Zemědělská chemie a biotechnologie

  • Fakulta: Zemědělská
  • Typ studia: doktorský
  • Doba studia: 4 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: P0811D370013

Popis programu

DSP Zemědělská chemie a biotechnologie je zaměřen na poskytnutí uceleného vzdělání, které se soustřeďuje zejména na vysoce aktuální témata z oblasti zemědělské chemie, zemědělských biotechnologií a kvality zemědělských produktů. Důraz je kladen na další rozvoj a odbornou průpravu v oblasti kritického uvažování, schopnosti samostatně a komplexně analyzovat odborné informace, navrhnout a realizovat experimentální a teoretické práce, jakož i získané výsledky adekvátně vyhodnotit a publikovat.

Přijímací řízení

Nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování magisterského studijního programu, který je blízký zaměření DSP (tedy zejména akreditované magisterské studijní programy z oblasti zemědělství, chemie, biochemie a potravinářství). Podmínkou pro přijetí ke studiu je také odpovídající úroveň znalostí z odborných předmětů (chemie přírodních látek/analytická chemie, buněčná a molekulární biologie/biotechnologie resp. kvalita/zpracování zemědělských produktů) a anglického jazyka prověřená během přijímacího řízení, motivace aktivně prohlubovat své znalosti a prokázání předpokladů pro samostatnou odbornou práci.
Přijímací řízení probíhá formou komisionální zkoušky, jejímž obsahem je odborná rozprava, která na základě dokladu o předchozí tvůrčí práci uchazeče, zejména jeho diplomové práce popř. publikací, umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost. Přijímací řízení ke studiu v DSP mohou absolvovat i studenti posledního ročníku magisterského studijního programu; podmínkou jejich přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu.

Kontakt

prof. Ing. Roman Kubec Ph.D.

Tel.: 389032664

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies