Agroekologie

Specializace: Agroekologie - Ekologické zemědělství

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0811A370024

Popis programu

Studijní program je zaměřen na management venkovské krajiny tak, aby byly zemědělské produkční činnosti v souladu s environmentálními i sociálními aspekty udržitelnosti. Vzdělání v oboru Agroekologie cíleně aplikuje teoretické poznatky více vědních oborů do běžné zemědělské praxe s důrazem na mimoprodukční aspekty v rámci krajiny a jejích ekosystémových služeb.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • propojovat zemědělskou výrobu s ohledem na péči o krajinu a ekologii,
 • monitorovat stav zemědělské krajiny,
 • zpracovávat postupy pro regulaci technologických procesů,
 • zajišťovat preventivní ochranářské opatření krajiny.
Uplatníte se například jako:
 • agroekolog,
 • výzkumný pracovník,
 • pedagogický pracovník,
 • podnikatel.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování bakalářského studia programu Agroekologie nebo jiného přírodovědně (biologicky a ekologicky) zaměřeného bakalářského programu a složení přijímacích zkoušek. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana pro aktuální akademický rok.

Kontakt

doc. Ing. Jan Moudrý Ph.D.

Tel.: 389032456

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies