Organizace studia
Poplatek za studium

Poplatky spojené se studiem jsou stanoveny v souladu s § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Poplatky

Poplatky spojené se studiem jsou stanoveny v Opatření rektora R 461 (z 29. 1. 2021).

za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu


  • částka: 500 Kč
Platební údaje

číslo účtu: 000000-0104725778
kód banky: 0300
variabilní symbol: 6020105
konstantní symbol pro složenku: 0379
specifický symbol: číslo vygenerované a přidělené uchazeči po vyplnění elektronické přihlášky (oborové číslo uchazeče)

za každých dalších započatých šestměsíců studia


  • částka: 21 830 Kč
Platební údaje

číslo účtu: 104725778
kód banky: 0300
variabilní symbol: 9118405
specifický symbol: číslo generované ze systému IS/STAG

Prominutí, snížení, odložení

Student může děkana fakulty požádat o prominutí, snížení nebo odložení termínu splatnosti poplatku za studium, případně také o stanovení splátkového kalendáře, a to před vydáním rozhodnutí o vyměření poplatku, nebo současně s odvoláním proti vydanému rozhodnutí.

Důvody žádosti musí student doložit. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan jako doložení důvodů uznat také čestné prohlášení o těchto důvodech. Pro doložení důvodů dále platí, že potvrzení, jehož platnost nevypršela a jež bylo již dříve dáno k dispozici kterékoli součásti JU nebo Centru podpory studentů se specifickými potřebami, student opakovaně nepředkládá, ale v žádosti uvede, které součásti nebo organizační jednotce JU toto potvrzení poskytl. Důvody žádosti mohou být zejména:

  • tíživá sociální situace,
  • závažné zdravotní důvody,
  • jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies