Klub absolventů

Fakulty zemědělské a technologické

Vážené absolventky a absolventi, Vážení přátele Fakulty zemědělské a technologické JU.

Dovolte mi, abychom Vás informovali o změně ve fungování Klubu absolventů Zemědělské fakulty JU. Ten byl doposud veden jako samostatný spolek mimo rámec fakulty. Po vzájemné dohodě vedení Klubu absolventů a vedení fakulty bude klub od letošního roku nově fungovat přímo pod fakultou. Ta jej bude dále spravovat a bude také organizátorem akcí pro jeho členy.

Hned v úvodu bych chtěl poděkovat celému dosavadnímu vedení Klubu absolventů i všem ostatním za to, jakým způsobem doposud klub rozvíjeli, podporovali a neúnavně organizovali každoroční setkání. Za vše, co pro klub vykonali, jim patří skutečně velké DĚKUJI!!! Budu moc rád, pokud na těchto zkušenostech i odhodlání budeme moci stavět i v dalších letech.

V souvislosti s výše uvedenou změnou chceme našim absolventům nabídnout větší propojení s životem na fakultě. Zároveň se pokusíme upravit formát každoročního setkání našich absolventů a slavnostních promocí po 50 letech tak, aby byl atraktivní i pro absolventy, kteří se v současnosti nemohou s ohledem na své povinnosti setkání účastnit.

Dovolte mi shrnout podstatné ve třech bodech:

1. Každoroční setkání se letos v srpnu neuskuteční, chceme ho uspořádat v novém formátu na počátku příštího roku.

2. Abychom Vám mohli posílat další informace, potřebujeme nejprve Váš souhlas. Pokud tedy máte zájem o členství v Klubu přátel a absolventů FZT JU, prosím Vás, abyste odpověděli na e-mail, který Vám v brzké době dorazí. Následně bychom Vám poslali informace, jak dále postupovat.

3. Prosím, rozešlete tuto informaci svým tehdejším spolužákům a všem, pro které by mohlo být členství v Klubu absolventů FZT JU zajímavé. Budeme moc rádi, pokud nás bude v klubu co nejvíce.

Děkuji Vám a těším se na budoucí spolupráci.

Petr Bartoš
děkan fakulty

Absolventi, z nichž většina přechází do zemědělské praxe, by měli být informováni o aktuálních poznatcích v oboru a měli by mít neustále snadný přístup ke své ALMA MATER. Z tohoto důvodu byl při tehdejší Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské založen již v roce 1995 Klub absolventů. Iniciátory a členy zakládajícího výboru byli její absolventi Pavel Hájek, Václav Král, Jana Smržová, František Zobal a Jindřich Kouba, který se stal prvním předsedou výboru klubu. Později se na místě předsedy klubu vystřídali absolventi od Petra Podlahy, přes Miroslava Čadila a Karla Suchého, až k současnému předsedovi Luboši Zábranskému.

Hlavním cílem Klubu absolventů bylo již od jeho založení udržování trvalého kontaktu mezi fakultou a jejími absolventy. Prostřednictvím Klubu jsou absolventi zváni na odborné semináře a vědecké konference. Odborné přednášky ale přicházejí i z druhé strany. Odborníci ze zemědělské praxe se touto formou dělí o své praktické zkušenosti. A studenti pak v rámci exkurzí navštěvují pracoviště absolventů fakulty, případně u nich vykonávají odborné praxe. Největší odborníci z řad absolventů jsou také zváni jako externí členové závěrečných státnicových komisí.

Ihned od prvního roku existence byl pro absolventy vydáván časopis Zpravodaj. Nyní k přenosu informací absolventům slouží univerzitní časopis JOURNAL, který je pravidelně zasílán v elektronické formě.

S výjimkou let 2020 a 2021, kvůli protiepidemickými opatřeními, pořádá Klub absolventů každoročně výroční setkání absolventů. Koná se pravidelně poslední srpnový pátek v termínu, kdy zároveň na českobudějovickém výstavišti probíhá celostátní zemědělská výstava Země živitelka. Setkání probíhá v prostorech studentské menzy, která poskytuje zázemí pro setkávání bývalých spolužáků jednotlivých ročníků, bývalých, a i současných pedagogů fakulty. Celou akci doprovází živá hudba a hojné občerstvení – dva druhy teplé večeře, bohaté rautové stoly, pivo, víno a nealkoholické nápoje. Zároveň je pro absolventy připravena možnost prohlédnout si současná pracoviště a učebny fakulty.

Slavnostního zahájení se studentskou hymnou Gaudeamus Igitur se účastní představitelé vedení fakulty a často i rektor Jihočeské univerzity nebo zástupci samosprávy nebo ministerstva zemědělství. Od roku 2016 se v rámci setkání koná i tzv. „zlatá promoce“, při které jsou v talárech znovu promováni absolventi, od jejichž skutečné promoce uběhlo již 50 let.

Klub absolventů Fakulty zemědělské a technologické je otevřen všem jejím absolventům od jejího založení. Z důvodů nařízení o ochraně osobních údajů je však potřeba se přihlásit online.

Partneři

 Jihoexpres Agro s.r.o.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies