Biologie a ochrana zájmových organizmů

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0522A030004

Popis programu

V rámci studijního programu si posluchači v první řadě osvojí základy hlavních biologických disciplín (botanika a zoologie, základy ekologie, genetika). Kromě toho program zahrnuje několik problematik. Stěžejní je samotná ochrana přírody, a to zejména na druhové úrovni. S ní úzce souvisí jednak chov zájmových zvířat a pěstování sbírkových rostlin (ať již v zoologických či botanických zahradách nebo zájmových či komerčních chovech) a jednak mezinárodní obchod s nimi. Zde věnujeme pozornost hlavně problematice Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, známé pod zkratkou CITES.

Nedílnou součástí studia jsou předměty, které zvyšují celkovou kvalifikaci studentů a přinášejí jim obecně užitečné dovednosti, jako jsou např. schopnost porozumět odbornému textu, dovednost vyhledávat a kriticky vyhodnotit informace, znalost zásad úspěšného prezentování nejen odborných informací, spolupráce ve skupině, komunikace atd. Zvláštní důraz je kladen na jazykovou vybavenost absolventů.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znát biologii pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů, jejich geografické rozšíření a ekologii,
 • mít přehled v problematice biologie zájmových organizmů včetně ekologie rostlin a živočichů,
 • orientovat se v legislativě chráněných druhů a předcházet tak ilegálnímu obchodu s nimi,
 • znát metody biomonitoringu a metody rostlinných a živočišných biotechnologií.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v zoologické nebo botanické zahradě,
 • specialista ve státních institucích,
 • pracovník či manažer specializovaných firem.

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu odpovídajícího zaměření a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.
Tento program se již pro přijímací řízení na FZT JU nenabízí.

Kontakt

prof. RNDr. Hana Čížková CSc.

Tel.: 389032750

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies