Věda a výzkum
Granty a projekty
Archiv

Počátek řešení 2019

Mezinárodní
Název Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
Doba řešení 09/2019–08/2020
Číslo projektu CIII-HU-0003-15-1920
Hlavní příjemce (koordinátor) Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název Engineering as Communication Language in Europe
Doba řešení 09/2019–08/2020
Číslo projektu CIII-PL-0701-08-1920
Hlavní příjemce (koordinátor) JKoszalin University of Technology
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název trAEce - Agroecological Vocational Training for Farmers project
Doba řešení 09/2019–08/2022
Číslo projektu 2019-1-HU01-KA202-060895
Hlavní příjemce (koordinátor) Diversity Foundation, Apolka Ujj
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+
Tuzemské
Název Detekce xantomonád způsobujících onemocnění rajčete pomocí metody loop-mediated isothermal amplification
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu LTC19014
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Pavel Beran, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, program INTER-EXCELLENCE

Název Genomické přístupy ve šlechtění řepky: tvorba genotypů s vyšší odolností proti pukání šešulí
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu 8JCH1031
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVal

Název Teplotní komfort v obcích: pocitový vjem obyvatel, fyzikální skutečnost, role zeleně
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu TL02000322
Hlavní příjemce (koordinátor) Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jana Moravcová, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program ÉTA

Název Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910302
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Mykoviry jako součást potenciálních biopreparátů v ochraně smrkových porostů proti václavkám
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu QK1920412
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Využití biotechnologických metod a netradičních genetických zdrojů k charakterizaci a tvorbě uniformních linií brukvovité zeleniny se specifickými parametry kvality, výnosu a rezistence k významným chorobám
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910070
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Zlepšení zdravotního stavu včelstev pomocí indukce přirozených obranných mechanismů
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910356
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Zavedení a využití komplexních biotechnologických postupů k charakterizaci a tvorbě genových zdrojů a dalších výchozích materiálů hořčic pro potravinářské a pícní účely
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910225
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910046
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Snížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910438
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase
Doba řešení 01/2019–12/2023
Číslo projektu QK1910174
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby na území zasaženém jadernou havárií
Doba řešení 09/2019–12/2022
Číslo projektu VI20192022153
Hlavní příjemce (koordinátor) Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Procházka, Ph.D.
Poskytovatel dotace MVČR, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022

Název Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence
Doba řešení 01/2019–12/2022
Číslo projektu FV40316
Hlavní příjemce (koordinátor) AGROSOFT Tábor s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MPO ČR, program TRIO

Název Letní škola molekulární biologie a biotechnologie 2019
Doba řešení 2019
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Mezinárodní konference „Fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat“
Doba řešení 2019
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu
Doba řešení 2019
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO
Interní
Název Ptačí vejce jako inkubátor pro pomnožení parazitů rodu Cryptosporidium: možnost překonání hostitelské a mezidruhové specifity
Doba řešení 02/2019–12/2019
Číslo projektu GAJU 040/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Holubová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Využití potenciálu aktivity nespecifické lipidacylhydrolasy patatinu v mlékárenské výrobě
Doba řešení 02/2019–12/2019
Číslo projektu GAJU 053/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. et Ing. Lenka Pecová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Technologie zpracování česneku kuchyňského (Allium sativum, L.) za účelem zvýšení obsahu některých biologicky aktivních látek
Doba řešení 02/2019–12/2019
Číslo projektu GAJU 057/2019/T
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Bedrníček
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Nové přístupy a techniky ve šlechtění, rostlinolékařství a hodnocení kvality rostlinných produktů
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 027/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Environmentálně šetrné technologie pro udržitelný rozvoj zemědělství
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 059/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Vliv hospodaření v krajině na ekosystémy, funkci krajiny a organismy
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 045/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Genetika, zdraví zvířat a biologicky a senzoricky aktivní látky jako základní předpoklad kvalitních potravin a zemědělských surovin
Doba řešení 01/2019–12/2021
Číslo projektu GAJU 028/2019/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Počátek řešení 2018

Mezinárodní
Název Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
Doba řešení 09/2018–08/2019
Číslo projektu CIII-HU-0003-14-1819
Hlavní příjemce (koordinátor) Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, CEEPUS

Název NEXTFOOD - Educating the next generation of professionals in the agrifood system
Doba řešení 05/2018–04/2022
Číslo projektu NEXTFOOD 771738
Hlavní příjemce (koordinátor) Sveriges Lantbruksuniversitet (Swedish University of Agricultural Sciences)
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace H2020
Tuzemské
Název Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu
Doba řešení 07/2018–12/2020
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0.0.0/17_102/0011495
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace OP PIK

Název Využití technik genomiky a transkriptomiky k tvorbě genových zdrojů a výchozích materiálů máku se specifickými vlastnostmi
Doba řešení 01/2018–12/2022
Číslo projektu QK1810391
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Vývoj perspektivních genotypů ovsa s nízkou celiakální reaktivitou a vysokou nutriční kvalitou
Doba řešení 01/2018–12/2022
Číslo projektu QK1810102
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.
Poskytovatel dotace MZe, NAZV, program Země

Název Mezinárodní konference „Otazníky kole CITES 2018“
Doba řešení 2018
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Konference – Fyziologie, výživa a welfare hospodářských zvířat
Doba řešení 2018
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Vydání vědecké monografie „Noise Analysis at Different Technological Solutions of Milking Device“
Doba řešení 2018
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Letní škola molekulární biologie a biotechnologie
Doba řešení 2018
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví
Doba řešení 01/2018–12/2020
Číslo projektu FV30234
Hlavní příjemce (koordinátor) ISOTHERM s.r.o.
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MPO ČR, program TRIO
Interní
Název Možnosti izolace slizotvorných látek a proteinů z lněného semene (Linum usitatissimum L.) a studium jejich vlastností a biologických aktivit
Doba řešení 01/2018–12/2019
Číslo projektu GAJU 033/2018/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Markéta Jarošová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Využití entomopatogenních hub v regulaci roztoče Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) škůdce cibulové zeleniny
Doba řešení 01/2018–12/2019
Číslo projektu GAJU 018/2018/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jana Konopická
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Rezistence parazitů na anthelmintika: detekce, výskyt a cílená léčba u masného skotu a ovcí
Doba řešení 01/2018–12/2019
Číslo projektu GAJU 012/2018/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Havrdová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Kryptosporidie volně žijících ptáků: diverzita, biologie a možnost přenosu na hospodářská zvířata
Doba řešení 01/2018–01/2019
Číslo projektu GAJU 017/2018/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Holubová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Využití odpadních produktů při pěstování a zpracování cibule kuchyňské (Allium cepa, L.) jako zdroje biologicky a technologicky cenných látek v potravinářské výrobě
Doba řešení 02/2018–01/2019
Číslo projektu GAJU 032/2018/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Bedrníček
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Počátek řešení 2017

Mezinárodní
Název Educating the next generation of professionals in the agrifood system
Doba řešení 09/201708/2020
Číslo projektu 2017-1-DE01-KA203-003583
Hlavní příjemce (koordinátor) Sveriges lantbrunksuniversitet (Swedish University of Agricultural Sciences)
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+

Název Social Farming – Mentor training
Doba řešení 09/201708/2020
Číslo projektu 2017-1-HU01-KA202-035964
Hlavní příjemce (koordinátor) Galamb József Mez gazdasági Szakképz Iskola
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+

Název Engineering as Communication Language in Europe
Doba řešení 09/2017–08/2018
Číslo projektu CIII-PL-0701-06-1718
Hlavní příjemce (koordinátor) Koszalin University of Technology
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko
Doba řešení 10/2017–06/2021
Číslo projektu 229
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Monika Březinová, Ph.D.
Poskytovatel dotace Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Tuzemské
Název Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí
Doba řešení 01/2017–12/2019
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
Hlavní příjemce (koordinátor) Masarykova univerzita
Hlavní řešitel za ZF Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, OP VVV, PO 3

Název Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění
Doba řešení 01/2017–12/2020
Číslo projektu TH02030133
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program EPSILON

Název Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech
Doba řešení 01/2017–12/2019
Číslo projektu GA17-09594S
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
Poskytovatel dotace GAČR

Název Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií
Doba řešení 01/2017–12/2020
Číslo projektu VI20172020098
Hlavní příjemce (koordinátor) ENKI, o.p.s.
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Procházka, Ph.D.
Poskytovatel dotace MVČR, Bezpečnostní výzku České republiky 2015-2022

Název NutriNet 2017- 21. mezinárodní konference
Doba řešení 2017
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Základy zoohygieny chovu zvířat v zoologických zahradách
Doba řešení 2017
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO
Interní
Název Loop-mediated isothermal amplification pro detekci karanténních bakterií patogenních pro rajče a papriku
Doba řešení 02/2017–12/2018
Číslo projektu GAJU 011/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Dagmar Stehlíková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Diverzita a koevoluce kryptosporidií parazitujících u hlodavců rodu Rattus
Doba řešení 02/2017–01/2018
Číslo projektu GAJU 072/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Michaela Hořčičková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Prevalence, diverzita a biologie kryptosporidií parazitujících u vrubozobých
Doba řešení 02/2017–01/2018
Číslo projektu GAJU 082/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Holubová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Analýza vybraných socioekonomických faktorů a jejich následné dopady na vývoj zemědělské krajiny a majetkoprávní vztahy
Doba řešení 02/2017–01/2018
Číslo projektu GAJU 083/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Nováková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies