Katedra aplikované ekologie

Knižní a jiné publikace

Bernas J., Konvalina P., Brom J., Moudrý J., Veselá T., Bucur D., Dirja M., Shim S. (2020): Agrotechnology as Key Factor in Effective Use of Water on Arable Land. In Zeleňáková M., Fialová J., Negm A.: Assessment and Protection of Water Resources in the Czech Republic. Springer, pp. 275-312. ISBN 978-3-030-18362-2. (kapitola v knize)

Kvítek T., Šefrna L., Březina K.B., Brom J.,Duffková R. (2018): Infiltrační oblasti a jejich vliv na vodní režim malých povodí. In Kvítek T. (ed.): Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Povodí Vltavy, s.p., Praha, pp. 208-228. ISBN 978-80-270-5244-8. (kapitola v knize)

Vácha F. , Flajšhans M., Dvořák P., Kala R.., Vácha A., Smetana P., Rutkayová J. (2018). Rybářský slovník. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, Nakladatelství Typ, 365 s. ISBN 978-80-87699-15-7.

Brom J., Pokorný J. (2017): Struktura a funkce mokřadních ekosystémů – Hydrologie mokřadů, vodní cyklus a klima. In Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.): Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, pp. 313-332. ISBN 978-80-7394-658-6. (kapitola v knize)

Pokorný J., Regenda J., Musil M., Přikryl I., Rajchard J., Kučerová A., Květ J. (2017): Hlavní typy antropogenních mokřadů – Rybníky. In Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds.): Mokřady: Ekologie, ochrana a udržitelné využívání, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, pp. 209-235. ISBN 978-80-7394-658-6. (kapitola v knize)

Vinciková H., Hesslerová P., Nedbal V.Hakrová P.Křováková K.Procházka J.Pechar L., Pokorný J. (2016): Systém monitoringu zemědělské krajiny a aktualizace databáze plodin v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-7458-088-8. (certifikovaná metodika)

Procházka J.Brom J.Nedbal V.Šťastný J.Novotná K.Pechar L. (2014): Hodnocení funkčních parametrů povrchu krajiny na územích zasažených povrchovou těžbou pomocí metod dálkového průzkumu Země. Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978-80-7458-052-9. (certifikovaná metodika)

Procházka J.Brom J.Nedbal V. (2014): Využití DPZ pro hodnocení funkčních aspektů krajiny (malá povodí v CHKO Šumava). In Štych P, Kupková L. (eds.): Dálkový průzkum Země v ochraně přírody. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství P3K, s.r.o. Praha., pp. 12-13. ISBN 978-80-87343-14-2. (kapitola v atlasu)

Vinciková H.Pechar L. (2014): Hodnocení kvality vody s využitím metod DPZ (Třeboňská rybniční soustava). In Štych P, Kupková L. (eds.): Dálkový průzkum Země v ochraně přírody. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Nakladatelství P3K, s.r.o. Praha., pp. 10-11. ISBN 978-80-87343-14-2. (kapitola v atlasu)

Brom J., Pivovarník M., Hesslerová P., Nedbal V., Jirka V., Vinciková H.Procházka J., Lechner P. (2014): Thermal data. In Zemek F. et al. (eds.): Airborne remote sensing. Theory and practice in assessment of terrestrial ecosystems. Global change research centre AS CR, v.v.i., Brno., pp. 51-62. ISBN 978-80-87902-05-9. (kapitola v knize)

Brom J., Pivovarník M., Hesslerová P., Nedbal V., Jirka V., Vinciková H.Procházka J., Lechner P. (2014): Termální data. In Zemek F. et al. (eds.): Letecký dálkový průzkum Země. Teorie a příklady hodnocení terestrických ekosystémů. Centrum výzkumu globální změny AVČR, v.v.i., Brno, pp. 49-60. ISBN 978-80-87902-07-3. (kapitola v knize)

Brůna V., Křováková K., Chrastina P. (2011): Paměť mostecké krajiny ‐ delete a restart. In Bárta M., Kovář M.: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur‐ minulost, přítomnost a budoucnost komplexních společností. Academia, Praha, pp. 787‐799. ISBN 978‐80‐200‐2036‐9. (kapitola v knize)

Stará L., Matějka K., Cudlín P., Bodlák L., Pokorný J., Středa T., Čížková H., Pechar L., Burešová R., Zemek F., Marek M.V. (2011): Zásoby uhlíku ve vegetaci a modelová uhlíková bilance krajiny. In Marek, M. V. et al.: Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno, pp. 189‐210. ISBN 978‐80‐904351‐1‐7. (kapitola v knize)

Pecharová E., Svoboda I., Vrbová M. (2011): Obnova jezerní krajiny pod Krušnými horami. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy. ISBN 978‐80‐87154‐35‐9. (kniha)

Brom J., Rejšková A., Procházka J., (2010): Comparison of Temperature Regimes of Two Temperate Herbaceous Wetlands in the Course of the Growing Season. In Vymazal J. (ed.): Water and Nutrient Management in Natural and Cunstructed Wetlands, Springer, pp. 221-235. ISBN 978-90-4819584-8. (kapitola v knize)

Procházka J.Brom J.Pechar L., Štíchová J., Pokorný J. (2008): Changes in Concentrations of Dissolved Solids in Precipitation and Discharged Water from Drained Pasture, Natural Wetland and Spruce Forest During 1999-2006 in Sumava Mountains, Czech Republic. In Vymazal J. (ed.): Wastewater Treatment, Plant Dynamics and Management in Constructed and Natural Wetlands, Springer, pp. 39-51. ISBN 978-1-4020-8234-4. (kapitola v knize)

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies