Katedra rostlinné výroby

QK1910302

„Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy“

výzkumný projekt, poskytovatel MZe NAZV

Cílem řešení projektu je nalézt optimální způsob zpracování výlisků semen vybraných olejnin (kvalitativně odlišné odrůdy lnu setého, konopí seté, ostropestřec mariánský, tykev olejná). Řešeno bude zpracování těchto výlisků na bílkovinné koncentráty, mouky a frakce obohacené o bílkoviny, vlákninu a esenciální přírodní látky s pozitivními účinky na lidské zdraví. Cílem bude u získaných koncentrátů, mouk a frakcí stanovit látkové složení včetně esenciálních zdraví prospěšných komponent, charakterizovat bílkovinné profily a funkční vlastnosti, optimalizovat jejich stabilitu a zmapovat faktory, které ji ovlivňují a shromáždit data týkající se kvalitativní a kvantitativní odrůdové variability bílkovin semen lnu a konopí.

Dílčí cíle
 • C001: Charakterizace a termostabilizace semen olejného lnu, konopí setého, ostropestřce mariánského a tykve olejné před lisováním (01/2019 – 12/2022)
 • C002: Optimalizace lisování semen konopí, lnu, ostropestřce a tykve – porovnání podmínek s přístupem a bez přístupu vzduchu (09/2019 – 12/2022)
 • C003: Frakcionace výlisků a hodnocení jejich nutriční a senzorické kvality (05/2019 – 12/2023)
 • C004: Finalizace výrobků z výlisků či s obsahem výlisků (06/2019 – 12/2023)
 • C005: Proteomická charakterizace bílkovinných profilů výlisků lnu, konopí, ostropestřce a tykve olejné (01/2019 – 12/2023)
 • C006: Hodnocení odrůdové a ročníkové variability obsahu tuku, bílkovin a vlákniny v semenech lnu, konopí, ostropestřce a tykve olejné (03/2019 – 12/2023)
Organizace projektového týmu

Příjemce koordinátor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta

 • Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

Příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.

 • Řešitel: Ing. Marie Bjelková, Ph.D.

Příjemce: HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.

 • Řešitel: Radek Říha

Příjemce: Masarykova univerzita / Středoevropský technologický institut

 • Řešitel: prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.

Příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Řešitel: prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.
Plánované výsledky

Potenciál minoritních olejnin pro produkci olejů, mouk a bílkovinných koncentrátů

W – uspořádání workshopu, termín dosažení 12/2019

Možnosti využití bílkovin z výlisků vybraných olejnin

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, termín dosažení 12/2020

Možnosti regulace změn lipidů ve výliscích a jejich frakcích při skladování

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, termín dosažení 12/2021

Zhodnocení výlisků olejnin

W – uspořádání workshopu, termín dosažení 12/2021

Masný výrobek s obsahem mouky z výlisků olejnin

Fuzit – užitný vzor, termín dosažení  12/2021

Hodnocení funkčních vlastností mouk či jejich frakcí získaných z výlisků olejnin

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, termín dosažení 12/2022

Hodnocení mikrobiální aktivity semen olejnin určených pro lisování

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin, termín dosažení 12/2022

Hodnocení obsahu N látek a bílkovin v semenech vybraných odrůd olejného lnu a konopí setého

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin, termín dosažení 12/2022

Charakterizace proteomu konopných výlisků

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, termín dosažení 12/2022

Koncentrát konopných bílkovin

Fuzit – užitný vzor, termín dosažení 12/2022

Optimalizované postupy a metody zpracování semen vybraných minoritních olejnin na olej a zušlechtěné výrobky z výlisků

NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem, termín dosažení 12/2022

Hodnocení odrůdové variability v obsahu tuku, bílkovin a vlákniny u olejného lnu, konopí setého, ostropestřce mariánského a tykve olejné

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, termín dosažení 12/2023

Charakterizace proteomu lněných výlisků

Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“, termín dosažení 12/2023

Minoritní olejniny – význam, pěstování a využití

M – uspořádání konference, termín dosažení 12/2023

Realizované výsledky

A) Plánované výsledky

 1. Potenciál minoritních olejnin pro produkci olejů, mouk a bílkovinných koncentrátů, W – uspořádání workshopu, termín dosažení 10/2019, detaily [pdf]
 2. Optimalizované postupy a metody zpracování semen vybraných minoritních olejnin na olej a zušlechtěné výrobky z výlisků, Nmet – certifikovaná metodika. Citace: Bárta J. a kol. (2022): Optimalizované postupy a metody zpracování semen vybraných minoritních olejnin na olej a zušlechtěné výrobky z výlisků. Fakulta zemědělská a technologická, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 93 s. (ISBN: 978-80-7394-955-6). [pdf]

B) Neplánované výsledky

 1. Výlisky semen lnu a konopí a jejich zpracování na mouky a bílkovinné koncentráty, Jost – článek v odborném periodiku. citace: Bárta J., Jarošová M., Bártová V., Švajner J. (2019): Výlisky semen lnu a konopí a jejich zpracování na mouky a bílkovinné koncentráty. Úroda 12 (vědecká příloha): 93-100. [pdf]
 2. Antioxidační potenciál mouk připravených z výlisků vybrané skupiny olejnin, Jost – článek v odborném periodiku. citace: Bártová V., Bárta J., Jarošová M., Kopecký J. (2019): Antioxidační potenciál mouk připravených z výlisků vybrané skupiny olejnin. Úroda 12 (vědecká příloha): 407-412. [pdf]
 3. Jsou rozdíly v produkci a kvalitativních parametrech odrůd konopí?, O – ostatní výsledky. citace: Bjelková M. (2019):  Jsou rozdíly v produkci a kvalitativních parametrech odrůd konopí? Úroda 67(12): 25-28. ISSN 0139-6013. [pdf]
 4. Pěstování olejného lnu v ČR v pěstitelském roce, O – ostatní výsledky. citace: Bjelková M. (2019): Pěstování olejného lnu v ČR v pěstitelském roce. Sborník „Vyhodnocovací seminář Systém výroby řepky, systém výroby slunečnice“, Hluk, 21.-22.11. str. 250-256.  ISBN 978-80-87065-91-4 [pdf]
 5. The fate of phytosterols, tocopherols, polyphenols and alfa-linoleic acid after screw pressing of oilseeds under argon atmosphere, O – ostatní výsledky. citace: Filip V., Alishevich K., Kyselka J., Pešek E., Berčíková M. (2019): The fate of phytosterols, tocopherols, polyphenols and alfa-linoleic acid after screw pressing of oilseeds under argon atmosphere. 17-th Euro Fed Lipid Congress and Expo, 20-23 October, Sevilla, Spain Poster OXI-017 [pdf]

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies