Kvalita a zpracování zemědělských produktů

 • Fakulta: Zemědělská
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0721A370001

Popis programu

Navazující studijní program Kvalita a zpracování zemědělských produktů detailněji prohlubuje oblasti týkající se jakosti i technologie zpracování rostlinných a živočišných produktů, hygieny a nezávadnosti potravin, humánní dietetiky a inovačních postupů ve zpracovatelském průmyslu.
Absolventi tohoto programu mohou pokračovat ve studiu na ZF JU v akreditovaných doktorských studijních oborech.

Absolventi tohoto programu jsou zemědělští inženýři, disponující širokým teoretickým základem a praktickými znalostmi oboru, kteří nachází uplatnění:
 • na úrovni středních a vyšších podniků v oboru zpracování zemědělských surovin a potravin;
 • v oblasti obchodu se surovinami a potravinami;
 • v kontrolní a dozorové činnosti ve státní správě;
 • v poradenské sféře;
 • výzkumné a vývojové činnosti;
 • v pedagogické činnosti.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • složení jednotlivých surovin a potravin rostlinného a živočišného původu,
 • ovládat metody hodnocení kvality zemědělských produktů,
 • rozumět procesu zpracování zemědělských produktů od prvovýroby po prodej,
 • analyzovat zdravotní nezávadnost zemědělských surovin a produktů a odstraňovat případné nedostatky.
Uplatníte se například jako:
 • technolog v potravinářském průmyslu,
 • inspektor v dozoru nad surovinami a potravinami,
 • poradce v oblasti zpracování surovin a výroby potravin.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu oboru zemědělského nebo jiného přírodovědně (biologicky a ekologicky) zaměřeného, a složení přijímacích zkoušek. Tematické okruhy pro písemné přijímací zkoušky jsou Kvalita rostlinných produktů a Kvalita živočišných produktů. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou vždy specifikovány v opatření děkana pro příslušný akademický rok.

Něco navíc

 • v předmětu Sýrařství se naučíte vyrábět vybrané sýry a dozvíte se, jak je lze obohacovat (např. o plátky zlata)
 • v předmětech Výroba piva a Pivovarnické technologie se dozvíte vše ohledně výroby piva a budete pracovat se sládkem v našem minipivovaru
 • exkurze do zpracovatelských a potravinářských podniků

Kontakt

prof. Ing. Eva Samková Ph.D.

Tel.: 389032618

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.fzt.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies