• Úvod
 • Uchazeči
 • Přijímací řízení

Uchazeči
Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení proběhne v termínu od 15. 4. 2024 – 11. 8. 2024.

Druhé kolo se týká všech bakalářských a navazujících (kromě MFAn) studijních programů.

Co dělat a kdy?

 • Den otevřených dveří
  19. ledna 2024
 • Podat přihlášku
  do 31. března 2024 (1. kolo)
  do 11. srpna 2024 (2. kolo)
 • Přijímací řízení
  24. dubna 2024 (phd)
  18. června 2024 (nmgr)
 • Zápis pro 1. kolo přij. řízení

  dle pozvánky

  21. srpna 2024 (Bc studium)
  26. srpna 2024 (nMgr studium)
 • Zápis pro 2. kolo přij. řízení

  dle pozvánky

  12. září 2024
 • Začít studovat
  konec září

Podání přihlášky

Vyberte si pečlivě své studium

Vyberte si z nabízených studijních programů na naší fakultě.

 • FZT JU již nepřijímá nové studenty na studijní programy Biologie a ochrana zájmových organizmůTento program je nyní možné studovat na PřF JU.

Čím se řídit

 • Opatření děkana č. 12/2023, kterým se vyhlašuje přijímací řízení ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech vyuřovaných v českém jazyce na FZT JU se zahájením studia v akademickém roce 2024/2025
 • Opatření rektora R 450/2020k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium
 • Opatření děkana č. 03/2023, kterým se vyhlašují pravidla pro přijímací řízení a podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech se začátkem studia od akademického roku 2023/2024

Důležité termíny přijímacího řízení

 • Přihlášky do bakalářského, navazující magisterského a doktorského studia je možné podávat do 31. března 2024
 • Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se uskuteční dne 18. června 2024
 • Náhradní termín přijímací zkoušky proběhne dne 24. června 2024
 • Přijímací zkouška do doktorských programů pro zahraniční uchazeče 17. dubna 2024 (distanční formou) a pro české uchazeče 24. dubna 2024 (prezenční formou).
 • Zápis pro 1. kolo přijímacího řízení dle pozvánky:
  • bakalářské studium 21. srpna 2024;
  • navazující studium 26. srpna 2024.
 • Zápis pro 2. kolo přijímacího řízení dle pozvánky: 
  • bakalářské a navazující studium 12. září 2024.

Přijímací řízení do navazujících studijních programů

Vyplňte e-přihlášku

Přihlášky ke studiu jsou podávány pouze na formulářích elektronické přihlášky „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ dostupných elektronicky na internetových stránkách Fakulty zemědělské a technologické JU.

Vyplněné elektronické přihlášky jsou přijímány do 31. 3. příslušného roku.

Návod k podání přihlášky ke studiu

Nezapomeňte:

 1. Při vyplňování elektronické přihlášky:
  • nahrát oskenovanou (ofocenou) kopii (formát .pdf nebo .jpg) katalogového listu potvrzeného střední školou a nebo všechna vysvědčení za jednotlivé ročníky studia na střední škole (pokud uchazeč nemá ještě ukončené studium, nahraje pololetní vysvědčení za 4. ročník). Kopie musí být dostatečně kvalitní, aby byly zřetelné všechny údaje. 
 2. Zaplatit poplatek za přijímací řízení ve výši 500 Kč:
  • č.ú.: 000000-0104725778; 
   kód banky: 0300 
   variabilní symbol: 6020105; 
   konstantní symbol pro složenku: 0379;
   specifický symbol: číslo vygenerované a přidělené uchazeči po vyplnění elektronické přihlášky (oborové číslo uchazeče).
 3. Poštou zaslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
   Fakulta zemědělská a technologická – studijní oddělení 
   Studentská 1668 
   370 05 České Budějovice
Zkontrolujte si, zda všechno proběhlo v pořádku

Uchazeč by měl vidět:

 • zda byla elektronická přihláška úspěšně zaregistrována, 
 • zda byl přijat poplatek za přijímací řízení,
 • obory, na které se přihlásil.

Uchazeč bude informován o:

 • úspěšném zaregistrování e-přihlášky.

Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení

Bakalářské studijní programy

Do bakalářských studijních programů je jedinou podmínkou přijetí ke studiu úplné středoškolské vzdělání. Tento typ studia je bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy.

Navazující magisterské studijní programy

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se uskuteční dne 18. června 2024. V náhradním termínu se uskuteční 24. června 2024 a ten je určen pouze těm uchazečům, kteří se nemohli dostavit na řádný termín ze závažných zdravotních a jiných důvodů (doložených odpovídajícím potvrzením) a požádají-li o něj do 5 dnů po konání řádného termínu.

K přijímacím zkouškám najdete vždy studijní okruhy nebo vzorové otázky u jednotlivých studijních oborů, kterých se týkají. Test probíhá písemnou formou.

Do magisterských programů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří jsou absolventy Fakulty zemědělské a technologické  JU v Českých Budějovicích a jejichž zvolený navazující magisterský studijní program navazuje na jimi absolvovaný bakalářský studijní program.

Do navazujícího magisterského studijního programu Kvalita a zpracování zemědělských produktů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky absolventi bakalářských studijních programů Agropodnikání, Agroekologie, Zemědělství, Zemědělské biotechnologie a Zootechnika na Fakultě zemědělské a technologické JU v Českých Budějovicích.

Do navazujícího magisterského studijního programu Multifunctional Agriculture, který je vyučován v anglickém jazyce, jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních programech absolvují přijímací zkoušku, pokud děkan FZT JU nerozhodne jinak.

Doktorské studijní programy

Uchazeč prokáže předpoklady ke studiu doktorského studijního programu při přijímací zkoušce. Forma přijímací zkoušky je, pokud není stanoveno jinak, ústní.

Přijímací zkouška do doktorských programů pro zahraniční uchazeče 17. dubna 2024 (distanční formou) a pro české uchazeče 24. dubna 2024 (prezenční formou).

Přijetí bez přijímacího řízení

Do bakalářských studijních programů je jedinou podmínkou přijetí ke studiu úplné středoškolské vzdělání. Tento typ studia je bez přijímacích zkoušek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze střední školy.

Do magisterských programů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky uchazeči, kteří jsou absolventy Fakulty zemědělské a technologické JU v Českých Budějovicích a jejichž zvolený navazující magisterský studijní program navazuje na jimi absolvovaný bakalářský studijní program.

Do navazujícího magisterského studijního programu Kvalita a zpracování zemědělských produktů jsou přijímáni bez přijímací zkoušky absolventi bakalářských studijních programů Agropodnikání, Agroekologie, Zemědělství, Zemědělské biotechnologie a Zootechnika na Fakultě zemědělské a technologické JU v Českých Budějovicích.

Do navazujícího magisterského studijního programu Multifunctional Agriculture, který je vyučován v anglickém jazyce, jsou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledek přijímacího řízení Vám bude zaslán elektronicky na Váš e-mail. Příloha bude obsahovat přihlášku pro ubytování na koleji, žádanku na vyhotovení ID karty a pozvánku k zápisu.

Zápis do prvních ročníků se koná v posledním týdnu srpna. Na zápisu se dozvíte podstatné informace ke studiu a vyplníte příslušné formuláře

Více o fakultě

Pokud se chceš dozvědět něco více o Fakultě zemědělské a technologické, přečti si její historii, jak se stavíme k mezinárodní spolupráci a výzkumu, nebo si zde pouze prohlédni fotografie zázemí fakulty či naše promo videa.

 • Všechny tyto informace nalezneš v sekci O fakultě.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies