Zemědělské biotechnologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0811A370017

Popis programu

Bakalářský studijní program Zemědělské biotechnologie je zaměřen na biotechnologické metody a postupy využívanými v oblasti zemědělství. Pozornost je věnována základním teoretickým předmětům, zemědělsky a biotechnologicky orientovaným předmětům. Pozornost je věnována i metodám statistického vyhodnocení dat a jazykové přípravě. Nedílnou součástí studia je pak praxe v molekulárních a biotechnologických laboratořích. Důraz je kladen nejen na teoretickou přípravu, ale i na praktické zvládnutí laboratorních technik a samostatnou práci studentů. Absolventi uplatní své znalosti a praktické zkušenosti při analýzách genů a genomu zvířat a rostlin, diagnóze chorob na specializovaných pracovištích, při využití molekulárních technik a tkáňových kultur ve šlechtění rostlin, rostlinolékařství.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti genetiky, biochemie, molekulární biologie a mikrobiologie,
 • pracovat v laboratoři, analyzovat a aplikovat data do praxe,
 • šlechtění rostlin a živočichů, jejich klonování či molekulární diagnostice chorob,
 • znát biotechnologické postupy využívané v zemědělství.
Uplatníte se například jako:
 • laboratorní pracovník.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Něco navíc

 • častá praktická výuka v molekulárně biologické a mikrobiologické laboratoři
 • osobní přístup a zapojení studentů se zájmem o obor do našich výzkumných projektů

Kontakt

prof. Ing. Vladislav Čurn Ph.D.

Tel.: 389032935

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies