Katedra aplikované ekologie

Publikace z konferencí

Brom J., Duras J., Saberioon M., Nedbal V., Císař P., Souček P. (2019): Hodnocení kvality vody vodních nádrží pomocí dat dálkového průzkumu Země. Detekce znečištění povrchových vod řasami a sinicemi metodami dálkového průzkumu Země a spektrálního měření. Sborník konference Vodárenská biologie 2019, konané dne 7.2.2019 v Praze. Ekomonitor, Praha, s. 118-122. ISBN 978-80-88238-12-6.

Brom J., Duras J., Marcel M., Potužák J., Saberioon M., Nedbal V., Císař P., Souček P. (2019): Dálkový průzkum země – hodnocení eutrofizačních projevů. In: Urbánek, Sborník referátů 5. ročníku Odborné konference konané v Českých Budějovicích 14. a 15. února 2019. Rybářské sdružení České republiky, Lidická tř. 2156/108 A, 370 01 České Budějovice 7, s. 45-50. ISBN 978-80-87699-10-2.

Brom J.Nedbal V., Duras J. (2019): Rybníky pohledem z výšky – hodnocení kvality vody a eutrofizace pomocí dálkového průzkumu Země. In: David, Davidová, Rybníky 2019 – sborník příspěvků odborné konference konané 13. – 14. června, 2019 na Českém vysokém učení technickém v Praze. České vysoké učení technické v Praze, s. 98-106. ISBN 978-80-01-06595-2. ISSN 2570-5075.

Procházka J., Tesař M. (2019): Příspěvek k monitoringu sněhové pokrývky na odlehlých lokalitách Šumavy. In Rožnovský J., Litschmann T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině. Třeboň 13. – 14. 6. 2019, ČHMÚ, Praha. ISBN 978-80-87577-88-2

Procházka J., Rolčík I., Vojvodík A., Tesař M., Lipina P. (2019): Automatické meteorologické stanice v nejvyšších polohách Šumavy, problematika jejich provozu a hodnocení naměřených dat. In Lipina P., Procházka J. (eds.): Meteorologická konference Šumava 2019. Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem, Českou meteorologickou společností a SUMAVA.EU na Kvildě ve dnech 14. – 16. května 2019. ČHMÚ, Praha, s. 30–33. ISBN 978-80-87577-87-5.

Procházka J. (2019): Březník – srdce Šumavy i z pohledu meteorologie. In Lipina P., Procházka J. (eds.): Meteorologická konference Šumava 2019. Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem, Českou meteorologickou společností a SUMAVA.EU na Kvildě ve dnech 14. – 16. května 2019. ČHMÚ, Praha, s. 138–141. ISBN 978-80-87577-87-5.

Mráz L.Pechar L. (2019): Postřekovské rybníky – byly, jsou a budou. In Rybníky 2019. Sborník příspěvků odborné konference konané 13. – 14. června 2019 na Českém vysokém učení technickém v Praze. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů, České vysoké učení technické, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, s. 14–23. ISBN 978-80-01-06595-2.

Vojvodík A., Jindra J., Procházka J. (2019): Shrnutí poznatků z mrazových lokalit Šumavy – Perla a Rokytská. In Lipina P., Procházka J. (eds.): Meteorologická konference Šumava 2019. Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem, Českou
meteorologickou společností a SUMAVA.EU na Kvildě ve dnech 14. – 16. května 2019. ČHMÚ, Praha, s. 34–37. ISBN 978-80-87577-87-5.

Tesař M., Šír M., Procházka J. (2019): Hydrologický a hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v CHKO a NP Šumava. In Lipina P., Procházka J. (eds.): Meteorologická konference Šumava 2019. Sborník příspěvků z konference pořádané Českým hydrometeorologickým ústavem, Českou meteorologickou společností a SUMAVA.EU na Kvildě ve dnech 14. – 16. května 2019. ČHMÚ, Praha, s. 124–127. ISBN 978-80-87577-87-5.

Duras J., Marcel M., Nedbal V. (2019): Rybníky v povodí nádrže Hracholusky – poznatky ze screeningu. In: David, Davidová, Rybníky 2019 – sborník příspěvků odborné konference konané 13. – 14. června, 2019 na Českém vysokém učení technickém v Praze. České vysoké učení technické v Praze, s. 107-115. ISBN 978-80-01-06595-2. ISSN 2570-5075.

Nedbal V. (2018): Analysis of nitrogen nutrient status of winter wheat using aerial hyperspectral data. International Conference on Plant and Soil Sciences 2018, December 5, Osaka, Japan. https://doi.org/10.4172/2329-955X-C5-026

Brom J. (2018): Assessment of infiltration zones by crop water stress derived from remotely sensed data. International Conference on Plant and Soil Sciences 2018, December 5, Osaka, Japan. https://doi.org/10.4172/2329-955X-C5-026

Procházka J., Pokorný J., Vácha A., Brom J. (2018): Vliv využití území na oběh vody na příkladu malých povodí na Šumavě. In Rožnovský J., Litschmann T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině. Třeboň 21. – 22. 6. 2018. ISBN 978-80-87361-83-2.

Procházka J., Tesař M., Bednařík J. (2018): Hodnocení sněhové pokrývky na Šumavě jako možného indikátoru klimatických a souvisejících změn. In Rožnovský J., Litschmann T. (eds): Hospodaření s vodou v krajině. Třeboň 21. – 22. 6. 2018. ISBN 978-80-87361-83-2.

Procházka J., Vojvodík A., Rolčík I., Lipina P. (2018): Příspěvek a poznatky o klimatu nejvyšších poloh Šumavy. In Meteorologie – tradice a budoucnost. Sborník abstraktů z Výročního semináře České meteorologické společnosti, Praha, 18. – 19. 9. 2018. pp. 23. ISBN 978-80-87577-85-1.

Baxa M., Pechar L., Benedová Z., Duras J., Kröpfelová L., Musil M., Potužák J., Šulcová J. (2017): Staňkovský rybník – jak rychle dnes probíhá eutrofizace velké mezotrofní rybniční nádrže (i bez přispění produkčních rybářů). In Kosour D. et al. (eds.): Vodní nádrže 2017, říjen 3. – 4. 2017, Brno: Povodí Moravy, s.p., pp. 128 – 131. ISBN 978-80-905368-5-2.

Pechar L., Baxa M., Benedová Z., Duras J., Kröpfelová L., Musil M., Potužák J., Šulcová J. (2017): Staňkovský rybník – jak rychle dnes probíhá eutrofizace velké mezotrofní rybniční nádrže (i bez přispění produkčních rybářů). In David V., Davidová T. (eds): Rybníky 2017, ČVUT v Praze, ČSKI , UP v Olomouci, VÚV TGM v.v.i., ČZU v Praze, červen 15. – 16. 2017. pp. 63 – 72. ISBN 978-80-01-06166-4, ISSN: 257-5075.

Pechar L.Musil M., Baxa M., Petrů A., Benedová Z., Kröpfelová L., Šulcová J. (2017): Tři roky bez kapra na rybníce Rod (Třeboňsko) – aneb, jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a stav rybničního biotopu absencí obsádky kapra? In Urbánek M. (ed.): Sborník referátů 4. ročníku odborné konference konané v Českých Budějovicích 9. a 10. února 2017. Rybářské sdružení České republiky, pp. 55 – 59. ISBN: 978-80-87699-10-2.

Pechar L., Baxa M., Benedová Z., Musil M., Pokorný J. (2016): Jak fungují rybníky s rybami a “rybníky” bez ryb, při nízké a vysoké úrovni živin. In David, V., Davidová, T. (eds): Rybníky 2016, sborník příspěvků odborné konference, 23.-24.6. 2016 na ČZU v Praze. – ČSKI, ČVUT v Praze, UJP v Olomouci, VÚV TGM a ČZU v Praze, pp. 70-80.

Beděrková I., Benedová Z., Pechar L. (2016): Kyslíkové deficity – projev nestability rybničního ekosystému. – In David V., Davidová T. (eds): Rybníky 2016, sborník příspěvků odborné konference, 23.-24.6. 2016 na ČZU v Praze. – ČSKI, ČVUT v Praze, UJP v Olomouci, VÚV TGM a ČZU v Praze, pp. 106-114.

Procházka J.Brom J.Vinciková H. (2015): The system for a quick estimate of agricultural crop quantity and surface for the purposes of a potential radiactive contamination using remote sensing data. In Sobrino J. (Ed): The Fourth Recent Advances in Quantitative Remote Sensing. Auditori de Torrent, Spain, 22 – 26 September 2014, pp. 349-354. ISBN: 978-84-370-9808-1.

Pokorný J., Pechar L., Baxa M. (2015): Zadržení vody a živin v krajině – přirozená funkce a podstata ekosystémových služeb rybníků. Rybníky – naše dědictví i bohatství pro budoucnost, Sborník z konference ČSKI Praha, 18.-19.6. 2015, pp. 53-63.

Kosík M., Lepšová O., Čadková Z., Šímová I. (2015): Vývoj planktonu a bentosu během napouštění důlního jezera Medard. In Rádková V., Bojková J. (eds.): Voda – věc veřejná, XVII. Konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, pp. 81. ISBN 978-80-210-7874-1.

Brom J. (2014): SEBCS – modul pro prostorový výpočet energetické bilance, intenzity evapotranspirace a vodního stresu porostu z družicových dat. In Brych K., Tesař M. (eds.): Hydrologie malého povodí 2014. Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, pp. 8-12. ISBN 978-80-02-02525-2.

Procházka J.Brom J., Vácha A., Musil M. (2014): Monitoring látkových toků tří malých povodí na Šumavě. In Brych K., Tesař. M. (eds.): Hydrologie malého povodí 2014. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, pp. 409-416. ISBN 978-80-02-02525-

Matěna J., Šímová-Kallistová I., Vondrák D., Přikryl I. (2014): Chironomids of extreme habitats in the Czech Republic. 19th International Symposium on Chironomidae. 17. – 22. August, České Budějovice, pp. 53.

Musil M., Šinko J., Rajchard J. (2014): Environmentální charakteristiky lokalit s rozšířením Pectinatela magnifica na třeboňsku (Česká republika). In Invazní akvatické druhy živočichů, abstrakty, 9. prosinec 2014, České Budějovice.

Šímová I., Rucki J., Vlášek O. (2013): Kvalita a oživení povrchových tekoucích vod na Velké podkrušnohorské výsypce (okres Sokolov) a v jejím blízkém okolí. In Lhotský R. (ed): Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů. Sborník příspěvků z konference, 16. – 18. dubna 2013, Most, pp. 222-224. ISBN: 978-80-260-4172-6.

Vinciková H. (2012): Spektrální reflektance a kvalita vody Třeboňských rybničních soustav. In Bolom J., Dočkal M., Lipták M., Weyskrabová L. (eds): Voda a krajina 2012: sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina, 19.9.2012, Praha. ČVUT Fakulta stavební, pp. 289-296.

Duffková R., Brom,J. (2012): Územní výpar diferencovaný vodním vegetačním stresem jako nástroj pro vymezení infiltračních oblastí. In Rožnovský J., Litschmann T., Středa T., Středová H. (eds.): Vláhové poměry krajiny. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Mikulov, 4. – 5. 4. 2012. pp. 39-42.

Šímová I., Matěna J., Novotná K. (2012): Effect of fertilizers on macrozoobenthos in small saline inland waters. In The 8th European Conference on Ecological Restoration, České Budějovice, Czech Republic, 9th – 14th September, 2012, pp. 104.

Šímová I., Matěna J., Přikryl I., Novotná K. (2012): Zooplankton and zoobentos in small saline inland waters in Great podkrušnohorská dump in Sokolov region. XVI. konferencia Slovenskej limnologickej společnosti a české limnologické společnosti, 25-29. Júna 2012, Jasná, Nízké Tatry.

Brom J.Procházka J.Nedbal V.Vinciková H. (2012): Odhad radioaktivní kontaminace zemědělských plodina půdy pomocí nástroje GIS. XXXIV. Dny radiační ochrany. 5.-9. 11. 2012, Třeboň, Česká republika, pp.37.

Procházka J.Brom J.Nedbal V.Pecharová E. (2011): The long-term changes of landscape functions in the selected brown coal mining and post mining areas in the northwest of the Czech Republic. 20th International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection (MPES 2011), October 12 – 14, Almaty, Kazakhstan. ISBN 978-601-7146-15-3.

Hrajnohová Gillarová H., Kazmierski T., Bodlák L., Pecharová E. (2011): Landscape potential on postmining localities. In Eskikaya S. (ed.): 22nd World mining congress & Expo. Istanbul, Turecko, 11.‐16. září 2011, pp .313‐318. ISBN 978‐605‐01‐0146‐1.

Kazmierski T., Hrajnohová Gillarová H., Bodlák L., Martiš M. (2011): Planning of education and informatik infrastructure in reclaimed landscape. In Eskikaya S. (ed.): 22nd World mining congress & Expo. Istanbul, Turecko, 11.‐16. září 2011, pp .319‐326. ISBN 978‐605‐01‐0146‐1.

Bodlák L., Korandová M., Křováková K., Hrajnohová Gillarová H., Kazmierski T., Pecharová E. (2011): The changes in the surface water physico‐chemical parameters in the reclaimed post‐mining landscape. In Eskikaya S. (ed.): 22nd World mining congress & Expo. Istanbul, Turecko, 11.‐16. září 2011, pp .339‐344. ISBN 978‐605‐01‐0146‐1.

Křováková K. (2011): Ztráta biotopové rozmanitosti v důsledku transformace říčních niv. In Petřivaldská K., Měkotová J., Pithart D.: Říční krajina 7. Sborník příspěvků z konference Říční krajina 2011. Koalice pro řeky, UPOL, CZ‐IALE. Olomouc, pp.. 91‐96. ISBN 978‐80‐904985‐7‐3.

Kosík M., Čadková Z., Přikryl I., Seďa J., Pechar L.Pecharová E. (2011): Initial succession of zooplankton and zoobenthos assemblages in newly formed quarry lake Medard (Sokolov, Czech Republic). In: Rüde R. T., Freund A., Wolkersdorfer Ch.: Mine Water – Managing the Challenges. Aachen, Germany. 4.‐11. September 2011, pp. 517 – 521.

Vrzal D., Přikryl I., Truszyk A., Fafílková V. (2011): Complicated water quality and stratification at the post‐mining pit lake Medard near Sokolov, Czech Republic.In: Rüde R. T., Freund A., Wolkersdorfer Ch.: Mine Water – Managing the Challenges. Aachen, Germany. 4.‐11. September 2011, pp. 551 – 555.

Bodlák L.Kobesová M.Křováková K.Šťastný J., Sýkorová Z., Pecharová E. (2010): The SOC sequestration an appropriate tool for evaluation of the quality of post‐mining reclamed landscape. Proceedings of the International mining conference Advanced mining for sustainable development 2010, Ha Long, Vietnam, Sep 23 ‐ 25, 2010. pp. 222 ‐ 227.

Chmelová I., Šulcová J., Kropfelová L., Baxa M., Pechar L. (2010): The role of shallow waters, natural and constructed wetlands in matter flow in the landscape. In Masi F., Nivala J. (eds.): 12th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, 4‐8 October 2010, Venice, Italy, Vol.II., pp. 1240‐1245.

Pithart D., Křováková K., Žaloudík J., Dostál T., Valentová J., Valenta P., Weyskrabová J., Dušek J. (2010): Ecosystem services of natural floodplain segment ‐ Lužnice River, Czech Republic. In Wrachien D., Brebia C.A., Proverb D., Mambreti S. (eds.): Flood Recovery, Innovation and Response II. WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 133, pp. 129‐143, ISSN 1743‐3541, doi:10.2495/FRIAR100121

Kepka P., Procházka J.Brom J.Vinciková, H. (2010): Systém pro odhad nákladů na eliminování radioaktivní kontaminace zemědělsky využívaných ploch. XXXII. Dny radiační ochrany. 8. ‐ 12. 11. 2010, Třeboň, Jižní Čechy. p.p. 41.

Procházka J.Brom J. (2010): Monitoring of three small catchments in the Šumava Mountains. In Šustr P. (ed.) Aktuality šumavského výzkumu IV. 19. ‐ 20. 10. 2010 Srní, pp. 79‐80.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies