Katedra aplikované chemie

Přístrojové vybavení

Chromatografické přístroje

Kapalinový chromatograf UltiMate 3000 s detektorem diodového pole a hmotnostním detektorem (HPLC-PDA/MS)

Systém ultrarychlé kapalinové chromatografie umožňuje velmi rychlý proces chromatografické separace při zachování vynikající úrovně rozlišení. Hmotnostní detektor typu lineární iontové pasti LTQ XL má vysokou citlivost a díky režimu MSn umožňuje studie struktur neznámých přírodních látek. Detektor má možnost ionizace elektrosprejem (ESI) i ionizace chemické (APCI)

Použití: kvantitativní analýza přírodních látek ze skupiny organosirných sloučenin, biogenních aminů a polyaminů, flavonoidů a fenolických kyselin a dalších biologicky aktivních látek. Strukturní analýza unikátních přírodních látek


Preparativní kapalinový chromatograf Agilent 1260 Infinity II s detektorem diodového pole (HPLC-PDA)

Systém Agilent 1260 Infinity II je všestranný vysoce výkonný preparativní kapalinový chromatograf umožňující průtoky mobilní fáze až 25 ml/min. Součástí systému je také automatický dávkovač i sběrač frakcí s maximální kapacitou jímacích baněk 1800 ml/analýzu

Použití: šetrná izolace rozmanitých sloučenin z celé řady materiálů (potravin, zemědělských produktů, léčivých rostlin apod.)


Kapalinový chromatograf Agilent 1200 Series s detektorem diodového pole (HPLC-PDA)

Chromatografický systém umožňuje velmi rychlou a efektivní analýzu při nízké spotřebě rozpouštědel a zachování vysoké rozlišovací schopnosti a reprodukovatelnosti

Použití: analýza širokého spektra organických analytů, zejména biogenních aminů a rostlinných fenolických látek


Plynový chromatograf Varian 3800 s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)

MS je vybavený iontovou pastí a zařízením pro elektronovou i chemickou ionizaci. Spojení účinné separační metody (kapilární GC) s vysoce citlivou a specifickou detekcí (MS) umožňuje určení struktury a identifikaci stopových množství organických látek ve vzorku

Použití: Identifikace mastných kyselin v lipidech, analýza senzoricky aktivních látek potravin

Stopová analýza

Atomový absorpční spektrometr Varian SpectraAA 640 (AAS)

Stopová elementární analýza těžkých kovů

Použití: stanovení mikroelementů v nejrůznějších matricích, především v povrchových vodách a dnových sedimentech

Další vybavení

Analyzátor rtuti (TMA) AMA 254

Jednoúčelový analyzátor určený k ultrastopovému stanovování rtuti ve všech typech matric

Použití: stanovení rtuti ve vzorcích významných pro životní prostředí


Zařízení pro mineralizaci vzorků pomocí mikrovlnného záření Mars 5 a MDS 2000 (CEM)

Použití: vysoceúčinný rozklad především anorganických materiálů v autoklávech účinkem mikrovlnného záření


Koncový výdejní stojan čerpání ultračisté vody pro laboratoř ICP-MS, Milli Q (Millipore)

Katedra má několik systémů pro přípravu demineralizované vody. Tento systém poskytuje vodu o měrném odporu 18,3 MΩ.cm, vyhovující pro účely ultrastopové analýzy.


Lyofilizátor ALPHA 1-4 (Christ)

Šetrné sušení nejrůznějších vzorků při velmi nízké teplotě a tlaku, vhodný zejména pro biologický materiál (zemědělské plodiny, maso, mléko, léčivky).

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies