Zemědělské biotechnologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0811A370023

Popis programu

Biotechnologie jsou dynamicky se rozvíjejícm oborem. Vzhledem k šíři a významu biotechnologií a vzhledem k jejich rychlému rozvoji jsou ale kladeny vysoké nároky na vědecko-výzkumné zázemí, intelektuální úroveň, úroveň teoretické a odborné připravenosti pracovníků v biotechnologických provozech. Navazující magisterský program Zemědělské biotechnologie je přímým pokračováním bakalářského studijního programu Zemědělské biotechnologie realizovaného na FZT JU. Během studia studenti nabydou znalosti z molekulární biologie, genomiky, genového inženýrství, rostlinných, živočišných a potravinářských mikrobiologií. Volbou předmětů se dále orientují na problematiku speciální genetiky a šlechtění rostlin a živočichů, biotechnologických metod používaných ve šlechtění rostlin a zvířat. Ovládají i biostatistické a bioinformatické metody. Při studiu je pozornost věnovaná i prohloubení jazykových znalostí a studenti mají možnost absolvovat zahraniční stáž. Absolventi jsou připraveni akademickou dráhu, pro praktickou práci v biotechnologických provozech, vědeckou práci se zaměřením na molekulární biologii a biotechnologie a pro doktorské studium pro další rozvíjení badatelských schopností.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti genetiky, biochemie, molekulární biologie a mikrobiologie,
 • pracovat v laboratoři, analyzovat a aplikovat data do praxe,
 • šlechtění rostlin a živočichů, jejich klonování či molekulární diagnostice chorob,
 • znát biotechnologické postupy využívané v zemědělství.
Uplatníte se například jako:
 • laboratorní pracovník.

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu zaměřeného na biotechnologie, mikrobiologii, molekulární biologii nebo příbuzného biologicky zaměřeného programu. Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Něco navíc

 • častá praktická výuka v molekulárně biologické a mikrobiologické laboratoři
 • osobní přístup a zapojení studentů se zájmem o obor do našich výzkumných projektů

Kontakt

prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D.

Tel.: 389032935

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies