Zemědělská technika a technologie

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0811A370022

Popis programu

Navazující magisterský studijní program Zemědělská technika a technologie poskytuje studentům vysokoškolské vzdělání zejména v oblastech: technologie rostlinné produkce a živočišné výroby, dopravní a manipulační technika v zemědělství, užitá elektronika a automatizace v zemědělské praxi a konstruování v zemědělské technice. Absolventi získají absolvováním studia kvalitní a široký teoretický základ a praktické dovednosti, které jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat při řešení konkrétních situací vyplývajících z praxe. V průběhu studia zároveň získávají dovednosti, které úzce souvisejí s reálným provozem. Student se během studia intenzivně setkává se zástupci zemědělský podniků, s výrobci a prodejci zemědělské techniky, pracovníky vývojových oddělení, se zástupci státní správy a dalšími, a to například v rámci odborných seminářů se zástupci z praxe nebo při provozní a odborné praxi v podnicích. Ve spolupráci s vybraným podnikem zpravidla vypracovává také kvalifikační práci.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pracovat s technickými zařízeními pro rostlinnou produkci a živočišnou výrobu,
 • zavádět moderní technologie do chodu zemědělských podniků,
 • navrhovat technologické postupy za účelem optimalizace výroby,
 • základy počítačového modelování a konstruování.
Uplatníte se například jako:
 • vývojový pracovník v podniku zabývajícího se zemědělskou technikou,
 • technolog/odborný referent/poradce v oblasti zemědělské techniky a technologií.

Přijímací řízení

Úspěšné absolvování bakalářského studijního programu odpovídajícího zaměření a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou vždy specifikovány v opatření děkana pro příslušný akademický rok.

Něco navíc

 • získáte unikátní soubor kompetencí o mimoprodukčních zájmových druzích rostlin a živočichů
 • absolvujete exkurze do zákulisí chovatelských a pěstitelských zařízení

Kontakt

doc. RNDr. Petr Bartoš Ph.D.

Tel.: 608167446

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies