Zootechnika

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0811A370019

Popis programu

Studenti jsou v bakalářském studijním programu Zootechnika připravováni pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích.

Studijní program bakalářského studia "Zootechnika" připravuje absolventy gymnázií a středních odborných škol na praktické uplatnění v oblasti chovu hospodářských zvířat v zemědělských podnicích a na rodinných farmách. Absolventi tohoto programu mají teoretické i praktické znalosti z chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat vycházející z teoretických základů z oblasti zoologie, chemie, anatomie, fyziologie a znalosti biochemických procesů a funkcí probíhajících v organizmu zvířat. Tyto poznatky jsou doplněny znalostmi principů technologie a techniky chovu, řízení, organizace a ekonomiky výroby, včetně zajištění kvality produkce. Pozornost je věnována také ochraně a zdraví zvířat, etice chovu, vztahu člověka a zvířete a druhotným funkcím zemědělské výroby s ohledem na ekologické vlivy a udržení rázu krajiny a její obhospodařování.

Absolventi nacházejí široké uplatnění v zemědělské prvovýrobě, popř. v servisních a poradenských organizacích, dodavatelských podnicích a uznaných chovatelských sdruženích. Splňují požadavky pro uplatnění v organizačních funkcích chovatelských organizací a podniků a uplatnění v podnicích zaměřených na problematiku výživy a reprodukce zvířat. Nejlepší studenti mohou pokračovat ve zvyšování kvalifikace v navazujícím magisterském studiu.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • řídit chov jednotlivých druhů hospodářských zvířat,
 • věnovat problematice výživy zvířat,
 • sledovat trendy v oboru,
 • zavádět nové postupy v oblasti živočišné výroby.
Uplatníte se například jako:
 • zootechnik,
 • zookonzulent,
 • specialista v servisních, poradenských a plemenářských organizacích.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Kontakt

doc. Ing. Jan Beran Ph.D.

Tel.: 389032682

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies