Skip to main content

Mezinárodní setkání partnerů projektu Erasmus+ CLIAVE-Climate Focused Agricultural Vocational Education

Dne 23. a 24. května 2024 se na Fakultě zemědělské a technologické, Katedře agroekosystémů, konalo finální setkání členů a partnerů projektu Erasmus+ CLIAVE-Climate Focused Agricultural Vocational Education (Project No. 2021-1-TR01-KA220-VET-000032974). Projekt spojuje odborníky z různých koutů Evropy, kteří se zaměřují na inovace v zemědělském vzdělávání s ohledem na klimatické změny.

Projektu a projektového meetingu se účastnili partneři z Atatürk Horticultural Central Research Institute a Bilecik Şeyh Edebali University z Turecka, Institute of Agriculture and Forestry Maribor ze Slovinska, Institute for Animal Husbandry ze Srbska a Iasi University of Life Sciences (IULS) z Rumunska. Hlavními organizátory byli doc. Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D., doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. a Ing. Jaroslav Neumann.

Program setkání zahrnoval organizaci projektu, evaluaci dosavadních výsledků a živou diskuzi o budoucí spolupráci. Setkání významně přispělo k upevnění spolupráce mezi partnery a otevřelo nové možnosti pro rozvoj klimaticky orientovaného zemědělského odborného vzdělávání.

Fotogalerie

Přečteno 143x