých Budějovicích.

Do navazujícího magisterského studijního programu Multifunctional Agriculture, který je vyučován v anglickém jazyce, jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech absolvují přijímací zkoušku, pokud děkan FZT JU nerozhodne jinak.

Doktorské studijní programy

Uchazeč prokáže předpoklady ke studiu doktorského studijního programu při přijímací zkoušce. Forma přijímací zkoušky je, pokud není stanoveno jinak, ústní.

Přijetí bez přijímacího řízení

Do bakalářských studijních programů je jedinou podmínkou přijetí ke studiu úplné středoškolské vzdělání. Tento typ studia je bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy.

Do magisterských programů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří jsou absolventy Fakulty zemědělské a technologické JU v Českých Budějovicích a jejichž zvolený navazující magisterský studijní program navazuje na jimi absolvovaný bakalářský studijní program.

Do navazujícího magisterského studijního programu Kvalita a zpracování zemědělských produktů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky absolventi bakalářských studijních programů Agropodnikání, Agroekologie, Zemědělství, Zemědělské biotechnologie a Zootechnika na Fakultě zemědělské a technologické JU v Českých Budějovicích.

Do navazujícího magisterského studijního programu Multifunctional Agriculture, který je vyučován v anglickém jazyce, jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Poštou Vám přijde oznámení o výsledku přijímacího řízení. V dopisu bude i přihláška pro ubytování na koleji, na vyhotovení ID karty a pozvánka k zápisu.

Zápis do prvních ročníků se koná v posledním týdnu srpna. Na zápisu se dozvíte podstatné informace ke studiu a vyplníte příslušné formuláře

Chcete se dozvědět více o Fakultě zemědělské a technologické?

Pokud se chceš dozvědět něco více o Fakultě zemědělské a technologické, přečti si její historii, jak se stavíme k mezinárodní spolupráci a výzkumu, nebo si zde pouze prohlédni fotografie zázemí fakulty či naše promo videa. Všechny tyto informace nalezneš v sekci O fakultě.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies