Biologie a ochrana zájmových organizmů

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0811A370020

Popis programu

V rámci studijního programu si posluchači v první řadě osvojí základy hlavních biologických disciplín (botanika a zoologie, základy ekologie, genetika). Kromě toho program zahrnuje několik problematik. Stěžejní je samotná ochrana přírody, a to zejména na druhové úrovni. S ní úzce souvisí jednak chov zájmových zvířat a pěstování sbírkových rostlin (ať již v zoologických či botanických zahradách nebo zájmových či komerčních chovech) a jednak mezinárodní obchod s nimi. Zde věnujeme pozornost hlavně problematice Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, známé pod zkratkou CITES.

Nedílnou součástí studia jsou předměty, které zvyšují celkovou kvalifikaci studentů a přinášejí jim obecně užitečné dovednosti, jako jsou např. schopnost porozumět odbornému textu, dovednost vyhledávat a kriticky vyhodnotit informace, znalost zásad úspěšného prezentování nejen odborných informací, spolupráce ve skupině, komunikace atd. Zvláštní důraz je kladen na jazykovou vybavenost absolventů.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • rozumět biologii pěstovaných sbírkových rostlin a živočichů, jejich geografickému rozšíření a ekologii,
 • uplatňovat praktické zásady pěstování rostlin a chovu živočichů,
 • orientovat v legislativě chráněných druhů a předcházet tak ilegálnímu obchodu s nimi.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník v zoologické nebo botanické zahradě,
 • pracovník v orgánech ochrany přírody a sféře obchodu se zájmovými organizmy,
 • pracovník v soukromé pěstitelskochovatelské sféře.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.
Tento program se již pro přijímací řízení na FZT JU nenabízí.

Něco navíc

 • získáte unikátní soubor kompetencí o mimoprodukčních zájmových druzích rostlin a živočichů
 • absolvujete exkurze do zákulisí chovatelských a pěstitelských zařízení

Kontakt

Ing. Irena Hoštičková Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies