Zemědělská technika a technologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0888A370002

Popis programu

Tříletý akademicky zaměřený bakalářský program Zemědělská technika a technologie připravuje absolventy, kteří budou disponovat kvalitním a širokým teoretickým základem a zároveň praktickými dovednostmi v oblasti zemědělské techniky a souvisejících technologií. Po úspěšném ukončení studia mohou absolventi nastoupit přímo do praxe nebo pokračovat v dalším studiu v navazujícím magisterském studijním programu Zemědělská technika a technologie, který je na ZF JU akreditován. Skladba studijních předmětů je zvolena tak, aby absolvent disponoval znalostmi a dovednostmi, které reflektují současné trendy intenzivního pronikání elektroniky a automatizace do zemědělských provozů ve smyslu Průmysl 4.0. Jedná se například o polo či plně automatizované systémy pro řízení činností v podniku, dojicí roboty, automatizované systémy navádění zemědělských strojů při polních pracích atp. Absolventi získají dovednosti, které úzce souvisejí s reálným provozem. Student se proto během studia intenzivně setkává se zástupci zemědělských podniků, s výrobci a prodejci zemědělské techniky, a to například v rámci odborných seminářů se zástupci z praxe nebo při provozní a odborné praxi v podnicích. Ve spolupráci s podnikem zpravidla vypracovává také kvalifikační práci.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti zemědělských strojů, manipulačních prostředků a dopravy v zemědělství,
 • znát technická zařízení pro rostlinnou produkci a živočišnou výrobu,
 • zavádět moderní technologie do chodu zemědělských podniků,
 • navrhovat technologické postupy za účelem optimalizace živočišné výroby.
Uplatníte se například jako:
 • obchodník,
 • konzultant nebo poskytovatel služeb v oblasti zemědělské a dopravní techniky,
 • technolog v zemědělských provozech.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Kontakt

Ing. Marie Šístková CSc.

Tel.: 389032632

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies