Zemědělství

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0811A370016

Popis programu

Tříletý bakalářský program Zemědělství poskytuje studentovi ucelené vzdělání i praktické poznatky týkající se zemědělské prvovýroby, především v oblastech pěstování zemědělských plodin, ochrany zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat. Na teoretické základy přírodních a zemědělských věd navazují odborné disciplíny, a to formou povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Koncepce bakalářského programu vychází z požadavků zemědělské a zpracovatelské praxe. Významnou roli při volbě struktury programu sehrálo zemědělsko-potravinářské zaměření jihočeského regionu, kdy absolventi studijního programu svými znalostmi a dovednostmi představují propojení mezi produkcí zemědělských surovin (pěstování polních plodin, chov hospodářských zvířat), výkupem zemědělských produktů a základními zpracovatelskými procesy.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • zemědělskou prvovýrobu v oblasti pěstování zemědělských plodin a chovu zvířat,
 • vykupovat zemědělské produkty,
 • řídit základní výrobní a zpracovatelské procesy v zemědělství,
 • hodnotit kvalitu zemědělských produktů.
Uplatníte se například jako:
 • agronom,
 • technik v rostlinné či živočišné výrobě,
 • zootechnik,
 • pracovník v zemědělském poradenství,
 • vedoucí menších zemědělských podniků,
 • referent a inspektor orgánů Ministerstva zemědělství.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Něco navíc

 • získáte ucelené vzdělání na teoretické i praktické úrovni týkající se zemědělské prvovýroby v oblasti pěstování a ochrany zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat a hodnocení kvality zemědělských produktů

Kontakt

doc. Ing. Veronika Bártová Ph.D.

Tel.: 389032922

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021-2024 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies