Agroekologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0811A370021

Popis programu

Bakalářský studijní program Agroekologie kombinuje prvky klasického zemědělského hospodaření s důrazem na jeho udržitelnost. Jedná se o prakticky orientovaný bakalářský studijní program, kdy si student osvojí robusní základy zemědělství s přesahem do problematiky ekologického zemědělství, managementu zemědělské krajiny a návazných aktivit. Studenti si mohou zvolit také předměty z oblasti sociálního zemědělství nebo činností souvisejících se zemědělskou činností jako je rybářství nebo hospodaření se zvěří. Studium v programu Agroekologie je možné zakončit bakalářským titulem a věnovat se profesní dráze v zemědělských podnicích a příbuzných oborech nebo pokračovat ve studiu na magisterském stupni. Během tří let standartní doby studia studenti absolvují jak obecné předměty ve vztahu k biologickým základům zemědělství, tak prakticky zemědělsky orientované předměty. Doplňkem pro rozšíření jejich kvalifikace pak jsou předměty zaměřené na management zemědělské krajiny nebo ekologického zemědělství. Samozřejmostí je možnost studia semestru v zahraničí na partnerských univerzitách nebo absolvování zahraniční praxe. Studijní program je garantován Katedrou agroekosystémů Fakulty zemědělské a technologické JU v Č. Budějovicích.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblastech managementu zemědělské krajiny, zásad ekologického a sociálního zemědělství a trvale udržitelného rozvoje,
 • řídit a realizovat opatření na ochranu a využívání zemědělské krajiny,
 • orientovat v zemědělských technologických disciplínách,
 • vykonávat zemědělskou činnost a minimalizovat její negativní dopady do zemědělské krajiny.
Uplatníte se například jako:
 • agroekolog,
 • výzkumný pracovník,
 • pedagogický pracovník,
 • podnikatel,
 • specialista pro využívání a ochranu přírodních zdrojů.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Kontakt

doc. Ing. Petr Konvalina Ph.D.

Tel.: 389032547

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies