Věda a výzkum
Granty a projekty
Archiv

Počátek řešení 2017

Mezinárodní
Název Educating the next generation of professionals in the agrifood system
Doba řešení 09/201708/2020
Číslo projektu 2017-1-DE01-KA203-003583
Hlavní příjemce (koordinátor) Sveriges lantbrunksuniversitet (Swedish University of Agricultural Sciences)
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+

Název Social Farming – Mentor training
Doba řešení 09/201708/2020
Číslo projektu 2017-1-HU01-KA202-035964
Hlavní příjemce (koordinátor) Galamb József Mez gazdasági Szakképz Iskola
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Poskytovatel dotace Erasmus+

Název Engineering as Communication Language in Europe
Doba řešení 09/2017–08/2018
Číslo projektu CIII-PL-0701-06-1718
Hlavní příjemce (koordinátor) Koszalin University of Technology
Hlavní řešitel za ZF doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, CEEPUS

Název Poznat a zažít historii pivovarnictví v příhraničním regionu Jižní Čechy a Dolní Bavorsko
Doba řešení 10/2017–06/2021
Číslo projektu 229
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Monika Březinová, Ph.D.
Poskytovatel dotace Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Tuzemské
Název Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí
Doba řešení 01/2017–12/2019
Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659
Hlavní příjemce (koordinátor) Masarykova univerzita
Hlavní řešitel za ZF Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT, OP VVV, PO 3

Název Zemědělský systém hospodaření integrující efektivní využití živin plodinami a ochranu vod před plošnými zdroji znečištění
Doba řešení 01/2017–12/2020
Číslo projektu TH02030133
Hlavní příjemce (koordinátor) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Hlavní řešitel za ZF doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Poskytovatel dotace TAČR, program EPSILON

Název Redukce obsahu biogenních aminů v modelových systémech
Doba řešení 01/2017–12/2019
Číslo projektu GA17-09594S
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
Poskytovatel dotace GAČR

Název Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií
Doba řešení 01/2017–12/2020
Číslo projektu VI20172020098
Hlavní příjemce (koordinátor) ENKI, o.p.s.
Hlavní řešitel za ZF Ing. Jan Procházka, Ph.D.
Poskytovatel dotace MVČR, Bezpečnostní výzku České republiky 2015-2022

Název NutriNet 2017- 21. mezinárodní konference
Doba řešení 2017
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF Ing. Luboš Zábranský, Ph.D.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO

Název Základy zoohygieny chovu zvířat v zoologických zahradách
Doba řešení 2017
Číslo projektu RVO-ZF
Hlavní příjemce (koordinátor) Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel za ZF prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
Poskytovatel dotace MŠMT ČR, RVO
Interní
Název Loop-mediated isothermal amplification pro detekci karanténních bakterií patogenních pro rajče a papriku
Doba řešení 02/2017–12/2018
Číslo projektu GAJU 011/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Dagmar Stehlíková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Diverzita a koevoluce kryptosporidií parazitujících u hlodavců rodu Rattus
Doba řešení 02/2017–01/2018
Číslo projektu GAJU 072/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Michaela Hořčičková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Prevalence, diverzita a biologie kryptosporidií parazitujících u vrubozobých
Doba řešení 02/2017–01/2018
Číslo projektu GAJU 082/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Holubová
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Název Analýza vybraných socioekonomických faktorů a jejich následné dopady na vývoj zemědělské krajiny a majetkoprávní vztahy
Doba řešení 02/2017–01/2018
Číslo projektu GAJU 083/2017/Z
Hlavní příjemce (koordinátor) Zemědělská fakulta JU v ČB
Hlavní řešitel za ZF Ing. Nikola Nováková
Poskytovatel dotace Grantová agentura JU

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies