Orgány fakulty
Disciplinární komise

Disciplinární komise je jedním z orgánů fakulty, jejíž složení na základě návrhu děkana schvaluje Akademický senát FZT JU v Českých Budějovicích. Předseda i členové komise jmenovaní děkanem jsou členy akademické obce fakulty. Komise je minimálně čtyřčlenná a její funkční období je dvouleté. Disciplinární komise řeší disciplinární přestupky studentů Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity, spojené s porušením povinností stanovených zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, nebo vnitřními předpisy fakulty a univerzity, nebo zaviněné porušením povinností podle jiných právních předpisů. Disciplinární komise se řídí Disciplinárním řádem pro studenty FZT JU v Českých Budějovicích č. j. 01/0511/17.

Členové

  • Dr. Ing. Jaromír Kadlec

  • Katedra potravinářských 
    biotechnologií a kvality zemědělských produktů

  • Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

  • Katedra rostlinné výroby

  • Bc. Kateřina Janoušková

  • Studentka KZZPn

  • Ing. Markéta Jarošová

  • Studentka DSP SPR-P

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies