Katedra rostlinné výroby

QK1910302

„Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy“

výzkumný projekt, poskytovatel MZe NAZV

Cílem řešení projektu je nalézt optimální způsob zpracování výlisků semen vybraných olejnin (kvalitativně odlišné odrůdy lnu setého, konopí seté, ostropestřec mariánský, tykev olejná). Řešeno bude zpracování těchto výlisků na bílkovinné koncentráty, mouky a frakce obohacené o bílkoviny, vlákninu a esenciální přírodní látky s pozitivními účinky na lidské zdraví. Cílem bude u získaných koncentrátů, mouk a frakcí stanovit látkové složení včetně esenciálních zdraví prospěšných komponent, charakterizovat bílkovinné profily a funkční vlastnosti, optimalizovat jejich stabilitu a zmapovat faktory, které ji ovlivňují a shromáždit data týkající se kvalitativní a kvantitativní odrůdové variability bílkovin semen lnu a konopí.

Dílčí cíle
 • C001: Charakterizace a termostabilizace semen olejného lnu, konopí setého, ostropestřce mariánského a tykve olejné před lisováním (01/2019 – 12/2022)
 • C002: Optimalizace lisování semen konopí, lnu, ostropestřce a tykve – porovnání podmínek s přístupem a bez přístupu vzduchu (09/2019 – 12/2022)
 • C003: Frakcionace výlisků a hodnocení jejich nutriční a senzorické kvality (05/2019 – 12/2023)
 • C004: Finalizace výrobků z výlisků či s obsahem výlisků (06/2019 – 12/2023)
 • C005: Proteomická charakterizace bílkovinných profilů výlisků lnu, konopí, ostropestřce a tykve olejné (01/2019 – 12/2023)
 • C006: Hodnocení odrůdové a ročníkové variability obsahu tuku, bílkovin a vlákniny v semenech lnu, konopí, ostropestřce a tykve olejné (03/2019 – 12/2023)
Organizace projektového týmu

Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

 • Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.

 • Řešitel: Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

Příjemce: HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.

 • Řešitel: Radek Říha

Příjemce: Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut

 • Řešitel: prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Řešitel: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
Realizované výsledky

A) Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“

 • Bárta J., Bártová V., Jarošová M., Švajner J. (2021): Bílkoviny výlisků olejnin, jejich izolace a možnosti uplatnění. Chemické Listy, 115(9): 472–480.
  Dostupnosthttp://www.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3915/3829
 • Dragoun M., Klausová K., Šimicová P., Honzíková T., Stejskal J., Navrátilová K., Hajšlová J., Bárta J., Bártová V., Jarošová M., Bjelková M., Filip V., Kyselka J. (2022): Formation of Previously Undescribed Δ7-Phytosterol Oxidation Products and Tocopherylquinone Adducts in Pumpkin Seed Oil during Roasting, Screw-Pressing, and Simulated Culinary Processing at Elevated Temperatures. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 70 (37): 11689-11703.
  Dostupnost: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.2c03292
 • Bárta J., Bártová V., Jarošová M., Švajner J., Smetana P., Kadlec J., Filip V., Kyselka J., Berčíková M., Zdráhal Z., et al. 2021: Oilseed Cake Flour Composition, Functional Properties and Antioxidant Potential as Effects of Sieving and Species Differences. Foods, 10(11): 2766.
  Dostupnost: https://www.mdpi.com/2304-8158/10/11/2766
 • Boško R., Pernica M., Běláková S., Bjelková M., Pluháčková H. (2022): Determination of T-2 and HT-2 Toxins in Seed of Milk Thistle [Silybum marianum (L.) Gaertn.] Using Immunoaffinity Column by UPLC-MS/MS. Toxins, 14(4): 258.
  Dostupnost: https://www.mdpi.com/2072-6651/14/4/258
 • Bárta J., Roudnický P., Jarošová M., Zdráhal Z., Stupková A., Bártová V., Krejčová Z., Kyselka J., Filip V., Říha V., et al. (2024): Proteomic Profiles of Whole Seeds, Hulls, and Dehulled Seeds of Two Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) Cultivars. Plants, 13(1): 111.
  Dostupnost: https://www.mdpi.com/2223-7747/13/1/111
 • Jarošová M., Lorenc F., Bedrníček J. et al. (2024): Comparison of Yield Characteristics, Chemical Composition, Lignans Content and Antioxidant Potential of Experimentally Grown Six Linseed (Linum usitatissimum L.) Cultivars. Plant Foods for Human Nutritionhttps://doi.org/10.1007/s11130-023-01136-9
  Dostupnost: https://link.springer.com/article/10.1007/s11130-023-01136-9
 • Pluháčková, H., Kudláčková, B., Svojanovská, L. et al. Effect of Field Trial on Silymarin Complex Composition and Antioxidant Assessment of Milk Thistle (Silybum marianum L. Gaertner). Plant Foods Human Nutrition, 78: 691–697.
  Dostupnost: https://link.springer.com/article/10.1007/s11130-023-01101-6

B) Jost - Ostatní články v odborných recenzovaných periodikách splňující definici druhu výsledku

C) NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem

D) Fuzit – užitný vzor

 • Bárta J. Kadlec J., Bártová V., Smetana P., Jarošová M., Bedrníček J., Lorenc F., Jirotková D., Kyselka J., Filip V., Říha V., Krejčová Z., Zdráhal Z., Bjelková M.: Směs pro zvýšení obsahu silymarinu v pekařských, cukrářských a masných výrobcích, a pekařské a/nebo cukrářské a masné výrobky obsahující tuto směs. Užitný vzor č. 36 388 (U1), zapsaný dne 6.10.2022 Úřadem průmyslového vlastnictví.
  Dostupnosthttps://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036388.pdf
 • Bárta J., Bártová V., Jarošová M., Stupková A., Bedrníček J., Lorenc F., Smetana P., Kadlec J., Říha V., Krejčová Z. (2023): Koncentrát bílkovin ze semen konopí setého. Užitný vzor č. 36 820 (U1), zapsaný dne 7.2.2023 Úřadem průmyslového vlastnictví.
  Dostupnosthttps://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0036/uv036820.pdf

E) W – uspořádání workshopu

F) M – uspořádání konference

 • Odborná konference Minoritní olejniny – význam, pěstování, využití, 18.10.2023, Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies