Zemědělská chemie a biotechnologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: doktorský
 • Doba studia: 4 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: P0811D370013

Popis programu

DSP Zemědělská chemie a biotechnologie je zaměřen na poskytnutí uceleného vzdělání, které se soustřeďuje zejména na vysoce aktuální témata z oblasti zemědělské chemie, zemědělských biotechnologií a kvality zemědělských produktů. Důraz je kladen na další rozvoj a odbornou průpravu v oblasti kritického uvažování, schopnosti samostatně a komplexně analyzovat odborné informace, navrhnout a realizovat experimentální a teoretické práce, jakož i získané výsledky adekvátně vyhodnotit a publikovat.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat nejrůznější moderní instrumentální a laboratorní techniky využívané k analýze zemědělských produktů a postupy molekulární biologie a biotechnologie,
 • hodnotit kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů,
 • rozumět šlechtění a genetice rostlin a zvířat,
 • navrhovat výzkumné postupy v oblastech chemie a biotechnologie využívaných v zemědělské produkci,
 • provádět výzkumy ve farmaceutických, potravinářských či specializovaných klinických laboratořích a na šlechtitelských pracovištích..
Uplatníte se například jako:
 • vědecko-výzkumný pracovník,
 • pracovník v potravinářských a biotechnologických provozech,
 • akademický pracovník na VŠ,
 • pracovník farmaceutických či specializovaných klinických laboratoří,
 • poradce ve státní správě,
 • kontrolor zpracování a jakosti potravin,
 • vývojový odborník v oblasti potravinářského průmyslu..

Přijímací řízení

Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského studijního programu, který je blízký zaměření DSP (tedy zejména akreditované magisterské studijní programy z oblasti zemědělství, chemie, biochemie a potravinářství). Podmínkou pro přijetí ke studiu je také odpovídající úroveň znalostí z odborných předmětů (chemie přírodních látek/analytická chemie, buněčná a molekulární biologie/biotechnologie resp. kvalita/zpracování zemědělských produktů) a anglického jazyka prověřená během přijímacího řízení, motivace aktivně prohlubovat své znalosti a prokázání předpokladů pro samostatnou odbornou práci.
Přijímací řízení probíhá formou komisionální zkoušky, jejímž obsahem je odborná rozprava, která na základě dokladu o předchozí tvůrčí práci uchazeče, zejména jeho diplomové práce popř. publikací, umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Přijímací řízení ke studiu v DSP mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; podmínkou jejich přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu.

Kontakt

prof. Ing. Roman Kubec Ph.D.

Tel.: 389032664

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies