Přijímací řízení
Jak na přihlášku
na doktorské studium

Přihlášky ke studiu jsou podávány pouze na formulářích elektronické přihlášky Přihláška ke studiu na vysoké škole“ dostupných elektronicky na internetových stránkách Fakulty zemědělské a technologické JU.

Uchazeč k přihlášce přikládá svůj životopis a doklad o úspěšném ukončení magisterského studia (diplom). Pokud nemůže tento doklad předložit společně s přihláškou (např. z důvodu, že ještě nemá dokončeno studium v magisterském studijním programu), doloží diplom nejpozději v den zápisu ke studiu.

Uchazeč, který neuhradí předepsaným způsobem (bankovním převodem) a v termínu do 31. 3. příslušného roku poplatek stanovený podle § 58 odst. l, zákona, je posuzován, jako kdyby přihlášku nepodal.

Uchazeč prokáže předpoklady ke studiu doktorského studijního programu při přijímací zkoušce. Forma přijímací zkoušky je, pokud není stanoveno jinak, ústní.

Uchazeč doloží nejpozději v den zápisu doklady o úspěšném ukončení studia v magisterském studijním programu, případně další originální či úředně ověřené doklady.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies