Multifunctional Agriculture

  • Fakulta: Zemědělská
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: angličtina
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0811A370026

Popis programu

Navazující magisterský studijní program Multifunctional Agriculture vychází z širšího pojetí zemědělství, kdy zemědělské podniky kombinují zemědělskou prvovýrobu, ochranu životního prostředí a další aktivity, jako je zpracování produktů na farmě a jejich prodej, agroturistika nebo některé aspekty sociálního zemědělství. Studijní program primárně cílí na zahraniční studenty a je vyučován v anglickém jazyce. S ohledem na dva základní okruhy zemí, ze kterých se budou studenti etablovat, má širší zaměření. Je koncipován tak, aby studentovi poskytl dostatečné informace pro zemědělskou produkci a management zemědělské krajiny. Důraz je dále kladen na osvojení si práce s literaturou a schopnosti řešit konkrétní problémy. Dále obor poskytne studentům výměnného programu ERASMUS+ tematicky ucelený semestr výuky. Studenti si tak mohou zvolit jeden, nebo více semestrů, dle orientace studia na domovské univerzitě.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek (na základě výsledků studia v bakalářském stupni). Znalost anglického jazyka na úrovni B2 doložená mezinárodním certifikátem nebo dosažení této úrovně během předchozího studia. Neplatí pro studenty ze zemí, kde je Anglický jazyk oficiálním jazykem.

Kontakt

doc. Ing. Petr Konvalina Ph.D.

Tel.: 389032547

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies